NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ – CZYLI JAK OPTYMALNIE UDOSTEPNIAĆ OBSZARY NAJCENNIEJSZE PRZYR...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Opracował: Marek Pęksa Tatrzański Park Narodowy PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ – CZYLI JAK OPTYMALNIE UDOSTEPNIAĆ OBSZARY NAJCENNIEJSZE PRZYRODNICZO Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony różnych form turystyki górskiej. Opracował: Marek Pęksa Tatrzański Park Narodowy.

Download Presentation

Opracował: Marek Pęksa Tatrzański Park Narodowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ – CZYLI JAK OPTYMALNIE UDOSTEPNIAĆ OBSZARY NAJCENNIEJSZE PRZYRODNICZOZagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony różnych form turystyki górskiej

Opracował:

Marek Pęksa

Tatrzański Park Narodowy


Tereny zagrożone w wyniku udostepniania turystycznego – nadmierny ruch


Frekwencja turystyczna w TPN w 2007 roku

Ilość turystów z doszacowaniem około 2 500 000

Średnia miesięczna największa ilość turystów – Łysa Polana około 6 500 dziennie


ZARZĄDZENIE NR 4/2008DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGOZ DNIA 9 KWIETNIA 2008 R.W SPRAWIE RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO ORAZ UPRAWIANIA NARCIARSTWA NA TERENIE TATRZAŃSKIEGOPARKU NARODOWEGO

 • § 1

 • Przepisy ogólne

 • 1.Zarządzenie określa szlaki oraz trasy udostępniane dla turystyki pieszej, narciarskiej, rowerowej oraz narciarstwa zjazdowego i biegowego, a także sposoby korzystania z nich w celach turystycznych i rekreacyjnych.

 • 2.Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego udostępnia się:

 • 1) dla ruchu pieszego letniego oraz zimowego, z zastrzeżeniem § 3 – wyznaczone szlaki turystyczne;

 • 2) dla turystyki rowerowej – wyznaczone szlaki rowerowe;

 • 3) dla narciarstwa zjazdowego w tym snowboardu – wyznaczone trasy narciarskie;

 • 4) dla turystyki narciarskiej z zastrzeżeniem § 3 oraz § 6 ust. 1 i 3 – wyznaczone szlaki turystyczne;

 • 5) dla narciarstwa biegowego – wyznaczone trasy biegowe.


Tereny zagrożone w wyniku udostępnienia turystycznego – brzegi potoków i stawów


Tereny zagrożone w wyniku udostępnienia turystycznego – szlaki piesze letnie


Tereny zagrożone w wyniku udostępnienia turystycznego – trasy narciarskie


Tereny zagrożone w wyniku udostępniania turystycznego – inne zagrożenia


Uszkodzenia szlaków spowodowane czynnikami naturalnymi


Wykonane odkrywki w trakcie remontu szlaków

Droga w dol. Roztoki – miejsce poboru

kruszywa na drogę (1993 r.)

Miejsce przy szlaku w rejonie Hali Gąsienicowej po pozyskaniu żwiru na szlak (1993 r.)


Wykonane odkrywki w trakcie remontu szlaków

Krowi Żleb w dol. Miętusiej – po 2 krotnych próbach regeneracji terenu, pozyskiwano materiał do połowy lat ’90 XX w. w celu remontu drogi na Ornak i okolicznych szlaków.


Pozyskanie materiału

Propozycje rozwiązania problemu z pozyskaniem materiału skalnego do remontu szlaków i dróg

 • 1. – Zwiększenie wykorzystania drewna w trakcie remontu szlaków.

 • 2. – Zapobieganie wymywaniu materiału skalnego poprzez stosowanie łapaczy na przepustach lub wykonywanie ślepych przepustów.

 • 3. - Drogi leśne i szlaki o szerokości powyżej 2 m - położone poniżej górnej granicy lasu materiał pozyskiwany z zewnątrz TPN, z uwzględnieniem rodzaju podłoża mineralnego;

 • 4. - Szlaki o szerokości od 0,8 m do 2 m położone poniżej górnej granicy lasu - materiał częściowo pozyskiwany na miejscu po stwierdzeniu wpływu poboru kruszywa na erozję gleby, częściowo pozyskiwany z czyszczeń zabudowy hydrotechnicznej, dopuszcza się częściowe pozyskanie materiału z zewnątrz TPN, z uwzględnieniem rodzaju podłoża mineralnego;

 • 5. – Szlaki położone powyżej górnej granicy lasu materiał pozyskiwany na miejscu. Wykonywanie zabudowy szlaku tak by przeciwdziałać wymywaniu materiału skalnego ze szlaku.


Przykład wykorzystania „obcego” materiału do remontu dróg turystycznych w Tatrach

Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego

zaakceptowała w dniu 23.10.1995 r. dopuszczenie zastosowania materiału

skalnego z kamieniołomu w Tenczynie

przy remoncie nawierzchni Drogi pod Reglami

Zabudowa przeciw erozyjna

Odcinek drogi od skoczni do Dol. Białego

Nawierzchnia na Drodze pod Reglami po 10 latach użytkowania

wygląda na nie naruszoną.


Zapobieganie utracie materiału skalnegoze szlaków

 • Prowadzenie bieżącej konserwacji szlaków, uzupełnianie małych ubytków.

 • Zwiększenie ilości przepustów z łapaczami kruszywa.

 • Wykonanie drewnianych zastawek na potokach – naturalne rezerwuary kruszywa, poprawiające retencję w zlewni.

 • Wykonywanie zabudowy typu potykaczce, kratownice, kołkowianie, ostrewki w taki sposób by zatrzymywały one materiał skalny przy szlaku.

 • Uzupełnianie ubytków gleby poprzez wbudowywanie specjalnie przygotowanych mat – trawników z roślinnością dostosowaną do biotopu.


Przepust z łapaczem materiału skalnegona Skupniowym Upłazie


Proponowana zabudowa przeciw erozyjna

Opracował:

Józef Chowaniec


Rozwiązania techniczne na szlakach z wykorzystaniem większej ilości drewna

Opracował:

Józef Chowaniec


Rozwiązania techniczne na szlakach z wykorzystaniem większej ilości drewna

Opracował:

Józef Chowaniec


Wykorzystanie drewna do remontu szlaków oraz zabezpieczenia poboczy


Zabezpieczenie brzegu Stawu Smreczyńskiego


Zabezpieczenie brzegu Morskiego Oka


Budowa dróg z wykorzystaniem drewna


Budowa szlaków wysokogórskich z wykorzystaniem materiału lokalnego


Szlaki turystyczne na polanach


Zabezpieczenie wywierzysk - podesty


Zabezpieczenie brzegów potoków


Zabezpieczenie Jaskini Mroźnej


Prace z zakresu ochrony środowiska 2007 r.

 • 1.Remont szlaków.

 • Dol. Jaworzynka                        1000 m             

 • Dol Kościeliska droga                800 m             

 • Dol. Kościeliska rowy                700 m             

 • Dol. Miętusia                           1650 m             

 • Staników Żleb                           2000 m              

 • Rusinowa Polna                       1500 m              

 • RAZEM                                 6650 m           307 tys. zł.

 • 2.Kabiny sanitarne

 • Cały teren TPN 72 szt./900m3 360 tys. zł.

 • 3.Zbiór i wywóz śmieci

 • Cały teren TPN 800 m3 250 tys. zł.


„Pamiątki” po ruchu turystycznym


Cele Tatrzańskiego Parku Narodowego


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login