slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
КОСМОС И ЗЕМЉА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

КОСМОС И ЗЕМЉА - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

КОСМОС И ЗЕМЉА. - V разред основне школе -. Припремио: проф. Радосав Седларевић. ВАСИОНА И ЗЕМЉА. Васиона Галаксија и Млечни пут Сазвежђа Звезде Сунчев систем Планете Сателити Астероиди Комете Метеороиди Облик и величина Земље. ВАСИОНА - КОСМОС.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' КОСМОС И ЗЕМЉА' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
КОСМОС И ЗЕМЉА

- V разред основне школе -

Припремио: проф. Радосав Седларевић

slide2
ВАСИОНА И ЗЕМЉА
 • Васиона
 • Галаксија и Млечни пут
 • Сазвежђа
 • Звезде
 • Сунчев систем
  • Планете
  • Сателити
  • Астероиди
  • Комете
  • Метеороиди
 • Облик и величина Земље
slide3
ВАСИОНА - КОСМОС
 • ВАСИОНА или КОСМОС јесте бесконачан велики простор у коме се налази бесконачан број небеских тела ( Космос на Грчком значи “ ред” или “ поредак”).
 • ГАЛАКСИЈА или ГАЛАКТИКА

( МЛЕЧНИ ПУТ) је Звездана скупина од преко 100 милијарди звезда, облика диска пречника око 100 000 светлосних година и ширине око 30 000 светлосних година.

slide4
ВАСИОНА - КОСМОС
 • САЗВЕЖЂЕје групација великог броја звезда. Наше небо астрономи деле на 88 сазвежђа са строго подељеним границама( бик,змија, орион,велики пас, велика кола, рибе...).
 • Светлосна годинаје пут који пређе светлост за годину дана, путујући брзином од 300 000 км/1 сек.
 • Звездесу усијана небеска тела, имају своју светлост и топлоту. Деле се на: велике (црвени џинови), средње (жуте) и мале ( бели патуљци).
slide5
ОСТАЛА НЕБЕСКА ТЕЛА
 • Планетесу хладна небеска тела, а светлост и топлоту добијају од Сунца. У Сунчевом систему има их 8.
 • Сателитису васионска тела која круже око планета. Има их више десетина ( откривених преко 80), а највише их има Јупитер ( 40), Сатурн (36), Земља ( 1- месец).Поред природних, Космосом се креће и на 100-не вештачких сателита.
slide6
ОСТАЛА НЕБЕСКА ТЕЛА
 • Комете ( “Звезде репатице”)су светла небеска тела код којих разликујемо главу ( језгро) и реп ( светли траг). Састављена је од тврдих стена, прашине и замрзнутих гасова. Комете имају своје путање ( Хелијева комета појавњује се сваке 76-те године; Хејл-Бопова се појављује сваке 3 100 година).
 • Метеороиди (“Звезде падалице”)су чврста тела најразличитијих облика и величине.
 • Астероиди или “ мале планете”су мала небеска тела или космичких стена, којих има велики број ( досада је регистровано преко 20 000 астероида).
slide7
ПИТАЊА
 • Дали се звезде налазе на истој удаљености од Земље?
 • Шта су звезде и која нам је звезда најближа?
 • Објаски значење речи Космос?
 • Шта је Галаксија или Млечни пут?
 • Шта је светлосна година?
 • Како делимо звезде по величини ?
slide8
СУНЧЕВ СИСТЕМ

- V разред основне школе -

Припремио:проф. Радосав Седларевић

slide9
СУНЧЕВ СИСТЕМ
 • Сунчев систем чине Сунце са својим пратиоцима ( небеска тела која се крећу око нега); 8 великих планета, више хиљада малих, 80-ак природних сателита, мноштво комета, милијарде метеора и милијарде астероида.
slide11
СУНЦЕ
 • СУНЦЕје мања звезда, која својом топлином омогућава живот на нашој планети. Његов пречник је 109 пута већи од Земље, а запремина за 1 300 000 пута.
 • Од Земње је удаљен свага 8 минута и 18 секунди светлосне године или око 150 000 000 км. Преставља усијану гасовиту лоптасту масу са просечном температуром на површини од око 6 000°C.
slide12
ПЛАНЕТЕ (ТОПЛЕ)
 • МЕРКУР најближа планета Сунцу, удаљена свега 58 милиона километара, пречника 4 800 км, на чиојој се површини температура мења од – 170 до + 500°C.
 • ВЕНЕРА удаљена од Сунца око 108 милиона километара, пречника око 12 200 км. са температуром на површини од – 25 до + 400°C.
 • ЗЕМЉАтрећа по реду , удаљена око 150 мили. км. пречника 12 757 км. и температуром од – 80 до + 90°C. Има један природни сателит.
 • МАРС- Црвена планетаудаљена јеод Сунца око 228 мило. км. пречника 6 800 км, са температуром око – 50 до – 90 °C.Има два природна сателита.
slide13
ПЛАНЕТЕ (ХЛАДНЕ)
 • ЈУПИТЕР удаљен од Сунца око 778 мил. км. пречника 142 700 км. ( највећа планета), температура од – 140 до – 210°C. Има 14 већих природних сателита и око 26 мањих ( 40).
 • САТУРН други по величини, удаљен од Сунца око 1 426 мил. км. ( 1 час и 20 мин.), пречника 120 800 км. Препознаје се по прстену и има 10 већих и око 26 мањих природних сателита ( 36).
 • УРАНудаљен око 2 869 мил. км. Пречника око 49 700 км. Поседује 5 природних сателита.
 • НЕПТУНудаљен од Сунца око 4 496 мил. км. Пречника око 44 600 км, са 2 природна сателита.
slide14
МЕСЕЦ
 • МЕСЕЦ– природни Земљин сателит 14 пута мањи од Земље, а удаљен “само” 380 000км. Месец нема атмосферу ( ваздух), његову површину покривају стене, прашина и стакло, са расчлањеним рељефом ( планине “мора”, кратери...).
 • Месец има тројако кретање: око своје осе, око Земље и са Земљом око Сунца. Кретање око своје осе и Зермље има приближно исто време ( 29 дана, 12 сати и 44 минута) па је због тога увек према Земљи окренут истом страном.
slide15
МЕСЕЦ
 • Пречник Месеца је 4 пута мањи од Земље (3 476км) са температурама од + 120°C (осветљена страна) до - 160°C ( страна у сенци).
 • Месечеве мене су појава промена односа осветљеног дела и сенки посматрана са Земље. Разликујемо 4 фазе: млад месец(младина), прва четврт, пун месец, друга четврт и свака траје по 7 дана, 9 сати и 11 минута.
slide16
ПИТАЊА
 • Која небеска тела чине Сунчев систем?
 • Наведите планете Сунчевог система?
 • Шта је основни извор топлоте на Земљи?
 • Како се креће Месец?
 • Које су главне одлике планета Земљине групе и џиновских планета сличних Јупитеру?
 • Где се налази Земља у бескрајно великој васиони?
slide17
ОБЛИК И ВЕЛИЧИНА ЗЕМЉЕ

- V разред основне школе -

Припремио: проф. Радосав Седларевић

slide18
ОБЛИК ЗЕМЉЕ
 • Облик Земљеје лоптаст, а прве доказе записао је Аристотел у 4 веку п.н.е. Ератостен је у 3 веку п.н.е. први тачно одредио обим Земљине лопте.
 • У средњем веку ( 1519 – 1522г.)Магелан је непобитно доказао да је Земља лопта опловивши је.
 • Исак Њутнје крајем 17 и почетком 18 века мерењем доказао да Земља није идеална лопта већ елипсоид, која је на екватору мало испупчена а на половима спљоштена.
slide19
ВЕЛИЧИНА ЗЕМЉЕ
 • Земља спада у мања небеска тела.Пречник 12 742 км.по екватору 12 757 км. А по оси полова 12 714 км.( разлика је 43 км.).
 • Обим Земљеизноси 40 009 км.
 • Површина Земњеизноси 510 мили. км², од које 149 мили. км² ( 29%) је копно, а 361 мили. км² (71%) захвата водена површина.
 • Земља се окреће око замишљене осе ( Земљина оса) која пролази кроз тачке географског пола (јужни и северни пол), а замишљена линија која дели Земљу на две половине назива се екватор.
slide20
Океани и континенти
 • Копнену површину чине 7 континената: Европа (10 500 000км²), Азија (44 500 000км),Африка(30 170 000 км²),С. Америка ( 24 200 000 км²),Ј. Америка ( 18 000 000 км²),Аустралија ( 8 900 000 км²) и Антарктик ( 13 200 000 км²).
slide21
Океани и континенти
 • Водена површина( светско море) чине 4 окена: Велики или Тихи (165 мили.км²), Атлански (82 мили. км²), Индијски (74 мили. км²) и Северно-ледени океан(14 мили. км²).
slide23
ПИТАЊА
 • Колики је пречник Земље и колика је разлика између пречника по екватору и пречника по полу?
 • Колики је обим Земље?
 • Како се назива замишњена круг који се налази на половини од полова?
 • Колико има континената на Земљи?
 • Колико има океана и који је највећи?
 • Наведи барем два доказа да је Земља лоптастог облика.
 • Који је пречник Земље дужи – екваторски или поларни?
slide24

Постанак свемира

Припремио: проф. Радосав Седларевић

slide25
ПОСТАНАК СВЕМИРА
 • Хипотеза да је Свемир настао из једне тачке у којој је постојала материја бескрајне густине дао је Ајнштајн.
 • Њеном великом експлозијом ( Велики прасак) настао је наш Свемир.
slide26
Постанак свемира
 • Та велика експлозија, према најновијим мерењима сјаја једне врсте супернова које се налазе на различитим растојањима, десило се пре око 12 милијарди година.
slide27
КАЛЕНДАР СВЕМИРА
 • Бројка од 12 милијарди година даје могућност да се конструише ‘’ Календар Свемира’’.
 • У том календару сваки месец траје 1 милијарду година ( 12 месеци= 1 година).
 • Тако се на основу слика лако прати шта се у Свемиру дешавало током протеклих 12 милијарди година.
slide28
(пре 12- 11 милијарди година)

Настанак Свемира у Великој експлозији

Јануар Фeбруар
 • ( пре 11 – 10 милијарди година)

Ширење усијане лопте гасовa

slide29
(пре 10 – 9 милијарди го.)

Почетак обликовања громадних тела која се међусобно размичу

( пре 9-8 милијарди год.)

Кондезовање дела облака и прото звезде и почетак термонуклеарне реакције

Март Април
slide30
(пре 8-7 милијарди го.)

Постанак наше галаксије

(пре 7-6 милијарди го.)

Стварање небеских тела разних врста, облика и величина

Мај Јуни
slide31
(пре 6-5 милијарди го.)

Настанак првих сложених молекула из гасова и звездане прашине

(пре 5-4 милијарди го.)

Формирање првих планета око већине звезда којих у нашој галаксији има више од 100

Јули Август
slide32
(пре 4-3 милијарди го.)

Стварање Сунчевог система (9. сеп.), формирање Земље (14. сеп.),први облици живота на Земљи (25 сеп.)

(пре 3-2 милијарде година)

Прве стене на Земљи( 2. октоб.), настанак бактерија и плаво-зелених алги ( 9. октобра)

Септембар Октобар
slide33
(пре 2-1 милијарде год.)

Полно размножавање код микроорганизама (1. нове.), почетак фотосинтезе (12. нов.), прве ћелије са језгром (15. нов.)

( 1 милијарда год. до данас)

Прве рибе и кичмењаци ( 19.дец.), излазак животиња на копно ( 21.дец.), диносауруси ( 24. дец.), сисари ( 26. дец.), птице ( 27. дец.),први хоминиди и гигантски сисари( 30. дец.), први људи ( 31. дец. У 22 h и 30 min.)

Новембар Децембар