Underentreprenør - PowerPoint PPT Presentation

Underentrepren r
Download
1 / 11

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Underentreprenør Kontraktspart som har påtatt seg oppfyllelsen av en del av de forpliktelsene som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren NS 8415:2008. Overtakelsesforretning

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Underentreprenør

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Underentrepren r

Underentreprenør

Kontraktspart som har påtatt seg oppfyllelsen av en del av de forpliktelsene som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren

NS 8415:2008


Underentrepren r

Overtakelsesforretning

Kontraktarbeidet overtas av hovedentreprenøren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer samtidig med byggherrens overtakelse.


Underentrepren r

Ferdigstillelse

Når underentreprenøren gir melding om når kontraktarbeidet blir ferdigstilt, kan begge parter innkalle den andre parten til registreringsforretning. Fra registreringsforretningen skal det settes opp protokoll.


Underentrepren r

Virkningen av gjennomført registreringsforretning

Risikoen for kontraktarbeidet går over fra UE til HE

UE skal sluttfakturere HE


Underentrepren r

BackUp personell

BackUp Personell har under årene utvidet sin interne kompetanse og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie, rekruttering og bemanningsentreprise. Vi har i dag 10 kontorer i Norge.

BackUp har under årene utvidet sin interne kompetanse og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie, rekruttering og bemanningsentreprise.


Underentrepren r

Manpower

Vi tilbyr alt fra én enkelt person til større bemanningsentrepriser. Trenger du faste medarbeidere rekrutterer vi dette via Manpower Professional Executive AS. Vårt hovedmål er alltid å kunne tilby fleksible kvalitetsløsninger til de utfordringer våre kunder har.


Underentrepren r

Vikarbyråene fosser fram i NorgeMoss Avis

Bare i Moss opererer det nå rundt 20 bemanningsselskaper, mens det på landsbasis finnes 400 - –500 selskaper. Tall fra NHO Service som organiserer 80-90 prosent av bransjen, viser at vikarselskapene omsetter for rundt 12 milliarder kroner. Ved siden av utleie av personell tilbyr bedriftene rekrutteringstjenester og rådgivning i forbindelse med omstillingsprosesser og bemanningsentrepriser.


Underentrepren r

Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves

Bemanningsbransjen defineres til å omfatte mer enn bare utleie av arbeidskraft. Formidling/rekruttering av arbeidskraft, outsourcing, bemanningsentrepriser og omstillingstjenester er også en del av bransjen. Utleie av arbeidskraft står for om lag 93 prosent av omsetningen i bransjen, ifølge NHO Service. Bemanningsbransjen kjennetegnes av stort mangfold. Utleide arbeidstakere jobber innenfor en rekke forskjellige yrkesområder med stor variasjon i arbeidsmiljøeksponering, arbeidsvilkår, kvalifikasjonsnivå, preferanser og motivasjon for å jobbe i bemanningsbransjen.


  • Login