Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa
Download
1 / 27

Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01: - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01: Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej Z wykorzystaniem danych i wyjaśnień zawartych w Raporcie MSW/KGP o stanie bezpieczeństwa za rok 2012. Pojęcie problemu kryminalnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01:' - desma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa

P_U01:

Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej

Z wykorzystaniem danych i wyjaśnień zawartych w Raporcie MSW/KGP o stanie bezpieczeństwa za rok 2012


Poj cie problemu kryminalnego
Pojęcie problemu kryminalnego

 • To… „wymagająca odpowiedniej reakcji sytuacja, w której dany podmiot lub grupa podmiotów ponosi szkodę na skutek popełniania czynów przestępnych lub występowania zachowań antyspołecznych”

  Cyt. za: K. Łojek…


Rodzaje problem w kryminalnych
Rodzaje problemów kryminalnych

 • Problem potoczny: problem który wymaga rozwiązania (ograniczenia, likwidacji) za pomocą instrumentów znanych, stosowanych

 • Problem dydaktyczny: problem, owszem, wymaga rozwiązania, istnieją narzędzia pozwalające go ograniczyć, wyeliminować, ale nie są znane tym, którzy stanęli w jego obliczu

 • Problem badawczy: problem występuje, brakuje natomiast wiedzy o sposobach, narzędziach jego rozwiązania, ograniczenia


Wykres 2.1.1 Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”)Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.1.2 Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.1.3 Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres nr 2.1.4 Czy w ostatnich 5 latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1192 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.3.1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku? Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.3.5. Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (w %) (można było wskazać trzy odpowiedzi) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Tekst
Tekst się Pan(i) w pobliżu swego miejsca zamieszkania?

Jerzy Lovell,

Znaleźć materiał do homilii


Wykres 2.2.1 Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? Źródło: CBOS, marzec 2013, N=1060 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.2.2. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność:? (dobre oceny w marcu 2013 r.)Źródło: CBOS, marzec 2013, N=1060 (pominięto odp.: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.3.2. Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: bardzo skuteczna, raczej skuteczna, raczej nieskuteczna czy też bardzo nieskuteczna? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.3.3. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedla)? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.3.4. policjantów pełniących służbę w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedla)? (w %) Jak często widuje Pan (i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Wykres 2.3.6. Które kwestie związane z pracą Policji są dla Pana(i) osobiście najważniejsze? (w %)(można było udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.


Przest pstwa z u yciem przemocy r d a jak wy ej zab jstwa przest pstwa stwierdzone w tym usi owania
Przestępstwa z użyciem przemocy (źródła jak wyżej) dla Pana(i) osobiście najważniejsze? (w %)(można było udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi) Zabójstwa – przestępstwa stwierdzone, w tym usiłowania


Kategorie miejsc w kt rych najcz ciej dochodzi o do zab jstw
Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do zabójstw

 • W roku 2012 wśród odnotowanych zabójstw:

 • 223 popełniono w budynku wielorodzinnym (38,3%), tj. w mieszkaniu

 • 143 w budynku samodzielnym (24,6%), czyli głównie w domu

 • 57 na ulicy (9,8%),

 • 12 w parku, na skwerze (2,1%),

 • 10 w lesie (1,7%),

 • 8 na polu, łące (1,4%),

 • 7 w barze, restauracji (1,2%),

 • 7 w ogrodzie działkowym, altanie (1,2%),

 • 6 w komórce, piwnicy, strychu (1%),

 • 5 na parkingu (poniżej 1%),

 • 58 w innym miejscu (10%).


B jki i pobicia
Bójki i pobicia zabójstw


Kategorie miejsc w kt rych najcz ciej dochodzi o do b jek lub pobi
Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do bójek lub pobić

 • W 2012 r. wśród odnotowanych przestępstw udziału w bójce lub pobiciu:

 • 4660 miało miejsce na ulicy (40,8%),

 • 1533 w szkole podstawowej lub gimnazjum (13,4%),

 • 685 w budynku wielorodzinnym (6%),

 • 543 w barze, restauracji, pubie (4,8%),

 • 292 w budynku samodzielnym (2,6%),

 • 235 na boisku (2%),

 • 202 w parku, na skwerze (1,8%),

 • 183 na parkingu (1,6%),

 • 142 na drodze, autostradzie (1,2%),

 • 125 w domu dziecka (1,1%),

 • 113 na przystanku komunikacyjnym (1%)

 • 105 w internacie, bursie (poniżej 1%),

 • 1493 w innym miejscu (13,1%).Kategorie miejsc w kt rych najcz ciej dochodzi o do przest pstw rozb jniczych
Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do przestępstw rozbójniczych

 • W roku 2012 wśród odnotowanych przestępstw rozbójniczych:

 • 8152 popełniono na ulicy (33,2%),

 • 7024 w szkole podstawowej lub gimnazjum (28,6%),

 • 1766 w budynku wielorodzinnym (7,2%),

 • 948 w sklepie, butiku (3,9%),

 • 655 w budynku samodzielnym (2,7%),

 • 495 w domu dziecka (2%),

 • 369 w parku, na skwerze (1,5%),

 • 339 w internacie, bursie (1,4%),

 • 283 w centrum handlowym (1,2%),

 • 223 na boisku (0,9%),

 • 206 w banku, filii banku (0,8%),

 • 205 na stacji paliw (0,8%),

 • 1715 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (7%).


Przest pstwa z u yciem przemocy polska
Przestępstwa z użyciem przemocy - Polska przestępstw rozbójniczych

 • Występują częściej na terenie miast niż wsi (np. rozbój, także udział w bójce lub pobiciu – o dominacji przestępstw „sztachetowych” nad innymi rozbójniczymi trzeba już zapomnieć)

 • Sprawcy i ofiary to często ludzie o podobnych cechach społ.-demogr. (najczęściej – młodzi mężczyźni o niskim statusie społeczno-ekonom.) i podobnym stylu życia (lokale gastronomiczne, rozrywkowe, późna pora, alkohol, narkotyki)


Przest pstwa z u yciem przemocy polska1
Przestępstwa z użyciem przemocy - Polska przestępstw rozbójniczych

 • Sprawcę i ofiarę często łączą więzy towarzyskie lub rodzinne, pomiędzy sprawcą a ofiarą istnieją nieraz resentymenty o różnym podłożu;

 • jest to widoczne w przypadku zabójstw, bójek i pobić, uszkodzeń ciała, przemocy w rodzinie, także, choć rzadziej, zabójstw i rozbojów na tle rabunkowym (obserwacja ofiary)...


ad