Download

Walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej


Advertisement
/ 35 []
Download Presentation
Comments
derica
From:
|  
(1071) |   (0) |   (0)
Views: 46 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej . wykonała: Klaudia Milewska kl. IIIb. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – .
Walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Walory turystyczne wy yny krakowsko cz stochowskiejSlide 1

Walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

wykonała:

Klaudia Milewska

kl. IIIb

Wy yna krakowsko cz stochowskaSlide 2

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska–

 • makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 300-515 m n.p.m..

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 3

 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska dzieli się na następujące makroregiony:

 • Wyżynę Częstochowską

 • Wyżynę Olkuską

 • Rów Krzeszowicki

 • Grzbiet Tenczyński

 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska graniczy:

 • od północy z Niziną Wielkopolską i Wyżyną Woźnicko-Wieluńską

 • od zachodu z Wyżyną Śląską i Niziną Śląską

 • od południa z Kotliną Sandomierską

 • od wschodu z Wyżyną Małopolską.

TurystykaSlide 4

Turystyka

Dzięki korzystnej rzeźbie terenu obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był dobrym miejscem do budowy warowni obronnych. Wybudowano tu wiele zamków, które tworzą tzw. "Szlak Orlich Gniazd". Jest tu dużo obiektów do zwiedzania.

Znajdują się tu tereny wspinaczki skałkowej czy trasy dla quadów.Ze względu na piękno krajobrazu Wyżyna należy do najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Jura jest stolicą wspinaczkową Polski. Znajduje się tu wiele ścianek oficjalnie do tego przeznaczonych, oznaczonych w skali od II do 6.8 co do stopnia trudności. Dla plażowiczów też coś się znajdzie. Jest tutaj Jezioro Porajskie. Ostatnio zbudowano wyciągi narciarskie. Od kilkunastu lat funkcjonuje tu Ruchoma Szopka Olsztyńska.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 5

Szlak Orlich Gniazd – szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwa małopolskie i śląskie. Rozpoczyna bieg w Krakowie, kończy w Częstochowie. Ma długość 163,9 km. Nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących do 30 metrów wysokości.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 6

Obiekty na szlaku

Tradycyjnie Szlak Orlich Gniazd biegnie w kierunku od Krakowa do Częstochowy i obejmuje zamki i ruiny zamków:

Zamek w Korzkwi – warownia rycerska, znajdująca się w Korzkwi (ok. 15 km na północ od Krakowa).

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 7

Zamek w Ojcowie – położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 8

Pieskowa Skała – osada na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położona w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 9

Zamek w Rabsztynie – zamek rycerski obecnie w stanie ruiny w miejscowości Rabsztyn, na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. U podnóża góry, na której wznosi się średniowieczny zamek, znajdują się fragmenty renesansowego pałacu zbudowanego w XVII wieku jako zamek dolny.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 10

Zamek w Bydlinie – ruiny średniowiecznego zamku w miejscowości Bydlin w powiecie olkuskim, na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. Zamek wznoszący się na wysokim, skalistym wzgórzu przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni. Wśród uczonych pojawiały się również opinie, że budowla nigdy nie była zamkiem i od początku pełniła funkcje sakralne.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 11

Zamek w Smoleniu – zamek rycerski znajdujący się we wsi Smoleń w województwie śląskim oraz na Szlaku Orlich Gniazd oraz Jurajskim Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 12

Zamek w Pilicy (zwany również pałacem) - zabytkowy zamek znajdujący się w mieście Pilica, w województwie śląskim. Otoczony fortyfikacjami bastionowymi zamek składa się z 4 skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 13

Zamek Ogrodzieniec – ruiny średniowiecznego zamku leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wzniesionego w XIV-XV wieku przez ród Włodków Sulimczyków, później przebudowywanego. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na "Szlaku Orlich Gniazd", są udostępnione do zwiedzania.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 14

Zamek "Bąkowiec" w Morsku – zamek rycerski z przełomu XIV i XVII wieku znajdujący się we wsi Morsko w województwie śląskim oraz na Szlaku Orlich Gniazd.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 15

Zamek Bobolice – zamek królewski zbudowany w połowie XIV w. na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Bobolice w województwie śląskim.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 16

Zamek w Mirowie – zamek rycerski położony nieopodal wsi Mirów w województwie śląskim, na Szlaku Orlich Gniazd.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 17

Zamek w Olsztynie to potoczna nazwa ruin średniowiecznego zamku królewskiego, znajdującego się we wsi Olsztyn w województwie śląskim. Ruiny te są jedną z atrakcji na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 18

Niektóre źródła na trasie szlaku umieszczają również:

Zamek w Siewierzu – początkowo w Siewierzu będącym od XIII wieku siedzibą kasztelanii mieściła się warownia siedziba kasztelana prawdopodobnie usytuowana przy osadzie położonej wokół zachowanego do dziś romańskiego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (obecnie cmentarz parafialny przy drodze szybkiego ruchu na Katowice). Znane są imiona dwóch pierwszych kasztelanów, byli to Jaksa i Wawrzyniec.

Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu

Dziedziniec zamku

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 19

Królewski Zamek Będziński – średniowieczna warownia obronna wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4.5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956 r.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 20

Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

ZabytkiSlide 21

Zabytki

Jasna Góra– sanktuarium, zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru.

Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 22

Nawa główna Kaplicy

Bazylika – nawa główna

Widok na ołtarz w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 23

Panorama z Bastionu św. Rocha

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 24

Pomnik Jana Pawła II znajduje się na bastionie Świętej Trójcy i mierzy 4,3 m (bez cokołu). Autorem tego pomnika z brązu jest Władysław Dudek, a fundatorami małżeństwo Gołąb z USA. Został odsłonięty i poświęcony 26 sierpnia 1999 r. – w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, z udziałem Episkopatu Polski.

Pomnik papieża Jana Pawła II

JaskinieSlide 25

Jaskinie

 • Jaskinia Wierzchowska Górna – jaskinia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na zboczu górnej części Doliny Kluczwody w miejscowości Wierzchowie, w odległości ok. 1 km od drogi krajowej nr 94. Jest drugą pod względem długości jaskinią na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W pobliżu znajduje się także Jaskinia Wierzchowska Dolna, znana jako Jaskinia Mamutowa.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 26

 • Smocza Jama – jaskinia krasowa w obrębie zrębu Wawelu, jedna z turystycznych atrakcji Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku wawelskim, upamiętniona w 1972 r. jego pomnikiem autorstwa Bronisława Chromego.

Smok Wawelski ziejący ogniem przy wyjściu ze Smoczej Jamy

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 27

 • Jaskinia Ciemna – jaskinia położona na terenie w Ojcowskiego Parku Narodowego na zboczu Doliny Prądnika w masywie Góry Koronnej.

Wejście do Jaskini Ciemnej

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 28

 • Jaskinia Łokietka– jaskinia krasowa o rozwinięciu poziomym w Dolinie Sąspowskiej w północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego, udostępniona dla ruchu turystycznego.

Walory turystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej 1369760Slide 29

 • Jaskinia Mamutowa (Wierzchowska Dolna) – jaskinia o długości korytarzy 105 metrów, znajduje się w Dolinie Kluczwody, w masywie skalnym Berdo. Elementami jaskini są dwa korytarze i jedna komora. W odległości kilkuset metrów, na południe od Jaskini Mamutowej, położona jest Jaskinia Wierzchowska Górna.

 • Jaskinia Nietoperzowa (Jerzmanowicka, Księża, Biała) – jaskinia w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Inne atrakcje turystyczneSlide 30

Inne atrakcje turystyczne

Pustynia Siedlecka

Pustynia Błędowska

Dolinki Krakowskie:

Dolina Kluczwody

Dolina Będkowska

Dolina Bolechowicka

Dolina Kobylańska

Ochrona przyrody na wy ynie krakowsko cz stochowskiejSlide 31

Ochrona przyrody na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Ojcowski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych w Polsce, utworzony w 1956. Znajduje się on w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Położony jest na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa.

Brama Krakowska

Maczuga Herkulesa

Rezerwaty florystyczneSlide 32

rezerwaty florystyczne

Bielańskie Skałki

Skałki Przegorzalskie

Rezerwaty przyrody nieo ywionejSlide 33

rezerwaty przyrody nieożywionej

Góra Zborów

Bonarka

Rezerwaty krajobrazoweSlide 34

rezerwaty krajobrazowe

Parkowe

Dolina Mnikowska

Panieńskie Skały

Dolina Racławki

Dzi kuj za uwagSlide 35

Dziękuję za uwagę.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro