Nic v ivot k es ana nep sob takov nepokoj jako odb van modlitba jan xxiii
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Modlitba – odpověď na Boží volání PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.). Modlitba – odpověď na Boží volání. Písmo svaté =. Malé opakování. Písmo svaté = Boží zjevení. Malé opakování. Písmo svaté = Boží zjevení Proč se Bůh zjevuje?. Malé opakování.

Download Presentation

Modlitba – odpověď na Boží volání

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Modlitba – odpověď na Boží volání


Písmo svaté =

Malé opakování


Písmo svaté = Boží zjevení

Malé opakování


Písmo svaté = Boží zjevení

Proč se Bůh zjevuje?

Malé opakování


Písmo svaté = Boží zjevení

Proč se Bůh zjevuje?

Lidské poznání je narušené hříchem.

Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom toho byli schopni svým rozumem.

Malé opakování


Vrchol zjevení =

Malé opakování


Vrchol zjevení = Ježíš Kristus

Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? (Jan 17,9n)

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

Malé opakování


Starý zákon neboli

Nový zákon neboli

Malé opakování


Starý zákon neboli Stará smlouva

Nový zákon neboli Nová smlouva

Malé opakování


Starý zákon neboli Stará smlouva

Mojžíš – při východu z egyptského otroctví - hora Sinaj – platnost skončila Ježíšovou smrtí

Nový zákon neboli Nová smlouva

Ježíš – Poslední večeře – uzavřená Ježíšovou krví na kříži

Malé opakování


_ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

S kým bůh uzavřel smlouvu?


NOE

ABRAHAM

MOJŽÍŠ

JEŽÍŠ

S kým bůh uzavřel smlouvu?


Proč bůh Uzavírá smlouvu?


ABY SPASIL ČLOVĚKA

CHCE ABY MU ČLOVĚK DŮVĚŘOVAL

ĎÁBEL ZNETVOŘIL ČLOVĚKU BOŽÍ OBRAZ

Proč bůh Uzavírá smlouvu?


Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (2 Moj 20, 2)

Izraelité si byli vědomi, že byli otroky a Bůh je vede ke svobodě, dá jim zemi a budoucnost.

Proč bůh Uzavírá smlouvu?


Jak chápeme Boží přikázání?

Jsme si vědomi, že nás Bůh vede ke svobodě?

Rozvoj krásy a harmonie lidské osobnosti, aby nebyla zotročená nezdravými vztahy, které ji spoutávají.

Že nás Bůh vede k budoucnosti věčného života.

Možná bychom SZ text mohli parafrázovat:

„Já jsem tvůj Bůh, který tě křtem zachránil ze hříchu, vedu tě ke štěstí věčného života a proto tedy: … jednotlivá Boží přikázání …

Proč bůh Uzavírá smlouvu?


Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Modlitba – odpověď na Boží volání


Modlitba vychází z …


Modlitba vychází z …víry (+pokory)Kdo věří ten se modlí


Modlitba vychází z …víryKdo věří ten se modlíJe to odpověď na Boží volání


Modlitba vychází z …víryKdo věří ten se modlíJe to odpověď na Boží volánísnaha upravovat svůj život podle božích požadavků


Co předchází a následuje dobrou modlitbu?1.2.3.4.


Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova (víra je ze slyšení srovnej Řím 10,17)2. 3.4.


Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova 2. rozjímání božího slova3.4.


Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova2. rozjímání božího slova3. rozhovor s Bohem o svém životě4.


Co předchází a následuje dobrou modlitbu? 1. slyšení božího slova2. rozjímání božího slova3. rozhovor s Bohem o svém životě4. snaha o uskutečňování božíhoslova ve svém životě


Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahu


Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahuv modlitbě si na nic nemůžeme hrát, předstupujeme před boha takovými jakými jsme


Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahuv modlitbě si na nic nemůžeme hrát, předstupujeme před boha takovými jakými jsmemodlitba je úzce propojena s životem – jak žijeme (hodnoty, postoje, názory), tak se modlíme


Modlitba potřebuje přípravu:


Modlitba potřebuje přípravu:1. vzdálenou2. blízkouCo to znamená?


Modlitba potřebuje přípravu:1. vzdálenou – prožívání víry ve svém životě – postoje, skutky, názory2. blízkou – bezprostřední ztišení a uvědomění si setkání s bohem


Modlitba je propojená s …1.2.


Modlitba je propojená s …1. Postem (sebezáporem) – modlitbu prohlubuje, činí ji více opravdovou


Modlitba je propojená s …1. Postem (sebezáporem) – modlitbu prohlubuje, činí ji více opravdovou2. Almužnou (dobrými skutky) – vztah lásky k bohu se nutně musí projevovat vztahem lásky k bližním


Tři základní druhy modlitby


Tři základní druhy modlitby1. Ústní


Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávání


Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkou


Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkouStřelná – krátké pozdvižení mysli k Bohu


Tři základní druhy modlitby1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkouStřelná – krátké pozdvižení mysli k BohuModlitba ústní je základní a nepostradatelný projev modlitby


Tři základní druhy modlitby1. Ústní 2. Rozjímání – Meditace zbožné přemýšlení o Bohu a pravdách víry, rozvažování a snaha o porozumění a vnitřní uchopení daných skutečností


Tři základní druhy modlitby1. Ústní 2. Rozjímání – Meditace3. Modlitba vnitřní - kontemplace niterné prožívání vztahu k Bohu – k milované osobě bez slov a rozumového uvažování


JeštěNemodlíme se jen srdcem, ale i svým tělemBůh si přeje, abychom se modlili společněvhodné doby pro modlitbu:ránovečer (spojené s zpytování svědomí)před jídlem (po jídle)těžké a rozhodující chvíle našeho života


Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Modlitba – odpověď na Boží volání


  • Login