innmarksbeite til sau
Download
Skip this Video
Download Presentation
Innmarksbeite til sau

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Innmarksbeite til sau - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Innmarksbeite til sau. Lars-Ivar Fause. * Kvifor bruk av beite? * Næringsbehov og krav til beite * Arealkrav til ulike type beite * Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk. Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig ?. Billeg fôr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innmarksbeite til sau' - derry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innmarksbeite til sau

Innmarksbeite til sau

Lars-Ivar Fause

Beitebruk for kjøttproduksjon

slide2

* Kvifor bruk av beite?* Næringsbehov og krav til beite * Arealkrav til ulike type beite* Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk

Beitebruk for kjøttproduksjon

kvifor er godt beitebruk p innmark viktig
Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig ?

Billeg fôr

Godt fôr-høgt grovfôropptak

God dyrevelferd-

friske dyr

Flott kulturlandskap – økonomisk stimulert av samfunnet

Beitebruk for kjøttproduksjon

f rkrav i h ve til vedlikehaldsbehov eit bilete p krav til grovf rkvaliet
Fôrkrav i høve til vedlikehaldsbehov eit bilete på krav til grovfôrkvaliet

Totalt fôrbehov i FEm/ vedlikehaldsbehov i FEm

Beitedyr

Beitebruk for kjøttproduksjon

prioritering av beite
Prioritering av beite
 • Krav til beitekvalitet:

Søyer med lam om våren

Slaktelam på intensiv slutt-fôring om hausten

Påsettlam

Søyer etter avvenning

1

2

3

4

Beitebruk for kjøttproduksjon

behov for ulike beitekvalitetar
Behov for ulike beitekvalitetar:

Beitebruk for kjøttproduksjon

arealkrav
Arealkrav

Beitebruk for kjøttproduksjon

italiensk raigrasbeite s ter fagsenter hausten 2005
Italiensk raigrasbeite Sæter fagsenter hausten 2005
 • Innhald pr kg tørrstoff:
  • Protein: 200 g
  • NDF: 336 g
  • PBV: 34 g
  • AAT: 96 g
  • FEm: 1,11

Tilvekst på lam som fekk tilgang på:

0,1 da gjenvekst av Italiensk raigras

0,3 da gjødsla håbeite:

504 g/dag

Beitebruk for kjøttproduksjon

raigras raps storsteinnes h sten 2013
Raigras + raps, Storsteinnes høsten 2013
 • Innhold pr kg tørrstoff:
 • Protein: 190 g
 • NDF: 387 g
 • PBV: 59 g
 • AAT: 82 g
 • FEm: 1,07

Forventa tilvekst

Ca 480 g/dag.

Beitebruk for kjøttproduksjon

h beite storsteinnes h sten 2013
Håbeite Storsteinnes høsten 2013

Gjødsla hå, prøver tatt 02.09

 • Protein: 219 g
 • NDF: 469 g
 • PBV: 91 g
 • AAT: 79 g
 • Fem: 0,95 pr kg ts

Ugjødsla hå, prøver tatt 02.09

 • Protein: 156 g
 • NDF: 448 g
 • PBV: 20 g
 • AAT: 79 g
 • Fem: 0,95 pr kg ts

Beitebruk for kjøttproduksjon

pris f rverdi og forventa f ropptak p beite og innhausta grovf r
Kostnader kulturbeite

Grasfrø

Gjødsel

Kalk

Kr 1,00 pr FEm

Vanleg fôrverdi:

0.9-1 FEm/kg TS

Vanleg fôropptak pr søye

2,5 - 3,5 FEm/dag

Kostnader rundballesurfôr,

legd pressing og pakking

Grasfrø

Gjødsel

Kalk

Pakking

Pressing

Konservering

Kr 1,80 pr FEm

Vanleg fôrverdi

0,83-0.88 FEm/kg TS

Vanleg fôropptak pr søye

1,5-2,5 FEm/dag

Pris, fôrverdi og forventa fôropptak på beite og innhausta grovfôr

Beitebruk for kjøttproduksjon

forskjell i konomi med sluttf ring av lam p beite og surf r kraftf r
48 FEm beite à kr 1,00 = kr 48

18 FEm grovfôr à kr 1,8 =kr 32

30 FEm kraftfôr à kr 3= kr 90

Sum:……………………= kr 122

Forskjell i økonomi med sluttfôring av lam på beite og surfôr/kraftfôr

Føresetnader:

Sluttfôring frå 35-45 kg levandevekt

300 g tilvekst /dag= 33 dagers sluttfôring

FEm til vedlikehald= 18 FEm (0,54 FEm/dag)

FEm til tilvekst: 30 FEm (3 FEm/kg tilvekst)

O- lam

R lam = forskjell slakteoppgjer kr 380 inkl forskjell i slaktetilskot

Differanse kr 74 pr lam

Beitebruk for kjøttproduksjon

forskjell i konomi med beite og surf rbasert rasjon rundt lamming
Kostnad beitebasert rasjon:

3 FEm beite à kr 1,00 = kr 3,00

0,4 FEm kraftfôr à kr 3 = kr 1,20

SUM = kr 4,20

Forskjell i økonomi med beite- og surfôrbasert rasjon rundt lamming

Dagleg fôrtrong hjå trillingsøye med lam som skal vekse 300g/dag:

3,4 FEm

 • Kostnad surfôr/kraftfôr basert rasjon:
  • 2 FEm surfôr à kr 1,80 = kr 3,60
  • 1,4 FEm kraftfôr à kr 3 = kr 4,20
  • SUM = kr 7,80

Differanse kr 3,60 pr dag

Godt beitebruk er bra for både sau og bonde!

Beitebruk for kjøttproduksjon

raigrasbeite til kopplam
Raigrasbeite til kopplam
 • Tatt frå mora 1 døgn etter fødsel
 • Mjølke-erstatning+ kraftfôr + grovfôr i ca 30 dager ca 15 kg (8-13 kg mjølke-ertating pr lam)
 • Kraftfôr + grovfôr til beiteslepp ved ca 45 dagers alder (ca 6,5 veker) og ca 18 kg`s levandevekt
 • Kraftfôr + beite til ca 75 dagers alder (ca 10,5 veke)
 • To grupper:
  • 1) Berre raigrasbeite
  • 2) Berre kraftfôr + raigrasbeite
 • Slakting ved ca 48 kg levandevekt

Beitebruk for kjøttproduksjon

resultat
Resultat
 • Tilvekst på berre raigras: ca 300 g/dag (265-330g/dag)
 • Tilvekst Raigras + kraftfôr: ca 390 g/dag (275-453g/dag)
 • Kraftfôrforbruk i forsøksperioden i kraftfôrgruppa:
  • 1,17 kg/dag (0,36-1,5 kg/dag)
 • Økonomi:
  • Slakteoppgjer+grunntilskot+slaktetilskot+distriktstilskot Raigrasgruppa: 1118 krKraftfôr + Raigras: 1182 kr
  • ”Overskot”= Inntekter – kostnader mjølkeerstatning/kraftfôr
   • Raigrasgruppa: kr 784
   • Raigras + kraftfôr: kr 561
   • Forskjell: kr 223

Beitebruk for kjøttproduksjon

konklusjon
Konklusjon:
 • Ved god tilvekst i innefôringsperioden og på godt beite- fyrst på fleirårig eng og sidan raigras, kan ein oppnå godt slakteresultat og god økonomi i kopplamproduksjonen.
 • Eit driftsopplegg med berre raigrasbeite etter ca 75 dagers alder, gjev best økonomi

Beitebruk for kjøttproduksjon

krav til beite p eit sauebruk
Krav til beite på eit sauebruk
 • Tidleg og nok vårbeite 5-10 cm høgt gjennom heile vårbeitesesongen
 • Godt beite til overskotslamma gjennom sommaren
 • Nok haustbeite som kan gje tilvekst på ca 150 -200 g på alle påsettlam og 300-400 g på alle slaktelam som skal sluttfôrast,- utan bruk av kraftfôr
 • Nok haustbeite som skal gje litt over vedlikehaldsfôring på vaksne søyer

Beitebruk for kjøttproduksjon

slide18

* Samspel innmaksbeite og utmarksbeite, planlegging av innmarksbeite. * Overgang frå innefôring til beite* Tiltak for å redusere parasittproblem på beite* Sambeiting ulike dyreslag

Beitebruk for kjøttproduksjon

lag innmarksbeite ut i fr kva tilvekst du forventar p utmarksbeite
Lag innmarksbeite ut i frå kva tilvekst du forventar på utmarksbeite
 • Spørsmål 1:
  • Når ynskjer du å levere stordelen av lamma til slakt?
 • Spørsmål 2:
  • Når passar det å ha lamming i høve til utmarksbeitet mitt ?
 • Spørsmål 3:
  • Når er vanleg beiteslepp-dato og sankedato?
 • Spørsmål 4:
  • Kva tilvekst er det vanleg å ha på utmarksbeitet?
 • Spørsmål 4:
  • Kva tilvekst må eg ha på vårbeite og haustbeite for å kunne levere lamma når eg ynskjer?
 • Spørsmål 5:
  • Kva beite må eg ha for oppnå planlagt tilvekst?
 • Spørsmål 6:
  • Kva tiltak må eg gjera for å oppnå slike beite?

Beitebruk for kjøttproduksjon

sauekontrollen gjev nyttig informasjon n r ein skal planleggje beitesesongen
Sauekontrollen gjev nyttig informasjon når ein skal planleggje beitesesongen

Beitebruk for kjøttproduksjon

beiteskifte for unng smittepress
Beiteskifte for å unngå smittepress

Ca tre veker frå sauen et larver til han skil ut egg

Ved vårbeiteperiode kortare enn 3-4 veker unngår ein å smitte ned heimebeita med parasittegg

Beitebruk for kjøttproduksjon

beiteskifte for unng smittepress1
Beiteskifte for å unngå smittepress

Mange av sauen sine parasittar er avhengige av sauen for å overleve

Når sauen blir fjerna frå beitet ein sesong, bryt vi syklusen.

Beitebruk for kjøttproduksjon

sambeiting ulike dyreartar ein fordel
Sambeiting ulike dyreartar ein fordel
 • Det er forskjellige parasittar på ulike dyreartar
 • Sambeiting ”tynner ut” mengde parasitt-larver.
 • Beitet blir også betre utnytta pga ulik beite-prioritering hjå ulike dyreartar og betre avbeiting mot gjødsel-ruker

Beitebruk for kjøttproduksjon

dei sju viktigaste punkta for eit godt beite
Sørg for godt plantedekke med godt attleggsarbeid og rette sortar av beitetålande artar

Gjødsle lite/moderat og ”ofte”. Det gjev jamnare plantevekst og fôrkvalitet

Unngå snaubeiting- del opp beitet og flytt dyra så plantene får kvile. Ha tilleggsfôr klart. Dyra bør flyttast ved 4-5 cm grashøgde

Puss beitet jamnleg, minst etter kvar andre avbeiting

5) Bruk grønfôr til etter-sommar og haustbeite. Det gjev meir beite, betre dyretilvekst og skånar enga, som ikkje skal beitast i innvintringsperioden

6) Sett sau og lam på ulik beitekvalitet om hausten.

7) Godt kløverbeite eller litt nitrogengjødsel kan vera ”gull verdt” for

betre dyre-

tilvekst

på haustbeite

Dei sju viktigaste punkta for eit godt beite:

Beitebruk for kjøttproduksjon

slide25

Lykke til med å lage betre beite til sauen !

Helsing:

Helsing:

Foto: Anders Braanaas

Beitebruk for kjøttproduksjon

ad