Morfogeneze
Download
1 / 21

Morfogeneze - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Morfogeneze. Pozn.: Jen několik poznámek bez záruky… (M. Š.). replikace DNA, rýhování zprvu rychlá syntéza DNA bez měřitelné transkripce (krátká interfáze) proto 16 buněčná morula velká jako zygota

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Morfogeneze' - derica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Morfogeneze

Morfogeneze

Pozn.: Jen několik poznámek bez záruky… (M. Š.)


 • replikace DNA, rýhování

  • zprvu rychlá syntéza DNA bez měřitelné transkripce (krátká interfáze)

  • proto 16 buněčná morula velká jako zygota

  • po 12 synchronní mitóze obsahuje blastula 212 (=4096) buněk - zpomaluje se mitotická aktivita a počíná transkripce DNA

 • epigenetické faktory

  • zvláště důležité v morfogenezi

  • = proteiny, organely, buňky a jejich vzájemné vztahy

 • migrace buněk v embryogenezi


 • implantace

  • na konci 1. týdne

  • abnormální implantační místa

  • deciduální reakce

 • bilaminární blastoderm

  • hypoblast - epiblast

  • amniová dutina a dutina žloutkového váčku

  • choriový vak

 • trilaminární blastoderm

  • migrace buněk epiblastu - primitivní proužek

  • ektoderm - mezoderm - endoderm

  • notochord

  • neurální indukce

  • kaudální morfogenetický systém

  • segmentace


Morfogeneze1
Morfogeneze

 • nutná podmínka: determinace a diferenciace buněk

 • ale ne dostačující! - neuspořádaná masa buněk nedá vznik organismu

 • musí být přítomna informace určující rozmístění bb. a tkání v prostoru a čase

 • každá jednotlivá buňka se nachází v nehomogenním morfogenetickém poli, jehož vlastnostmi je o své poloze informována

 • tuto poziční informaci předává dceřiným bb.


 • V průběhu embryonálního vývoje vzniká hierarchie morfogenetických gradientů:

  • determinace základního tělního plánů a mezodermu

  • diferenciace orgánů indukcí z mezodermu

  • další generace morfogenů se uplatní na základech orgánů - př. končetinové pupeny

   1. embryonální indukce

   2. poziční inf. nesená gradientem morfogenu

   3. determinace bb. dobou pobytu v určité zóně

   4. homeotické geny


1 embryon ln indukce
1. embryonální indukce

 • = determinace buněk zárodečných listů jejich vzájemným kontaktem

 • příklad:neurální indukce = determinace ektodermu podněty z přilehlého notochordu

 • neurulace = přeměna neurální ploténky v trubici

 • formaceneuroepitelu

  • bb. lahvovitého tvaru s hrdlem přivráceným k amniové dutině

 • neurální ploténka

  • kraniálně od Hensenova uzlu

  • neurální brázdička

  • neurální valy


2 pozi n informace
2. poziční informace

 • koncentrační gradient určité látky (morfogenu) nese informaci o pozici buňky vzhledem k vysilateli dané látky

 • příklad: diferenciace končetin z končetinových pupenů obratlovců - vývoj anteroposteriorní osy (palec-malíček)

 • začátek 30. den

 • horní končetiny dříve

 • mesenchymální výběžky z lat. ploténky

 • končetinový pupen 30. - 40. den

 • prsty od 48. dne


 • kuře: přední končetina má 3 prsty (2., 3., 4.)

 • jejich rozmístění regulováno morfogenem šířícím se z oblasti za 4. prstem ze zóny polarizační aktivity (ZPA)

 • největší koncentrace = 4. prst

 • při transplantaci ZPA do přední části  symetrický gradient  prsty 43234 apod.


3. doba pobytu

 • vývoj proximodistální osy končetin (= rameno - prsty)

 • apikální ektodermový výběžek (AER)

  • indukuje prolif. bb. mesenchymu - růstová zóna

  • reciproční interakce AER - mesenchym

 • poziční inf. - bb. dříve opouštějící RZ: humerus


4. homeotické geny

 • homeotické geny - jejich různá aktivace (exprese) je první odpovědí buňky na polohu v morfogenetickém poli

 • utváření jednotl. tělních článků - homeotický gen determinuje utváření příslušného segmentu

 • jejich produkty velmi podobné = 1rodina prot.

 • nejv. homologie - homeodoména60 AK, kterou kóduje úsek DNA = homeobox

 • na chromosomu tvoří HOM komplex

  • jejich pořadí odpovídá pořadí těl. článků


 • příklad homeotických genů:

 • končetiny: palec - malíček

 • zóna polarizační aktivity (ZPA) - difúze morfogenu = sonic hedgehog (shh)

 • poziční inf. určená shh je přeložena do exprese Hox-d genů


Apopt za
Apoptóza

 • kuře X kachna

 • signál indukující apoptózu - zástupci BMP (bone morphogenetic protein) family

 • u kuřete interdigitální exprese BMP

 • blok BMP  syndaktylie


ad