nic v ivot k es ana nep sob takov nepokoj jako odb van modlitba jan xxiii
Download
Skip this Video
Download Presentation
Modlitba – odpověď na Boží volání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Modlitba – odpověď na Boží volání - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.). Modlitba – odpověď na Boží volání. Písmo svaté =. Malé opakování. Písmo svaté = Boží zjevení. Malé opakování. Písmo svaté = Boží zjevení Proč se Bůh zjevuje?. Malé opakování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modlitba – odpověď na Boží volání' - derron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mal opakov n

Písmo svaté = Boží zjevení

Proč se Bůh zjevuje?

Lidské poznání je narušené hříchem.

Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom toho byli schopni svým rozumem.

Malé opakování

mal opakov n1

Vrchol zjevení = Ježíš Kristus

Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? (Jan 17,9n)

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

Malé opakování

mal opakov n2

Starý zákon neboli Stará smlouva

Mojžíš – při východu z egyptského otroctví - hora Sinaj – platnost skončila Ježíšovou smrtí

Nový zákon neboli Nová smlouva

Ježíš – Poslední večeře – uzavřená Ježíšovou krví na kříži

Malé opakování

slide11
_ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

S kým bůh uzavřel smlouvu?

noe abraham moj je
NOE

ABRAHAM

MOJŽÍŠ

JEŽÍŠ

S kým bůh uzavřel smlouvu?

aby spasil lov ka chce aby mu lov k d v oval bel znetvo il lov ku bo obraz
ABY SPASIL ČLOVĚKA

CHCE ABY MU ČLOVĚK DŮVĚŘOVAL

ĎÁBEL ZNETVOŘIL ČLOVĚKU BOŽÍ OBRAZ

Proč bůh Uzavírá smlouvu?

pro b h uzav r smlouvu1

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (2 Moj 20, 2)

Izraelité si byli vědomi, že byli otroky a Bůh je vede ke svobodě, dá jim zemi a budoucnost.

Proč bůh Uzavírá smlouvu?

pro b h uzav r smlouvu2

Jak chápeme Boží přikázání?

Jsme si vědomi, že nás Bůh vede ke svobodě?

Rozvoj krásy a harmonie lidské osobnosti, aby nebyla zotročená nezdravými vztahy, které ji spoutávají.

Že nás Bůh vede k budoucnosti věčného života.

Možná bychom SZ text mohli parafrázovat:

„Já jsem tvůj Bůh, který tě křtem zachránil ze hříchu, vedu tě ke štěstí věčného života a proto tedy: … jednotlivá Boží přikázání …

Proč bůh Uzavírá smlouvu?

slide21

Modlitba vychází z …víryKdo věří ten se modlíJe to odpověď na Boží volánísnaha upravovat svůj život podle božích požadavků

slide23

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova (víra je ze slyšení srovnej Řím 10,17)2. 3.4.

co p edch z a n sleduje dobrou modlitbu 1 sly en bo ho slova 2 rozj m n bo ho slova 3 4

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova 2. rozjímání božího slova3.4.

slide25

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova2. rozjímání božího slova3. rozhovor s Bohem o svém životě4.

slide26

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova2. rozjímání božího slova3. rozhovor s Bohem o svém životě4. snaha o uskutečňování božíhoslova ve svém životě

slide28

Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahuv modlitbě si na nic nemůžeme hrát, předstupujeme před boha takovými jakými jsme

slide29

Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahuv modlitbě si na nic nemůžeme hrát, předstupujeme před boha takovými jakými jsmemodlitba je úzce propojena s životem – jak žijeme (hodnoty, postoje, názory), tak se modlíme

slide32

Modlitba potřebuje přípravu:1. vzdálenou – prožívání víry ve svém životě – postoje, skutky, názory2. blízkou – bezprostřední ztišení a uvědomění si setkání s bohem

modlitba je propojen s 1 postem sebez porem modlitbu prohlubuje in ji v ce opravdovou

Modlitba je propojená s …1. Postem (sebezáporem) – modlitbu prohlubuje, činí ji více opravdovou

slide35

Modlitba je propojená s …1. Postem (sebezáporem) – modlitbu prohlubuje, činí ji více opravdovou2. Almužnou (dobrými skutky) – vztah lásky k bohu se nutně musí projevovat vztahem lásky k bližním

t i z kladn druhy modlitby 1 stn nau en kr sn my lenky hloubka nebezpe povrchn ho od k v n

Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávání

slide39

Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkou

slide40

Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkouStřelná – krátké pozdvižení mysli k Bohu

slide41

Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkouStřelná – krátké pozdvižení mysli k BohuModlitba ústní je základní a nepostradatelný projev modlitby

slide42

Tři základní druhy modlitby1. Ústní 2. Rozjímání – Meditace zbožné přemýšlení o Bohu a pravdách víry, rozvažování a snaha o porozumění a vnitřní uchopení daných skutečností

slide43

Tři základní druhy modlitby1. Ústní 2. Rozjímání – Meditace3. Modlitba vnitřní - kontemplace niterné prožívání vztahu k Bohu – k milované osobě bez slov a rozumového uvažování

slide44

JeštěNemodlíme se jen srdcem, ale i svým tělemBůh si přeje, abychom se modlili společněvhodné doby pro modlitbu:ránovečer (spojené s zpytování svědomí)před jídlem (po jídle)těžké a rozhodující chvíle našeho života

ad