NVA Rīgas reģionālajā filiālē Rīgā reģistrēto brīvo darba vietu kvalitatīvie rādītāji - PowerPoint PPT Presentation

NVA Rīgas reģionālajā filiālē
Download
1 / 13

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NVA Rīgas reģionālajā filiālē Rīgā reģistrēto brīvo darba vietu kvalitatīvie rādītāji (aptauja veikta 2006.gada jūlijā pamatojoties uz NVA direktora 2006.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.133) NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Vija Račinska Rīgā, 2006.gada 7.augustā.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NVA Rīgas reģionālajā filiālē Rīgā reģistrēto brīvo darba vietu kvalitatīvie rādītāji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

NVA Rīgas reģionālajā filiālē

Rīgā

reģistrēto brīvo darba vietu kvalitatīvie rādītāji

(aptauja veikta 2006.gada jūlijā

pamatojoties uz NVA direktora 2006.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.133)

NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Vija Račinska

Rīgā, 2006.gada 7.augustā


Aptauja par r gas re ion laj fili l re istr to vakan u kvalit ti

Aptauja par Rīgas reģionālajā filiālē reģistrēto vakanču kvalitāti


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

Aptaujas uzdevums:

Noskaidrot Rīgā pieteiktajām vakancēm:

 • piedāvāto atalgojumu

 • īpašos darba apstākļus

 • dažādas papildus priekšrocības

 • vai tiek piedāvāta vai plānota dzīvesvieta darbiniekiem no citām apdzīvotām vietām

 • vai tiek piedāvāts vai plānots transports darbiniekiem no citām apdzīvotām vietām


Atalgojums pieteiktaj m vakanc m p c aptaujas datiem uz 2006 gada 10 j liju

Atalgojums pieteiktajām vakancēm

pēc aptaujas datiem

(uz 2006.gada 10.jūliju )


Atalgojums p c izpe as par konkr tu darbu stund u c nestandarta apmaksas veidi

Atalgojums pēc izpeļņas (par konkrētu darbu stundā u.c. nestandarta apmaksas veidi)

 • Ls 0, 80 stundā + 40 % no padarītā darba apjoma

 • Ls 0,48 līdz Ls 1,46 stundā

 • no Ls 5 līdz Ls 10 dienā uz rokām

 • no Ls 90 līdz Ls 500 mēnesī

 • no Ls 12 līdz Ls 15 diennaktī par maiņu uz rokām


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

Aptaujātās vakances

...un citas profesijas, kopā 225 nosaukumi


Atalgojums pieteiktaj m vakanc m re istr tas no 2006 gada 11 j lija l dz 24 j lijam

Atalgojums pieteiktajām vakancēm

(reģistrētas no 2006.gada 11.jūlija līdz 24.jūlijam)


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

Darba devēju piedāvātais un bezdarbniekiem vēlamais

atalgojums

:

*pēc NVA reģionālā pētījuma datiem par bezdarbnieku sociālpsiholoģisko portretu 2006.gada februārī – martā


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

Vai pieteiktajās darba vietās paredzētas citas priekšrocības?


Citas darba dev ju pied v t s priek roc bas min tas 639 vakanc m

Citas darba devēju piedāvātās priekšrocības(minētas 639 vakancēm)

 • bezmaksas pusdienas vai daļēji apmaksātas pusdienas – 40

 • prēmiju sistēma - 35

 • apmaksāti ceļa izdevumi vai citādi nodrošināts transports līdz darba vietai – 21

 • labiekārtotas atpūtas telpas, atlaides ēdināšanā – 20

 • apmācības pirms darba uzsākšanas uz vietas – 15

 • atlaides sporta kluba, peldbaseina apmeklēšanai- 9

 • dienā izsniedz 0,5 l piena, kefīra – 4

 • 13., 14., alga – 4

 • atvaļinājumi vasarā – 4

 • 1.septembrī apmaksāta brīvdiena – 3

 • reizi nedēļā uz vietas pieņem ārsts – 2

 • apmaksā potēšanas; sanitāro grāmatiņu; nodrošina ar kafiju, tēju, ūdeni; var nopirkt preces par iepirkumu cenu; apmaksā ekskursijas; bezmaksas autostāvvieta; dāvanu kartes par labiem panākumiem; piemaksu sistēma u.c.


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

Vai pieteiktajās darba vietās

ir īpaši darba apstākļi?

 • * minēti 24 gadījumi:

 • maiņa 12 h - 4 reizes;

 • darbs sestdienās - 2 reizes;

 • darbs augstumā ar stiklu – 2 reizes;

 • netīrs darbs – 2 reizes;

 • pārējie minēti 1 reizi.(slīdošais darba

 • grafiks, darbs uz ielas, komandējumi,

 • nekonkrēts darba laiks u.t.t.).


Nva r gas re ion laj fili l r g re istr to br vo darba vietu kvalitat vie r d t ji

Vai uzņēmums piedāvā vai plāno piedāvāt dzīvesvietu vai transportu,

lai piesaistītu potenciālos darbiniekus no citām pilsētām un rajoniem?


 • Login