Kollegavejledning i teori - PowerPoint PPT Presentation

Kollegavejledning i teori
Download
1 / 14

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kollegavejledning i teori. Fremtidens vejledningsunivers. v ejlederkultur i skolen nye organisations- og refleksionsformer p å tværs af tid, sted og rum fra lærer til lærer kollegavejledning og sidemandsoplæring f lydende lærlingeskaber. Ny fokus. Læringsvejleder

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kollegavejledning i teori

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kollegavejledning i teori

Kollegavejledning i teori


Fremtidens vejledningsunivers

Fremtidens vejledningsunivers

 • vejlederkultur i skolen

 • nye organisations- og refleksionsformer

 • på tværs af tid, sted og rum

 • fra lærer til lærer

 • kollegavejledning og sidemandsoplæring

 • flydende lærlingeskaber


Ny fokus

Ny fokus

 • Læringsvejleder

 • Ressourcevejleder

 • Kollegavejleder

 • Teamsamarbejde

 • Faglig sparring

 • Pædagogisk udfordring


Vejlederrollen

VEJLEDERROLLEN

 • Ny praksis- og refleksionsformer?

 • Nye roller og nye positioner?

  Inspiration:

  Vibeke Petersen (2010):Kollegial vejledning og læringsledelse.


L rertyper

LÆRERTYPER?

 • De frelste

 • De måske egnede

 • De rådvilde

 • De frafaldne

  Kasper Nyholm: MIT-vejledning i Kollegavejledning i skolen,

  Pædagogisk Central i Brøndby, 2005


L rerkulturer

LÆRERKULTURER?

Mange lærere og elever har i skolelivet bemærket en kløft mellem

lærerens kulturelle horisont og elevernes kulturelle horisont, som

afgjort voksner(Thomas Ziehe, 2004)

Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i

web 2.0-omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme

disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en

digital og tidssvarende dannelse

(Undervisningsministeriet, Faghæfte 48)


L rerholdninger

LÆRERHOLDNINGER?

 • Den frigjorte holdning, hvor børn og voksne kan bruge medier i familien som de vil. Ingen direkte spilleregler i familien. Medierne griber ikke forstyrrende ind på familielivet, men betragtes som "naturlige" og en integreret del af familielivet.

 • Den omsorgsfulde/beskyttende, hvor der er regler for mediebrugen som en form for beskyttelse og for at få familiens hverdag til at fungere. Medieudviklingen skal ikke have lov til sætte dagsordenen for familiens hverdag, derfor er det nødvendigt at regulere mediebrugen.

 • Den demokratiske/pluralistiske, hvor mediebrugen er til diskussion og debat, men hvor der ikke direkte er faste spilleregler/aftaler. Forældrene forsøger derimod at overbevise ved hjælp af argumenter. "Den sunde fornuft" er rådende.

 • Den fællesskabssøgende,hvor familiens samhørighed og "vi-følelsen" er i højsædet. Mediebrugen tillægges i dette lys ikke den helt store betydning, men i givet fald bestemmes regler for mediebrugen af familien som enhed. Forældrene understøtter børnenes mediebrug, blot den ikke tager "overhånd".

  (Familier i forandring, 1998-2001)


Vision

Vision?

 • Fra fastlåste roller til skiftende positioner

 • Fra faglig formidling til faglige fællesskaber

 • Fra rum til funktion og relation


Mediecentret som rum

Mediecentret som rum

Mediecentret som rum

 • Skolebibliotekar (medier)

 • It-vejleder (digitale medier)

 • Læringsvejleder (pædagogik og didaktik)

 • Ressourcevejleder (ressourcer og læremidler)

 • Kollegavejleder (understøttelse og udfordring)


Mediecentret som funktion

Mediecentret som funktion

Mediecentret som funktion

 • Videndeling (praksisrefleksion)

 • Pædagogiske udfordringer (eksperimenter)

 • Faglig sparring (fag-, almen og mediedidaktik)

 • Sidemandsoplæring (mediepædagogisk håndværk)

 • Udvikling af skolekultur (hverdagskultur)


Strategi

Strategi?

 • Faglige fællesskaber: eksperimenter med blandede læringsformer

 • Lokal kompetenceudvikling: ejerskab, videndeling og teamsamarbejde

 • Organisationsudvikling: det fælles og det forskellige


Sp rgsm l

SPØRGSMÅL

 • Hvorfor kollegavejledning?

 • Hvilke typer vejledning er på spil?

 • Hvordan skal kollegavejledning udvikles og organiseres?


 • Login