Energetick aspekty investic
Download
1 / 23

Energetické aspekty investic - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Energetické aspekty investic. Jiří Karásek ČVUT v Praze, Fakulta stavební Praha 16.11.2012. Energie ve světě a v Evropě. Proč nás zajímá energetická spotřeba?. Cena ropy. Energie v Evropě. Spotřeba energie v Evropě. Energie v ČR. Spotřeba primárních zdrojů energie. Energie v ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energetické aspekty investic ' - derron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energetick aspekty investic

Energetické aspekty investic

JiříKarásek

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Praha 16.11.2012


Energie ve sv t a v evrop
Energie ve světě a v Evropě

Proč nás zajímá energetická spotřeba?

Cena ropy

Karásek 2012


Energie v evrop
Energie v Evropě

Spotřeba energie v Evropě

Karásek 2012


Energie v r
Energie v ČR

Spotřeba primárních zdrojů energie

Karásek 2012


Energie v r1
Energie v ČR

Konečná spotřeba energie

Karásek 2012


Energie v r2
Energie v ČR

Definice energetické účinnosti

Energetická účinnost ekonomiky nebo zařízení

podle (Global Carbon Project, 2008)

Rok 1990 = 100%

F … Index spotřeby paliv

P … Index produkce

Karásek 2012


Udr iteln rozvoj
Udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

Gro Harlem Brundtlandová

Our Common Future

(Naše společná budoucnost, Academia 1987)

Karásek 2012


Udr iteln rozvoj1
Udržitelný rozvoj

 • Římský klub (1968)

 • Our Common Future (1987)

 • Kjótský protokol (1997)

 • European Union Strategy for Sustainable Development (2001)

 • Stern review: The Economics of Climate Change (2006)

CO2- Stern review

Karásek 2012


Sou asn v voj problematiky
Současný vývoj problematiky

 • Výpočetní modely pro energetickou náročnost

  během životního cyklu stavby

  Bauloop,Legep, Eco-quantum

 • Stavební objekty a energetická spotřeba

  Spotřeba energie související ze stavebním průmyslem je uváděna okolo 40% celkové spotřeby primární energie

  Stavebnictví je jedním z největších spotřebitelů energie a zároveň významným producentem CO2

 • Nárůst cen energie

podle (Stern, 2006)

Karásek 2012


Energetick spot eba v ase

Energetická

spotřeba [GJ]

Rekonstrukce

Demolice

Stroje a zařízení

Stavební materiály

Pracnost

t [roky]

Demolice

Výstavba

Fáze užívání

Energetická spotřeba v čase

Karásek 2012


Energetick spory budov
Energetické úspory budov

 • Návrh budov a konstrukcí

 • Výroba stavebních materiálů (technologie)

 • Výstavbový proces

 • Vytápění

 • Ohřev vody

 • Osvětlení

 • Větrání

 • Recyklace

 • Chování uživatele

  Které mají největší potenciál?

Karásek 2012


Z kladn legislativa
Základní legislativa

 • Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon

  § 156 Požadavky na stavby

  úsporu energie a ochranu tepla

 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění

 • Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon

  v platném znění

Karásek 2012


Z kladn legislativa1
Základní legislativa

 • Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

 • vyhláška č. 413/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu v platném znění

 • vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole kotlů

 • vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizací

Karásek 2012


Norma ČSN EN 16001

 • Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

 • Navazuje na Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

 • Cílem je vytváření systémů a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti

 • Norma obsahuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií

 • Uvádí souhrnný systém energetického managementu:

  Energetická politika

  Plánování

  Kontrola

  Monitorování a měření

Karásek 2012


EPBD II.

 • V současné době implementovanou evropskou směrnici

 • Rok 2018 Veřejné budovy stavěné s téměř nulovou energetickou spotřebou

 • Rok 2020 Soukromé budovy stavěné s téměř nulovou energetickou spotřebou

 • Nákladově optimální řešení

Karásek 2012


Ekonomika energetick innosti
Ekonomika energetické účinnosti

Návratnost investic

Cash flow

Karásek 2012


Ekonomika energetick innosti1
Ekonomika energetické účinnosti

Návratnost investic

Payback period (PP)

IN investiční náklady

CFje cash flow

Karásek 2012


Ekonomika energetick innosti2
Ekonomika energetické účinnosti

Návratnost investic

Discountedpayback period (DPP)

IN jsou invatiční náklady

CFdje cash flow diskontované

r je diskontní míra

t je diskontovaná doba návratnosti

Karásek 2012


Ekonomika energetick innosti3
Ekonomika energetické účinnosti

Návratnost investic

Net presentvalue (NPV)

IN jsou investiční náklady

CFtje cash flow v roce t

Tzje životnost opatření

Karásek 2012


Ekonomika energetick innosti4
Ekonomika energetické účinnosti

Návratnost investic

Internal rate of return (IRR)

IRR je vnitřní výnosové procento

IN jsou investiční náklady

CFtje cash flow v roce t

Tzje životnost opatření

Karásek 2012


Ekonomika energetick innosti5
Ekonomika energetické účinnosti

Cost optimum výpočet

Karásek 2012


Z v ry
Závěry

 • Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb je jedním z komplexních přístupů k posuzování staveb z hlediska jejich energetických parametrů.

 • Umožňuje porovnávání variant, nalezení optimální varianty, a tím umožňuje korektní rozhodovací proces.

 • Opominutí různých nákladů v životním cyklu stavby zejména nákladů na energii představuje vzhledem k růstu cen energie při její obdobné jakosti závažné pochybení v rozhodovacím procesu.

Karásek 2012


Diskuze
Diskuze

Karásek 2012


ad