Download

E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu


Advertisement
/ 10 []
Download Presentation
Comments
deva
From:
|  
(1129) |   (0) |   (0)
Views: 513 | Added:
Rate Presentation: 1 1
Description:
E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu. KONTRATAT – Pjesa 1 Java 2. KONTRATAT. Hyrje : Rëndësia e kontratave Marrëveshja vs. Kontrata Definicioni i Kontratës. KONTRATAT. Kushtet : Pajtimi i _________; _________ punuese e palëve; _________ i kontratës;
E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E drejta e biznesit prof dr jur korab r sejdiu l.jpgSlide 1

E drejta e biznesit Prof. Dr. Jur. Korab R. Sejdiu

 • KONTRATAT – Pjesa 1

  • Java 2

Kontratat l.jpgSlide 2

KONTRATAT

 • Hyrje:

  • Rëndësia e kontratave

  • Marrëveshja vs. Kontrata

  • Definicioni i Kontratës

Kontratat3 l.jpgSlide 3

KONTRATAT

 • Kushtet:

  • Pajtimi i _________;

  • _________ punuese e palëve;

  • _________ i kontratës;

  • _________ (kauza/arsyeja) e kontratës;

  • _________ e kontratës.

Kontratat4 l.jpgSlide 4

KONTRATAT

 • Pajtimi i Vullnetit

  • Të dy palët;

  • Vullnetarisht pa Presion

  • E çka nëse:

   • Kërcënim?

   • Lajthim?

   • Mashtrim?

Kontratat5 l.jpgSlide 5

KONTRATAT

 • Aftësia punuese/vepruese:

  • Personi fizik

   • 14

   • 15

   • 18

  • Personi juridik

   • Regjistrimi

Kontratat6 l.jpgSlide 6

KONTRATAT

 • Objekti i kontratës

  • Për çka janë marrë vesh palët?

  • Dhënie, bërje, mosbërje, pësim…

 • Baza (kauza) e kontratës

  • Arsyeja pse është hyrë në detyrim

 • Forma e Kontratës

  • Për disa kontrata

Kontratat7 l.jpgSlide 7

KONTRATAT

 • Lidhja e Kontratës

  • Përbërja

   • Marrëveshja

   • Konsiderata (Pagesa)

Kontratat8 l.jpgSlide 8

KONTRATAT

 • Formimi i Kontratës

  • Oferta

   • Kushtet

    • _______________

    • _______________

    • _______________

    • _______________

Kontratat9 l.jpgSlide 9

KONTRATAT

 • Oferta

  • Efekti

   • Shansa dikujt tjetër?

   • Elementet e kontratës?

  • Kujt mund ti bëhet oferta?

  • Revokimi i ofertës

   • Oferta – kontratë opcioni

  • Testi

   • “unë pranoj”

Kontratat10 l.jpgSlide 10

KONTRATAT

 • Ofertat – shembuj

  • Malli në dyqan

  • Reklamat

  • Negociatat

  • Ankad Publik

  • Oferta Qëndruese

   • Do t’ju shes lapsa me çmim 2 euro për çdo kuti, sipas porosisë tuaj kur keni nevojë!


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro