Finnish r d programme on its infrastructure and services ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet
Download
1 / 16

FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet. FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001. KÄYTTÄJÄT Yritykset - Viranomaiset - Henkilöt. PÄÄTELAITTEET Kiinteä - Kulkuneuvo - Kannettava. TELEMATIIKKAPALVELUT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001' - devaki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finnish r d programme on its infrastructure and services ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services -Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

FITS-koordinaattori Risto Kulmala

VTT Yhdyskuntatekniikka

15.3.2001


KÄYTTÄJÄT

Yritykset - Viranomaiset - Henkilöt

PÄÄTELAITTEET

Kiinteä - Kulkuneuvo - Kannettava

TELEMATIIKKAPALVELUT

Liikenne - Matkailu - Logistiikka

INFORMAATIORAKENTEET

Seuranta - Tietojärjestelmät - Arkkitehtuuri

TEKNOLOGIA

Tiedonsiirto - Paikannus - Tunnistus - Käyttöjärjestelmät

Liikennetelematiikka ja FITS

ROK 15.3.2001 / 2


FITS

 • Painopisteenä käyttäjien tarpeet ja niitä palvelevien liikennetelematiikan palveluiden toteuttaminen Suomessa

  • Edellytysten luominen, erityisesti yksityiselle palvelutarjonnalle

  • Keihäänkärkihankkeiden synnyttäminen

  • Kansallisesti tärkeiden toimintojen toteuttaminen

ROK 15.3.2001 / 3


Fits hankealueet
FITS Hankealueet

Palvelupilotit

Seuranta

Häiriönhallinta

Matkustajainformaatio

Älykäs ohjaus

Nopeuden säätely

Terminaalien telem.

Hallinta, laadunvarmistus, hyödyntäminen

Vaikutukset, hyödyt ja kustannukset,käyttäjien tarpeet

Palveluiden edellytykset: arkkitehtuuri, standardisointi, organisointi, lainsäädäntö

ROK 15.3.2001 / 4


Toimintatapa
Toimintatapa

 • Sateenvarjo

  • synergia, yhtenäisyystoteutusten varmistus

 • FITS-rahoitettavat projektit (pääosin horisontaaliset alueet)

 • Osa projekteista LVM:n, SM:n, TIEL:n, RHK:n, MKL:n, ILL:n, kuntien “omia”

 • Palvelupilotit - Tekes ja yritykset

 • Perustutkimus - SA

ROK 15.3.2001 / 5


Organisointi

Ohjelman johtoryhmä

Organisointi

Koordinaattori

Työvaliokunta

Hankealueet

Palvel.edell.

Käytt.&vaikut.

Hall.&tied.

Seu-ranta

Häi-riöt

Matk.info

Älykäsohjaus

Nop.säät.

Termi-naalit

Palvelu-

pilotit

O h j e l m a n p r o j e k t i t

ROK 15.3.2001 / 6


Ohjelman johtoryhmä

 • Vastaa ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta

  • etenemisen seuranta ja puuttuminen tarvittaessa hankkeisiin

  • tavoitteiden, sisällön, rahoitukset päivitys

 • Päättää rahoituksesta ja sen suuntaamisesta

 • Päättää hankesuunnitelmista

 • Kokoontuu n. kolme kertaa vuodessa

ROK 15.3.2001 / 7


Ohjelman johtoryhm

LVM Liikenne-telematiikkaprojekti

Tiehallinto

Ratahallintokeskus

Merenkulkulaitos

Ilmailulaitos

Sisäasiainministeriö

YTV

Kuntaliitto

Teollisuus ja työnantajat

WapIt

Weather Service Finland

Ficom

Liikenneliitto

Tekes

Suomen Akatemia

Ohjelman johtoryhmä

ROK 15.3.2001 / 8


Ty valiokunta
Työvaliokunta

 • Päätöksenteon valmistelu johtoryhmälle

 • Päätökset juoksevista asioista

 • Vastuu “Hallinta ja tiedotus”-alueesta

 • Koordinaatio LVM:n avainyksiköiden välillä

ROK 15.3.2001 / 9


Koordinaattori
Koordinaattori

 • Tiedon kulku johtoryhmien välillä

 • Ohjelman johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteeri, muissa jäsen - ei päätösvaltaa

 • Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, internetsivu

 • Yhteydenpito muihin ohjelmiin

 • Klusteriohjelmat yhteydenpito & seuranta

 • Ohjelman etenemisen seuranta

 • VIKING-raportointi (substanssi)

ROK 15.3.2001 / 10


Hankealueen johtoryhm
Hankealueen johtoryhmä

 • Vastaa tavoitteiden saavuttamisesta

  • hankesuunnitelman laatiminen

  • etenemisen seuranta ja puuttuminen tarvittaessa hankkeisiin

  • tavoitteiden, sisällön, rahoitukset päivitys

 • Päättää yksittäistä hankkeista ja niiden toteuttamisesta

 • Valmistelee tarjouspyynnöt ja haut

 • Hankkeen etenemisen raportointi

ROK 15.3.2001 / 11


Pilotit
Pilotit

 • Ei omaa johtoryhmää

 • Hankkeisiin liittyvät ko. hankkeen alla

 • Muut toimivat itsenäisesti - Tekes

 • Yhteys hankkeeseen “palveluiden edellytykset” : help desk <> raportointi

 • “Käyttäjien tarpeet ja vaikutusten arviointi”: mahdollisuus ohjelman rahoittamiin tutkimuksiin pilottia koskien

ROK 15.3.2001 / 12


Liikennetelematiikka ja suomen ohjelmat

KÄYTTÄJÄT

Yritykset - Viranom. - Henkilöt

PÄÄTELAITTEET

Kiinteä - Kulkuneuvo - Kannettava

TELEMATIIKKAPALVELUT

Liikenne - Matkailu - Logistiikka

INFORMAATIORAKENTEET

Seuranta - Tietojärjestelmät - Arkkitehtuuri

TEKNOLOGIA

Tiedonsiirto - Paikannus - Tunnistus - Käyttöjärj.

Liikennetelematiikka ja Suomen ohjelmat

L

og

i

s

t

i

i

k

k

a

Joukko-liikenne

info

LINTU

TE

D

I

M

NAV

I

M

u

u

t

T

e

k

e

s

KULTEK

FITS

INFRA

ROK 15.3.2001 / 13


Yhteydenpito muihin ohjelmiin
Yhteydenpito muihin ohjelmiin

 • LVM telematiikkaprojekti

 • Tärkeimmät: koordinaattorien väliset tiiviit yhteydet

 • Klusterikoordinaattorit

ROK 15.3.2001 / 14


Viestint
Viestintä

 • Internet

  • www.mintc.fi

  • www.vtt.fi/rte/projects/fits

  • Ohjelma

  • Hankealueet

  • Hankkeet

 • Syys- ja kevättapaamiset

 • Seminaarit

ROK 15.3.2001 / 15


Miten ohjelmaan mukaan
Miten ohjelmaan mukaan?

 • Hanke-alueet

  • Haut

  • Tarjouskilpailut

  • Tarjouspyynnöt

 • Palvelupilotit

  • Tekes-haut

ROK 15.3.2001 / 16


ad