Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_10 Název materiálu:Slovo a slovní zásoba - PowerPoint PPT Presentation

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_10
Download
1 / 13

 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_10 Název materiálu:Slovo a slovní zásoba Tematická oblast:Český jazyk 1. ročník Anotace:Prezentace slouží k opakování částí slov a lexikologie Očekávaný výstup:Žáci určí části slova

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_10 Název materiálu:Slovo a slovní zásoba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ozna en materi lu vy 32 inovace hlave ceskyjazyk1 10 n zev materi lu slovo a slovn z soba

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_10

Název materiálu:Slovo a slovní zásoba

Tematická oblast:Český jazyk 1. ročník

Anotace:Prezentace slouží k opakování částí slov a lexikologie

Očekávaný výstup:Žáci určí části slova

Klíčová slova:předpona, kořen, přípona, koncovka, lexikologie, slovníky

Metodika: Podklad pro opakování učiva, poslouží místo klasického zápisu do sešitů

Obor:Cukrář, prodavač, kuchař - číšník

Ročník:1.

Autor: Mgr. Věra Hladíková

Zpracováno dne:8. 10. 2012

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.


Slovo a slovn z soba

Slovo a slovní zásoba


Slovn z soba

Slovní zásoba

 • slovní zásobou se zabývá věda lexikologie

 • čeština má přibližně 250 000 slov

 • člověk jich běžně užívá asi 5-6 tisíc, ale počet závisí na jeho vzdělání, zájmech atd.

 • slovní zásoba je zaznamenávána do slovníků – věda, která se tímto zabývá je lexikografie


Slovn z soba1

Slovní zásoba

 • aktivní – soubor slov, která aktivně užíváme v písemném i ústním projevu

 • pasivní – soubor slov a slovních spojení, kterým rozumíme, ale v písemném ani ústním projevu je neužíváme


Rozd len slovn k

Rozdělení slovníků

 • překladové – slovníky obsahují vždy ekvivalenty ve dvou jazycích

  Slovník česko-německý a německo - český

 • výkladové – obsahují ponaučení o slovní zásobě (výslovnost, význam, původ, pravopis, skloňování, časování…)


Slovn ky

Slovníky

 • Slovník spisovné češtiny

 • Slovník spisovného jazyka českého

 • Slovník synonym

 • Slovník nářečí

 • Slovník cizích slov

 • Slovník nespisovné češtiny


Ot zky

Otázky

 • Jmenuj autora alespoň jednoho slovníku.

 • Jaký slovník sestavil Josef Dobrovský?

 • Jaký slovník sestavil Josef Jungmann?


Slovo

Slovo

 • slovo pro tento pojem existuje několik definic

 • slovo= soubor hlásek mající ustálenou formu a nesoucí určitý význam

 • sousloví = ustálené spojení slov, které nese význam pouze jednoho slova. Pokud by došlo k rozdělení slov v sousloví, význam se ztratí a nebo pozmění

  přesýpací hodiny, mobilní telefon, hroší kůže


V znam

Význam

 • slovní – tento význam mají všechny slovní druhy kromě předložek a spojek

 • gramatický – tento význam vzniká až z kontextu, ve kterém je slovo zapojeno

  pes = domácí zvíře, které štěká

  na = předložka

  Na střeše sedí kos. Čekám na tebe.

  Pověsím ho na stěnu. (v tomto případě určuje vždy jiný pád)


Sti slova

Části slova

Každé slovo se skládá z určitých částí

 • kořen – nejdůležitější část slova- má ho každé slovo- nese význam- nedělitelná část slova

 • předpona – část, která stojí vždy před kořenem- ve slově mohou být i dvě předpony za sebou


Sti slova1

Části slova

 • přípona - část slova za kořenem - při skloňování a časování se nemění

 • Koncovka - část slova za příponou nebo kořenem - mění se při skloňování a časování


Rozbor slov

Rozbor slov

ne schopn ost í

předpona kořen přípona koncovka


Ur i sti slov

Urči části slov

květináč

přimalovali

pralesy

stůl

rozmazlený


 • Login