Mentor : Studenti : D r Snežana Milićević Dragana Bojović 73/2011 - PowerPoint PPT Presentation

Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Download
1 / 16

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu Predmet : Menadžment u turizmu Razvoj ekoškog turizma na svetskom tržištu. Mentor : Studenti : D r Snežana Milićević Dragana Bojović 73/2011 M sc Milena Podovac Aleksandra Grbović 5 7/2011. E koturizam.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mentor : Studenti : D r Snežana Milićević Dragana Bojović 73/2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mentor studenti d r sne ana mili evi dragana bojovi 73 2011

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u KragujevcuPredmet:Menadžment u turizmuRazvoj ekoškog turizma na svetskom tržištu

Mentor:Studenti:

Dr Snežana MilićevićDragana Bojović 73/2011

Msc Milena PodovacAleksandra Grbović 57/2011


E koturizam

Ekoturizam

 • “Ekoturizam je odgovornoputovanje u oblastiprirode, koječuvaživotnusredinuipodržavablagostanjelokalnogstanovništva”.

TIES


Ekoturizam

Ekoturizam

 • Temelji se na očuvanju životne sredine i njenih potencijala, baziran na prirodi

 • Reč je o oblikuturizma u kojemučestvujuekološkosvesnipojedinciigrupe

 • Elementiplaniranja ekoturizma: nosećikapacitet, graniceprihvatljivihpromena, ekološka procenauticaja, zoniranjeturizma, etički kodesksi.

 • 1983. Ceballos Lascurain


Ekoturizam1

Ekoturizam

 • Profileko – turiste

 • Starost– 35-54Pol – 50% ženei 50% muškarciObrazovanje – 82% student Tip trajanja– 8-14 dana.Rashodi – Iskusniekoturistisuspremnidapotroševišenegoopštituristi. 1001$ - 1500$


Ekoturizam2

Ekoturizam

 • Dalitržisteturizma raste?

 • Ekoturizam:

 • Doprinosi očuvanju i zaštiti prirode

 • Provodi se u vrednim i očuvanim prirodnim područjima

 • Poseduje edukativnu komponentu koja podiže svest o važnosti očuvanja prirode, kod turista i kod lokalnog stanovništva

 • Podržava i unapređuje život lokalnih zajednica

 • Ima najmanji mogući uticaj na okolinu i socio – kulturološke značaje regije

 • Provodi se u malim grupama


Ekoturizam statisti ki izve taj o stanju

Ekoturizam – statistički izveštaj o stanju


Primeri svetskih turisti kih destinacija

Primeri svetskih turističkih destinacija

Australija, Frajzerovoostrvo

 • 600 ekoturističkihoperatera

 • Godišnji promet oko 250 miliona dolara


Ju na afrika bocvana

JužnaAfrika, Bocvana

 • od 1986. do1998. brojposetilacaporastao 108% nagodišnjemnivou

 • Ustavekoturističkogsertificiranja

 • Vise od 240 standarda koji se moraju zadovoljiti kako bi se osigurao kvalitet ekološkog turističkog proizvoda i usluge.


Mentor studenti d r sne ana mili evi dragana bojovi 73 2011

Ustavekološkogsertificiranja u Bocvaninastao je na

temeljima NacionalnerazvojnestrategijeturizmaBocvaneiz

2002. godine, apočivana pet principa:

 • Minimaliziranjenegativnoguticajanadruštvo, kulturuiokolinu

 • Podsticanjeipovećanjedelovanja u okvirulokalnihzajednica, kaoipravednapodelaekonomskihkoristi

 • Maksimizacijaprihodazareinvestiranje u očuvanjeokoline

 • Edukacijaturistaidomaćegstanovništva o važnostiočuvanjaprirodnihikulturnihdobara

 • Pružanjekvalitetnogdoživljajasvakomegostu.


Santa rosa kostarika

Santa Rosa, Kostarika

 • Jedna od vodećih ekodestinacija.

 • Bogata je mnogim: nacionalnimparkovimaposebnogbiodiverziteta, vodenimsportovima, trekking kroztropskušumu, iskonskiprivlačnimplažamaKaribaiVelikogTihogokeana, aktivnimvulkanima, izvorimatoplevodeiudobnimekokonačištimaiekohotelimasaukusnomhranom u kojoj je najvišezastupljenotropskovoće.


Galapagos ju na amerika

Galapagos, JužnaAmerika

 • Grupaostrva Galapagos sastoji se od 15 glavnih, 3 manjaostrva, iod 107 stenaiotočića. Od kojih jenaseljenosamo pet ostrva: Santa Kruz, San Kristobal, Izabela, FloreanaiBaltra.

 • 1535.god. ostrva je otkriobiskupPaname Tomas de Berlanga, čiji je brodovdezalutaouslednevremena.

 • Velikupopularnostostrva Galapagos steklasuzahvaljujućiČarlsuDarvinu. Ovajpoznatibritanskinaučnikposetio je ova ostrva 1835. godine, kada je njegovbrod „Bigl“, prilikomputovanjaokosveta, pristaonanjihovuobalu.


Mentor studenti d r sne ana mili evi dragana bojovi 73 2011

Najvažniježivotinjskevrste:Morska iguana,kornjača, zelenakornjača, morskikrastavac, pingvin, albatros, morskilavovi, 4 endemskihvrstaNesomimus, 13 endemskihvrstatangara.

97,5 % površineGalapagosaproglašeno je Nacionalnimparkom 1959. godine.

Na UNESCO-v spisakSvetskebaštineostrvasuupisana 1978, a status rezervatabiosferedobilisu 1985. godine.

Na dubini od nekoliko metara moguće je naći se „lice u lice“ sa morskim svetom.

Egzotičnisvetpticaupoznajtepešačećikrozočuvanuprirodu Galapagos ostrva, uživajte u pogledunanjih, alii u njihovojpesmi.

Ostaviteotisakstopalanabelojpeščanojplaži, a koračajućikrozgustušumuupoznajtedžinovskekornjače.


Deset najboljih ekolo kih dr ava

Desetnajboljihekološkihdržava

 • Indekszaštiteživotnesredine (EPI) predstavljametodumerenjaiangažovanjadržava u zaštitiživotnesredine.

Ovegodinenalistiprvihdesetekološihzemaljanalaze se :

1. Island, EPI 93.5

6. Mauricijus, EPI 80. 6

7. Francuska, EPI 78.2

2. Švajcarska, EPI 89.1

8. Austria, EPI 78.1

3. Costa Rica, EPI 86.4

9. Kuba, EPI 78.1

4. Švedska, EPI 86.0

10. Kolumbia, EPI 76.8

5. Norveška, EPI 81.1


Mentor studenti d r sne ana mili evi dragana bojovi 73 2011

Pitanja?


Hvala na pa nji

Hvalana pažnji


 • Login