Advertisement
/ 10 []

Presentation about E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu


KONTRATAT. Hyrje:Rndsia e kontrataveMarrveshja vs. KontrataDefinicioni i Kontrats. KONTRATAT. Kushtet:Pajtimi i _________;_________ punuese e palve;_________ i kontrats;_________ (kauza/arsyeja) e kontrats;_________ e kontrats.. KONTRATAT. Pajtimi i VullnetitT dy palt;Vullnetari

Download Presentation

E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


E drejta e biznesit prof dr jur korab r sejdiu l.jpg

E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu

 • KONTRATAT – Pjesa 1

  • Java 2


Kontratat l.jpg

KONTRATAT

 • Hyrje:

  • Rëndësia e kontratave

  • Marrëveshja vs. Kontrata

  • Definicioni i Kontratës


Kontratat3 l.jpg

KONTRATAT

 • Kushtet:

  • Pajtimi i _________;

  • _________ punuese e palëve;

  • _________ i kontratës;

  • _________ (kauza/arsyeja) e kontratës;

  • _________ e kontratës.


Kontratat4 l.jpg

KONTRATAT

 • Pajtimi i Vullnetit

  • Të dy palët;

  • Vullnetarisht pa Presion

  • E çka nëse:

   • Kërcënim?

   • Lajthim?

   • Mashtrim?


Kontratat5 l.jpg

KONTRATAT

 • Aftësia punuese/vepruese:

  • Personi fizik

   • 14

   • 15

   • 18

  • Personi juridik

   • Regjistrimi


Kontratat6 l.jpg

KONTRATAT

 • Objekti i kontratës

  • Për çka janë marrë vesh palët?

  • Dhënie, bërje, mosbërje, pësim…

 • Baza (kauza) e kontratës

  • Arsyeja pse është hyrë në detyrim

 • Forma e Kontratës

  • Për disa kontrata


Kontratat7 l.jpg

KONTRATAT

 • Lidhja e Kontratës

  • Përbërja

   • Marrëveshja

   • Konsiderata (Pagesa)


Kontratat8 l.jpg

KONTRATAT

 • Formimi i Kontratës

  • Oferta

   • Kushtet

    • _______________

    • _______________

    • _______________

    • _______________


Kontratat9 l.jpg

KONTRATAT

 • Oferta

  • Efekti

   • Shansa dikujt tjetër?

   • Elementet e kontratës?

  • Kujt mund ti bëhet oferta?

  • Revokimi i ofertës

   • Oferta – kontratë opcioni

  • Testi

   • “unë pranoj”


Kontratat10 l.jpg

KONTRATAT

 • Ofertat – shembuj

  • Malli në dyqan

  • Reklamat

  • Negociatat

  • Ankad Publik

  • Oferta Qëndruese

   • Do t’ju shes lapsa me çmim 2 euro për çdo kuti, sipas porosisë tuaj kur keni nevojë!