Download
1 / 23

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi - PowerPoint PPT Presentation


  • 479 Views
  • Uploaded on

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Alisher Navoiyning hayoti va ijodi' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AlisherNavoiyning

hayotivaijodi


O’zbekxalqiningbuyukshoiriAlisherNavoiy 1441 yil 9 fevraldaHirotshahridatug’ildi. U yoshligidajudaziyrakvazehniotkirbir bola edi. AlisherningotasiGiyosiddinilm, san’atningqadrinibiladigankishiedi. Shuninguchunoglinigyaxshitarbiyaolishiga, ma’lumotlibolishigakattaahamiyatberdi.

AlisherNavoiyinsontafakkuri, aqli, bilimnivailmiybilimlariniyuksakqadrlagan. U bilimvadonishmandlikinsonnignbezagidirdebyozadi.


AlisherNavoiy bola tarbiyasigavauni shahs sifatidashaklantirishgakattaahamiyatberib, bolanihayot “Chirogidebta’riflaydi”. Bola oilagabaxtvasaodatkeltiruvchiziyodir. U turkvaforstillaridaijodqilgan. Navoiyottizgayaqinshe’rlartoplami, yirik-yirikdostonlarvarisolalarningmuallifidir.

Uningbeshdostondaniborat “Hamsa”sibutundunyogamashxsurdir: “Hayratulabror” (1483), “FarhodvaShirin” (1484), “LaylivaMajnun” (1484), “Sab’ausayyor” (1484), “SaddiIskandariy” (1485).


Uningqalamigadoir “Xazoinul-maoniy” (1491 – 1498), “Badoiyul-bidol” (1500), “Muhokamatul-lugatain” (1949) katiasarlarimavjud.

AlisherNavoiybarchaasarlaridafeodallaryuritaetgankuchvahukmronliknitanqidqiladi.

Uningfakrichamamlakatdama’rifatchilikinsonparvalikvaadolatchilikhulmsurishizarur.

Uningshe’riytoplamlarivaboshqaasarlaridata’lim-tarbiyamasalariga, erkurrasidayahaetganbarchainsonlarmillatiganqa’inazartengdir. U insonlarhayotmazmuninifaqatmehanttashkiletadi, deydi. Buyukshoirvaolim 1501 yil 13 yanvardaHirotshahridavafotetdi.


AlisherNavoiy

hikmatlari


1. Agar qilmadi el himoyatsenga,

O’zinginkerakdirshikoyatsenga.

2. Ayturso’zniayt

Aytasso’zdinqayt

3. Befoydaso’zniko’paytma,

Foydaliso’zniko’peshiturdinqaytma

4. Bilmaganingso’rabo’rganganolim

O’rlanibso’ramagano’zigazolim

5. Boshnifidoqilgilatoboshiga,

Jismniqilsadqaanoqoshiga.

Tun-kininggaaylagalinurfosh,

Birsinoyayla, birisinquyosh.


6. Bu gulshanichrayo’qdirbaqoguliga sabot.

Ajabsaodaterurqolsayaxshilikbilaot.

7. Vafosizdahayoyo’q, hayosizdavafoyo’q.

8. Kishixanzaleksa, achig bar topar,

Va gar nay shakareksa, shakartopar.

9. Mehnatarodurkushodtopmoqbilgil,

Ranjichradurunmurodtopmoqbilgil.

10. Odamiersang, demagilodami,

Oniki, yoqxalqg’amiding’ami.

11. Tilgaixtiyorsiz,

Elgae’tiborsiz.G’urbatdag’aribshodmonbo’lmasemish,

El angashaiqumexribonbo’lmasemish.

Oltunqafasichra gar qizilgulbutsa,

Bulbulgatikondekoshyonbo’lmasemish.

“G’aroyib us-sig’ar”, 55-ruboiy.


Zoxid, senga – xur, manga – jononakerak,

Jannat – sangabo’lsun, manga – mayhonakerak.

Mayhonaarosoqiyupaymonakerak,

Paymonanechabo’lsato’la, yonakerak.

“G’aroyib us-sig’ar”, 79-ruboiy.


Jondinseniko’psevarmen, eyumriaziz,

Sondinseniko’psevarmen, eyumriaziz.

Xarnenikisevmakondunortuqbo’lmas,

Ondinseniko’psevatmen, eyumriaziz.

“G’aroyib us-sig’ar”, 47-ruboiy.


Kim ko’rdijaxondaoyohushluq,

To birkishiaylagaytamannohushluq.

Yuzyilda agar biro’lsapaydohushluq,

Omandadururyonidayuznohushluq.

“G’aroyib us-sig’ar”, 75-ruboiy.


Mutafakkir

Yozuvchi

Shoir

Navoiy

Faylasuf

Adabiyotshunos

Sa’natkor

Davlat

arbobi

Komil

inson