Stress ngest och depression i graviditeten
Download
1 / 27

Stress, ångest och depression i graviditeten - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Stress, ångest och depression i graviditeten. Påverkan på graviditetsförloppet Påverkan på förlossningen Påverkan på barnet. Hur påverkas barnet av mors känslor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stress, ångest och depression i graviditeten' - devika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stress ngest och depression i graviditeten

Stress, ångest och depression i graviditeten

Påverkan på graviditetsförloppet

Påverkan på förlossningen

Påverkan på barnet


Hur p verkas barnet av mors k nslor
Hur påverkas barnet av mors känslor

 • M:s känslor påverkar barnet direkt genom hormonella o neurala transmittorer, vilket skapar förändring i blodcirkulation, hpa axel elle immunsystem

 • M:s känslomässiga tillstånd kan bidra till grav. komplikationer, vilka kan påverka B:s utveckling (ex stress kan sänka immunförsvaret öka risken för preeklampsi o prematur födsel


 • Komplikationer/riskfaktorer hos barnet kan skapa stress el negativa känslor hos M o få negativ effekt på barnets utveckling o på graviditetsförloppet (ex. neg. besked om vikt avvikelse hos B)

 • Negativa känslor för B el. grav kan leda till en störd syn på barnet o påverka anknytningen o förmågan att handskas omsorgsfullt med grav. minskar(alk. rökn. riskbeteende)


Utveckling av stress forskning

Utveckling av stress forskning

Folktro

djurförsök, humanstudier

Utveckling inom teknik o biokemi. Gjort det möjligt att obs och mäta fostrets o nyföddas reaktion på stress

Nya studier på barnets utveckling

Stressforskning bidragit till ökad förståelse mellan psykologi och fysiologi


Djurstudier av prenatal stress
Djurstudier av prenatal stress

 • Sömnstörning Minskad lust

 • Inlärd hjälplöshet/mindre omsorgs beteende

 • Förändring av dygnsrytm

 • Ökad stimulering av HPA axeln vid senare stress hos honorna, ångest stress

 • Minskad uppmärksamhet

 • Förändringar i hjärnans struktur


Studier p m nniskor
Studier på människor

 • Upplevd stress/ångest hos modern under graviditeten har många och varierade långtidseffekter på barnets utveckling o på senare utveckling av psykopatologi

  Barnets neuropsykologiska utveckling börjar före födelsen


Metoder f r studier av stress p fostret
Metoder för studier av stress på fostret

 • mäta blodflödeshastigheten i fosterartärer:

 • Biokemiska och endokrinologiska studier via fostervatten, navelsträngsblod och neonatal blodprovstagning

 • Mått på kortisol kan användas som en bio markör för stress under hela graviditeten


Ngest och direkt foster p verkan
Ångest och direkt foster påverkan

 • Förhöjd nivå av kortisol

 • Sänkt blodflödeshastighet i livmoderartärerna och i navelsträngsartären i slutet av graviditeten

 • Sänkt blodflödeshastighet i hjärnartärerna

 • Starkt samband mellan ångest och fosterbeteende v 27: Barnet har en ökad vakenhet och ökad hjärtvariabilitet i tillstånd av aktiv vakenhet


Hpa axeln
HPA axeln

 • Påverkas av stress och depression

 • Nivån av kortisol i kvinnans blod är högre prenatalt vid ångest/stress och depression och dygnskurvan är utslätat

 • Går via placentan över till barnet

 • Kan leda till en negativ effekt på fosterhjärnan


Kortisol och fosterhj rnan
Kortisol och fosterhjärnan

 • Väsentlig för fosterutvecklingen

 • Stora mängder har negativ påverkan på endokrint fungerande och beteende

 • Bromsar celltillväxt och migration

 • Ger onormalt hög täthet i vissa cns områden och abnorma lägen av cellkropparna


Effekter p fostret av kad kortisol vid prenatal stress
Effekter på fostret av ökad kortisol vid prenatal stress

 • Stimulerar tillväxt vid akut stress men hämmar vid långvarig stress

 • Hämmar ämnesomsättningen

 • Hämmar tillväxten

 • Påverkar immunsystemet via interleukiner som påverkar sömn aptit minne och kognitiva funktioner


Programmering av barnets stress respons system i utero relevant f r
Programmering av barnets stress respons system i utero relevant för

 • Neurologisk utveckling

 • metabola sjukdomar

 • Immunförsvar, etc

 • dvs ej specifikt till ett organ el medecinsk specialitet

 • betonar forskning på underliggande mekanismer


Fler system p verkas
Fler system påverkas relevant för

 • Dansk studie(tegethoff 2011)som visar att stress påverkar flertal system utöver beteende och mental utveckling:

 • som matsmältnings och andningssystem

 • dvs påverkan inte är begränsad till barns psykiska hälsa

 • Långtidseffekter på barnet även efter justering för postnatal påverkan


Stress i graviditeten p verkar
Stress i graviditeten påverkar relevant för

 • Graviditets o förlossnings komplikationer

 • Störst risk för de med både depr o ångest

 • För tidig födsel

 • Låg födelsevikt hos barnet (SGA)


Prenatalstress p verkan p barnet
Prenatalstress påverkan på barnet relevant för

 • Ångest

 • Adhd (uppmärksamhet o impulsivitet)

 • Beteendestörningar (aggression)

 • Förändrad funktion av HPA axeln

 • Kognitiv påverkan

 • sömnproblem Mixed handedness

 • Immunfunktion/ autoimunasjukdomar

 • Neurologiska sjukdomar


Effekten l ngvarig
Effekten långvarig relevant för

 • Effekten på barnet kan observeras upp till tonåren för beteende och fysiologi

 • Kan modereras av kvaliteten på omsorg

 • . Därför viktigt med tidig intervention studier behöver därför också innehålla studier av den tidiga omsorgsmiljön


Timing sensitiva perioder sv rt att studera
Timing- sensitiva perioder relevant försvårt att studera

 • Svåra störningar sker tidigt (schitzofreni)

 • Beteende mässiga och emotionella problem sker senare i graviditeten

 • Olika kritiska perioder för formande av olika organ och system

 • Formandet av synapser och receptorer i hjärnan sker från 4:e grav. månaden och även fram under första året


Effekt av akut stress som naturkatastrofer bombattacker
Effekt av akut stress som relevant förnaturkatastrofer/bombattacker

 • Störst inverkan på barnet tidigt i graviditeten

 • Kan leda till senare affektiv sjukdom hos barnet

 • Kan leda till spontan aborter

 • Effekt på barnet större prenatalt än postnatalt (finsk studie)


Prenatala vs postnatala effekter
Prenatala- vs postnatala effekter relevant för

 • Stressad M i graviditeten är oftast stressad även pp

  Kvaliteten av tidig omsorg kan antingen minska eller öka effekten av prenatalstresss

 • Trygg anknytning minskar kopplingen mellan prenatalstress och senare ångestproblematik och kognitiv utveckling hos barnet


K nsskillnader
Könsskillnader relevant för

 • Fler pojkar vänsterhänta, fler adhd , språk o skolproblem. Hyperaktiva p får mer uppmärksamhet, ledning än hyperaktiva flickor.

 • Pojkar känsligare för cns påverkan

 • Kan bero på långsammare kortikalisering av cns hos pojkar

 • Flickor får ett accelererande stresspådrag i tonåren pga ett känsligare HPA system


Orsak till stressen hos m med ngest prenataldepression
Orsak till stressen hos M med ångest/prenataldepression relevant för

 • vissa stressorer påverkar/ andra inte

 • Mest påtagliga är

  Svåra livshändelser ( speciellt sista året)

  Interpersonell stress/ Partnerkonflikt

  De som upplevt misshandel eller sex våld

  Stress som har med graviditeten att göra

 • Avsaknad av socialt stöd/immigrant status


M ngd streess
Mängd streess relevant för

 • Ej nödvändigtvis kliniska nivåer eller psykisk diagnos

 • Utan också vid relativt låga nivåer

 • Variationsvidden av mängden o nivå av stress som påverkar barnet är påtaglig

 • Finns över hela ångest spektrat


P verkan varierar
Påverkan varierar relevant för

 • Inte alla barn påverkas av prenatalstress Olika barn kan påverkas på olika sätt, beroende på genetisk sårbarhet och tidpunkten för stressen

 • Tidpunkten för fosterpåverkan kan variera för olika typer av störningar

 • Vissa barn som är mer sårbara för stress, kan också vara de som är mer recilienta

 • Gene- environment interaction


Samband prenatal ngest pp depression
Samband relevant förprenatalångest-pp depression

 • Prenatalångest påverkar sambandet mellan prenataldepression och ppdepression

 • Behandling av prenatalångest skyddar mot pp depression. Stöd för tidig intervention

 • Prenataldepression nära kopplat till psykosociala faktorer: ekonomi, isolering, svåra livsomständigheter


Varf r r prenatal stress assoc med fler st rningar
Varför är prenatal stress assoc med fler störningar relevant för

 • Programmering av fostret

 • .Stress hos modern kan programmera avkomman för att hantera en framtida farlig och stressfull miljö i syfte att överleva Förändringar under sensitiva perioder i utvecklingen kan orsaka långvariga förändringar i struktur och funktion. Ex.SGA

 • .


F ruts gbar adaptiv respons
Förutsägbar adaptiv respons relevant för

 • Fostrets utveckling förändras på ett sätt som förbereder och anpassar barnet till den miljö som det kommer att befinna sig i efter födelsen. Det får information om miljön genom modern via: näring hormoner o andra substanser som förs över via placentan

 • Detta har spelat en viktig roll i människans evolution


Forskning beh vs f r att finna orsakssamband
Forskning behövs för att finna orsakssamband relevant för

 • Cortsol påverkan

 • Programmering av HPA systemet, Limbiska systemet och prefrontala cortex

 • Epigenetiska förändringar

 • Mer forskning behövs för att förstå hur den prenatala ångest hos modern påverkar störningen hos barnet

 • Alltid både arv och miljö


ad