Viestint korjaushankkeessa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Viestintä korjaushankkeessa PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Viestintä korjaushankkeessa. PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA. SISÄLTÖ. VASTUUT. KOHDE. TAPA. HANKESUUNNITTELU. PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA. SISÄLTÖ. VASTUUT. KOHDE. TAPA.

Download Presentation

Viestintä korjaushankkeessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Viestintä korjaushankkeessa


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

TAPA

HANKESUUNNITTELU


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

TAPA

HANKESUUNNITTELU


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ SUUNNITTELUVAIHEESSA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

TAPA

SUUNNITTELU


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ URAKAN KILPAILUTTAMIS- / RAKENNUTTAMISVAIHEESSA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

KILPAILUTTAMINEN, RAKENNUTTAMINEN


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHEESSA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

RAKENTAMISEN VALMISTELU (urakoitsija valittu)


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ KORJAUSTYÖN AIKANA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

Ks.Rakenta-misen

valmistelu

Ks.Rakentamisen

valmistelu

ASUKASVIESTINTÄ


PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ KORJAUSTYÖN AIKANA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

ASUKASVIESTINTÄ


HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN

Hankkeen

toteutuksen

ja viestinnän

valmistelu-

esitys

Päätös siitä,

perustetaanko

hanketyö-

ryhmä

Esitys

projektin

johtajasta

Esitys

ennakko-

rahastoinnista

Esitys pää-

suunnitteli-

jasta

Yhtiö-

kokous

Hallituksen

kokous

Isännöitsijä

tekee

hallitukselle

tai hallitus

tekee itse

Hallitus

päättää

Isännöitsijä

tekee

hallitukselle

Isännöitsijä

tekee

hallitukselle

Isännöitsijä

tekee

Päätös

esityksistä


HANKESUUNNITTELU

Korjaus-

vaihtoehtojen

kartoittaminen

Osakkaiden

infotilaisuus

Osakkaiden

lisä- ja

muutostöiden

alustava

kartoitus

Hanke-

selvityksen ja

viestintä-

suunnitelman

laadinta

Päätös

urakka-

muodosta

Hallituksen

Kokous

Yhtiö-

kokous

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

kertoo

korjaus-

vaihto-

ehdoista

Projektin

johtaja

ja hallitus

järjestävät

Projektin

johtaja

tekee

Hallitus

tekee


TOTEUTUSSUUNNITTELU JA VALVOJAN VALINTA

Erikois-

suunnittelijoiden

kilpailuttaminen

tai alustava

valinta

Valvojan

kilpailuttaminen

tai alustava

valinta

Hankkeen

alustavan

toteutusaika-

taulun

laadinta

Urakan

tarjouspyyntö-

asiakirjojen

laadinta;

viestintä-

vastuut mukana

Esitys

hankkeen

toteutus-

suunnitelmasta

Hallituksen

kokous

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja ja

hallitus

tekevät

Projektin

johtaja

tekee

Päätös

toteutus-

suunnitel-

masta


URAKOITSIJAN VALINTA

Urakoitsijan

kilpailutta-

minen

tai alustava

valinta

Urakka-

sopimus-

neuvottelut;

mukana

viestintä-

vastuut

Esitys

osakkaiden

maksutavoista

Tiedotus

asukkaille

korjaus-

avustuksista

Vaihtoehtova-

lintojen esit-

tely osakkaille

ja lisä- ja

muutostöiden

tarkempi

kartoitus

Hallituksen

kokous

Yhtiö-

kokous

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja,

hallitus ja

urakoitsija

tekevät

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja ja

urakoitsija

tekevät

Päätös

esityksistä


URAKAN TOTEUTUS 1/2

Urakoitsija

tekee

Urakoitsija,

osakkaat ja

valvoja

tekevät

Työn

suorittaminen

Hankkeen

taloudellinen

yhteenveto-

suunnitelma

Työmaan

aloitus-

kokous

Infotilaisuus

asukkaille

urakan

alkamisesta

Aloitettavan

työosuuden

aloitus-

katselmus

Viranomaisten

käyttöönotto-

katselmukset

Projektin

johtaja

tekee

Mukana

urakoitsija,

suunnittelijat,

valvoja,

projektin

johtaja

Projektin

johtaja

ja urakoitsija

tekevät

Valvoja,

urakoitsija

ja projektin

johtaja

tekevät


URAKAN TOTEUTUS 2/2

Harjannostajaiset

ja infotilaisuus

urakan

etenemisestä

Reklamaatio-

kyselyt osakkailta

sekä korjausten

suorittaminen

Esitys hankkeen

taloudellisesta

loppu-

selvityksestä

Urakan

vastaanotto-

kokous

Lopullinen

taloudellinen

loppuselvitys

Kaikki

osapuolet

mukana

Urakoitsija

ja projektin

johtaja

tekevät

Projektin

johtaja

tekee

Mukana

projektin

johtaja,

hallitus,

valvoja,

urakoitsija

Projektin

johtaja

tekee


PALAUTE JA JÄLKITOIMET

Osakkaiden

tyytyväisyys-

kyselyt

Infotilaisuus

asukkaille

urakan

valmistumisesta

Hankkeen

palkkioiden

viimeisten

erien

maksaminen

Tietojen

päivittäminen

huoltokirjaan

ja korjaus-

suunnitelmaan

Sähkön-,

lämmön-

ja veden-

kulutuksen

seuranta

Vuositakuu-

asiat: kyselyt

ja mahdollisten

korjausten

suorittaminen

Projektin

johtaja ja

hallitus

tekevät tai

teettävät

Projektin

johtaja ja

hallitus

tekevät

Hallitus

tekee

Isännöitsijä

ja huolto-

yhtiö

tekevät

Hallitus

teettää

ulkopuolisella

asiantuntijalla

tai isännöitsijä

tekee

Hallitus,

urakoitsija

ja

isännöitsijä

tekevät


  • Login