Univer zi tet singidunum poslovni fakultet iii godina bankarstvo
Download
1 / 12

UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO. Prof dr Miroljub Hadžić. Cilj poglavlja :. Upoznavanje sa najvažnijim medjunarodnim bankarskim i finansijskim institucijama, njihovim nastankom, ciljevima, načinom funkcionisanja i organizacijom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO ' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Univer zi tet singidunum poslovni fakultet iii godina bankarstvo

UNIVERZITET SINGIDUNUMPOSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO

Prof dr Miroljub Hadžić


Cilj poglavlja
Cilj poglavlja:

 • Upoznavanje sa najvažnijim medjunarodnim bankarskim i finansijskim institucijama, njihovim nastankom, ciljevima, načinom funkcionisanja i organizacijom

 • Prikaz Medjunarodnog monetarnog fonda, zatim sistem Svetske banke

 • Posebno se obradjuje Evropska monetarna unija i Sistem Evropske centralne banke i finansijske institucije koje se na nju naslanjaju.


5 medjunarodne banke i finansijske institucije
5. MEDJUNARODNE BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE

5.1. Medjunarodni monetarni fond - MMF

5.2. Svetska banka - SB

5.3. EMU i ECB

5.4. Evropska investiciona banka - EIB

5.5. Evropska banka za obnovu i razvoj -EBRD


6 1 medjunarodni monetarni fond mmf
6.1. Medjunarodni monetarni fond MMF

 • Medjunarodna konferencija u Breton Vudsu 1944. – osnove budućeg medjunarodnog finansijskog sistema

 • Osnovan MMF (IMF) i MBOR (IBRD)

 • Zadatak - organizavanje svetske privrede kroz medjunarodnu monetarnu aktivnost

 • Ciljevi MMF:

  • unapredjenje mon saradnje,

  • podsticanje spoljne trg,

  • uspostavljanje multirataralnog sistema plaćanja,

  • promocija dev stabilnosti, stabilnost dev kursa,

  • eliminisanje dev restrikcija,

  • stand by rezerve i pomoć u prevazilaženju PB teškoća

 • Nadzor nad medj monetarnim sistemom

 • 184 zemalja članica, 2.700 zaposlenih, vrednost kvota 327 mlrd $, pozajmice 90 mlrd $ (82 zemlje) i tehnička pomoć 367 eksperta u 2004.


Nastavak
Nastavak...

 • Za pomoć u svetskoj ek krizi deficit od 400 mil USD do 2011., uz smanjene troškova od 100 mil USD i otkaz za 380 zaposlenih

 • G20 u 2009. odlučili za povećanje budžeta od 500 mil USD i raspodelu oko 250 mil USD SPV članicama

 • Upravljačka struktura: Bord guvernera, Izvršni bord i direktori(regiolana odeljenja, funkcionalna odeljenja, IT, servisi i podrška)

 • Bord guvernera – 1 predstavnik svake zemlje, 1 godišnje

 • Izvršni odbor – 24 člana, od kojih 5 zemlje sa najvećim kvotama

 • Izvršni direktor rukovodi poslovima preko godine

 • Dominik Štros Kan - Izvršni direktor

 • Broj glasoa je uasaglašen sa kvotom zemlje – 250+1 glas na 100.000spv

 • Kratkoročni i srednjeročni krediti

 • Direktno viučenje ili stand by aranžman (uslovi)

 • Povlačenje sredstava: olakšice za strukturno prilagodjavanje, za kompenzaciono firnairane, za finansiranje tampon zaliha, dodatne finansijke olakšice koje su zamenjenen politikom uvećanog pristupa


5 2 svetska banaka sb
5.2.Svetska banaka SB

 • Grupa Svetske banke:

  • 1) Medjunardona banaka za rekonstrukciju i razvoj IBRD

  • 2) Medjunardono udruženje za razvoj IDA

  • 3) Medjunarodna finansijska korporacija IFC

  • 4) Agencija za medjunarodne finansijske garancije MIGA

 • Zemlje članice imaju isključivo pravo upravljanja

 • Robert Zelik predsednik Borda

 • IBRD: osnovana 1945., članstvo 184 zemlje, pozajmice 349 mlrd $ ( 11 mlrd$ u 2004 za 87 projekata u 33 zemlje), promcija održivog razvoja kroz pozajmice, garancije i savetodavne usluge

 • IDA: osnovana 1960., članstvo 165 zemalja, pozajmice ukupno 151 mlrd $ (9 mlrd$ u 2004. za 158 projekta u 62 zemlje), obezbedjuje koncesiono finansiranje za najsiromašnije, kroz lakši pristup kreditorima, pomoć za povećanje produktivnosti, unapredjnje strategije smanjenja zaduženosti, unaprednje investicione klime


Nastavak1
Nastavak...

 • IFC – Medj.fin.korporacija

  • Osnovana 1956., 176 članica,

  • cilj – unapredjenje razvoja kroz pomoć privatnom sektoru,

  • pozajmice 23.5 mlrd USD

 • MIGA – Agencija za medj.fin. Garancije

  • Osnovana 1988.,

  • 164 člana,

  • iznos garancija 13.5 mlrd USD,

  • pomoć stranim direktnim investicijama kroz garancije


5 3 emu i sistem ecb
5.3. EMU i Sistem ECB

 • Geneza EU i EMU

 • EU dobija sve više politički karakter

 • Začetak Rimski ugovor 1957.- zajedničko tržište: sloboda kretanja kapitala, otvaranja biznisa i pšružanja usluga

 • Bela knjiga 1985. dovršavanje regulative jedinstvenog tržišta

 • Sporazum iz Mastrihta 1992.– EU+EMU

 • Uslovi konvergencije: 1) stabinost cena 1.5% 2) budž def 3% GDP 3) javni dug 60% GDP 4) K 2 procentna poena 5) stabilnost kursa

 • Etape EMU I 1990 jedinstveno fin trž II 97/99 EMI III EVRO

 • EVRO 1) 1998. uslovi konvergencije 2) 1999 fiksiranje kurseva i žiralni novac 3) 2002 kovanice banknote

 • Članice EMU: 1)Belgija 2)Španija 3)Nemačka 4)Francuska 5)Grčka 6)Irska 7)Italija 8)Luksemburg 9)Holandija 10)Austrija 11)Portugal 12)Finska 13)Slovenija14) Malta 15) Kipar 16) Slovačka

 • Članovi EU kandidati za EMU:1) Danska 2) Švedska 3) V.Britanija, 4) Češka 5)Estonija 6) Litvanija 7) Latvija 8)Madjarska 9) Poljska 10) Bugarska 11) Rumunija


Nastavak2
Nastavak...

 • ECB 1998. ESCB

 • Zadaci ESCB

  • 1) mon pol

  • 2) devizni poslovi

  • 3) dev rezereve

  • 4) PP

  • 5) prudencijalna kontrola

 • ECB neazvisna u izvršavanju zadataka

 • Organi: Savet guvernera (članovi IO + 16 nacionalnih guvernera) i Izvršni odbor (P, PP i 4 člana)

 • Generalni savet

 • Uloga nacionalnih CB

 • Početni kapital 5 mlrd EVRA


5 4 evropska investiciona banka eib
5.4.Evropska investiciona banka -EIB

 • EIB – Luksemburg, Osnovana Rimskim ugovorom 1957.

 • Finansiranje investucija za jačanje integracije – uravnotežen i skladan razvoj EU

 • Autonomna institucija za podršku ekonomskim politikama

 • Autonomnost se obezbedjuje finansiranjem koje se oslanja pretežno na pozajmice na fin.trž.

 • Cilj: finansiranje investucija za jačanje integracije – uravnotežen i skladan razvoj EU

 • Pretežno finansiranje infrastrukture i manje razvijenih područja

 • Projekti: manje razvijeni, ekologija, energetika, saobraćaj, telekomunikacije, SMEs, zajednički projekti


5 5 evropska banka za obnovu i razvoj ebrd
5.5. Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD

 • EBRD – London 1991,

 • Obuhvata 60 članova: članice EU, zemlje u tranziciji i druge zemlje

 • Početni kapital: 10 mlrd ECU

 • Cilj: jačanje procesa tranzicije i promocija privatne i prduzetničke inicijative

 • Projekti:

  • strukturne reforme,

  • privatni sektor,

  • jačanje fin. institucija,

  • razvoj infrastrukture,

  • jačanje pravne države


Rezime poglavlja
Rezime poglavlja:

 • Medjunarodni monetarni fond i Svetska banka nastli su na temelju medjunarodnog dogovora koji je postignut krajem drugog svetskog rata u cilju uspostavljanja novog medjunarodnog monetarnog poretka i obnove ratom razrušene privrede

 • Najveći broj zemalja iz medjunarodne zajednice učlanjene su u ove finansijske instiucije čiji su ciljevi postali kompleksni, kao i pomoć koju pružaju zemljama članicama

 • Posebno važan za Srbiju i ostale zemlje u razvoju je sistem Svetske banke, čiji je cilj unapredjenje potencijala razvoja ovih zemalja

 • Evropska monetarna unija koja je nastala u više koraka u veoma složenom procesu predstavlja vrhunac koordinacije i harmonizacije evropskih ekonomskih integracija

 • Kreiranje i sprovodjenje jedinstvene monetarne, kamatne i devizne politike je zadatak Evropske centralne banke, koja u novije vreme predstavlja primer nezavisne centralne banke.


ad