Morfogeneze
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Morfogeneze PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Morfogeneze. Pozn.: Jen několik poznámek bez záruky… (M. Š.). replikace DNA, rýhování zprvu rychlá syntéza DNA bez měřitelné transkripce (krátká interfáze) proto 16 buněčná morula velká jako zygota

Download Presentation

Morfogeneze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Morfogeneze

Morfogeneze

Pozn.: Jen několik poznámek bez záruky… (M. Š.)


Morfogeneze

 • replikace DNA, rýhování

  • zprvu rychlá syntéza DNA bez měřitelné transkripce (krátká interfáze)

  • proto 16 buněčná morula velká jako zygota

  • po 12 synchronní mitóze obsahuje blastula 212 (=4096) buněk - zpomaluje se mitotická aktivita a počíná transkripce DNA

 • epigenetické faktory

  • zvláště důležité v morfogenezi

  • = proteiny, organely, buňky a jejich vzájemné vztahy

 • migrace buněk v embryogenezi


Morfogeneze

 • implantace

  • na konci 1. týdne

  • abnormální implantační místa

  • deciduální reakce

 • bilaminární blastoderm

  • hypoblast - epiblast

  • amniová dutina a dutina žloutkového váčku

  • choriový vak

 • trilaminární blastoderm

  • migrace buněk epiblastu - primitivní proužek

  • ektoderm - mezoderm - endoderm

  • notochord

  • neurální indukce

  • kaudální morfogenetický systém

  • segmentace


Morfogeneze1

Morfogeneze

 • nutná podmínka: determinace a diferenciace buněk

 • ale ne dostačující! - neuspořádaná masa buněk nedá vznik organismu

 • musí být přítomna informace určující rozmístění bb. a tkání v prostoru a čase

 • každá jednotlivá buňka se nachází v nehomogenním morfogenetickém poli, jehož vlastnostmi je o své poloze informována

 • tuto poziční informaci předává dceřiným bb.


Morfogeneze

 • V průběhu embryonálního vývoje vzniká hierarchie morfogenetických gradientů:

  • determinace základního tělního plánů a mezodermu

  • diferenciace orgánů indukcí z mezodermu

  • další generace morfogenů se uplatní na základech orgánů - př. končetinové pupeny

   1. embryonální indukce

   2. poziční inf. nesená gradientem morfogenu

   3. determinace bb. dobou pobytu v určité zóně

   4. homeotické geny


1 embryon ln indukce

1. embryonální indukce

 • = determinace buněk zárodečných listů jejich vzájemným kontaktem

 • příklad:neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého notochordu

 • neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici

 • formaceneuroepitelu

  • bb. lahvovitého tvaru s hrdlem přivráceným k amniové dutině

 • neurální ploténka

  • kraniálně od Hensenova uzlu

  • neurální brázdička

  • neurální valy


2 pozi n informace

2. poziční informace

 • koncentrační gradient určité látky (morfogenu) nese informaci o pozici buňky vzhledem k vysilateli dané látky

 • příklad: diferenciace končetin z končetinových pupenů obratlovců - vývoj anteroposteriorní osy (palec-malíček)

 • začátek 30. den

 • horní končetiny dříve

 • mesenchymální výběžky z lat. ploténky

 • končetinový pupen 30. - 40. den

 • prsty od 48. dne


Morfogeneze

 • kuře: přední končetina má 3 prsty (2., 3., 4.)

 • jejich rozmístění regulováno morfogenem šířícím se z oblasti za 4. prstem ze zóny polarizační aktivity (ZPA)

 • největší koncentrace = 4. prst

 • při transplantaci ZPA do přední části  symetrický gradient  prsty 43234 apod.


Morfogeneze

3. doba pobytu

 • vývoj proximodistální osy končetin (= rameno - prsty)

 • apikální ektodermový výběžek (AER)

  • indukuje prolif. bb. mesenchymu - růstová zóna

  • reciproční interakce AER - mesenchym

 • poziční inf. - bb. dříve opouštějící RZ: humerus


Morfogeneze

4. homeotické geny

 • homeotické geny - jejich různá aktivace (exprese) je první odpovědí buňky na polohu v morfogenetickém poli

 • utváření jednotl. tělních článků - homeotický gen determinuje utváření příslušného segmentu

 • jejich produkty velmi podobné = 1rodina prot.

 • nejv. homologie - homeodoména60 AK, kterou kóduje úsek DNA = homeobox

 • na chromosomu tvoří HOM komplex

  • jejich pořadí odpovídá pořadí těl. článků


Morfogeneze

 • příklad homeotických genů:

 • končetiny: palec - malíček

 • zóna polarizační aktivity (ZPA) - difúze morfogenu = sonic hedgehog (shh)

 • poziční inf. určená shh je přeložena do exprese Hox-d genů


Apopt za

Apoptóza

 • kuře X kachna

 • signál indukující apoptózu - zástupci BMP (bone morphogenetic protein) family

 • u kuřete interdigitální exprese BMP

 • blok BMP  syndaktylie


 • Login