slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя. м. Новомосковськ 2011 рік. План. Теоретичні засади педагогічного моніторингу та кваліметрична оцінка діяльності вчителя. Технології педагогічного моніторингу. Система діагностики професійної компетенції вчителя.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя' - derek-powers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя

м. Новомосковськ

2011 рік

slide2
План
 • Теоретичні засади педагогічного моніторингу та кваліметрична оцінка діяльності вчителя.
 • Технології педагогічного моніторингу.
 • Система діагностики професійної компетенції вчителя.
 • Проведення моніторингових процедур за допомогою квадрант-аналізу.
slide3
Якість освіти = якість знань
 • повнота
 • глибина
 • системність
 • оперативність
 • конкретність
 • узагвльненість
slide4
Компоненти
 • Якість викладання самого процесу
 • Якість науково-педагогічних кадрів
 • Якість освітніх програм
 • Якість матеріально-технічної бази
 • Якість тих,хто навчається
 • Якість управління
 • Якість дослідження
slide5
Складові вимірювання
 • Об`єкт
 • Засоби
 • Субєкти
slide6
Педагогічну діяльність можна вимірювати, оцінити через якість і кількість
 • Оцінюється ефективність освітнього процесу (результативність)
slide7
видиосвітнього моніторингу
 • за масштабами мети освіти ( оперативний, тактичний, стратегічний);
 • за етапами навчання ( вхідний або вибірковий, проміжний або навчальний, вихідний або підсумковий);
 • за часовою залежністю ( попереджувальний, поточний);
 • за частотою процедур ( разовий, періодичний, систематичний);
 • за охопленням об’єкта спостереження ( локальний, вибірковий, суцільний);
 • за організаційними формами ( індивідуальний, груповий, фронтальний);
 • за рівнями управління навчально-виховним процесом (керівний, адміністративний, педагогічний, учнівський)
slide8
напрямки моніторингу якості освіти
 • Базовий (предметний) моніторинг, який полягає у відстеженні відповідності освітнього рівня учнів з базових дисциплін вимогам Державних стандартів.
 • Проблемний моніторинг, пов\'язаний з окремими аспектами оновлення та модернізації освітньої системи в контексті комплексу регіональних програм, за напрямками:
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності;
 • розвиток творчих здібностей;
 • діагностика навчання учнів із низькою успішністю;
 • рівень професійної компетентності педагогічних кадрів.
slide9
моніторинг педагогічної майстерності вчителя
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • повніше та ефективніше задоволення їхніх професійних запитів та потреб у системі методичної роботи;
 • визначення сильних сторін учителя; планування шляхів і конкретних засобів їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності.
slide10
сприяє визначенню напрямів та перспектив професійного зростання,
 • зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивного само сприйняття й професійної комфортності педагога;
 • оптимальне вирішення проблеми атестації працівників, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації школи.
slide11
Напрямки моніторингу педагогічної діяльності
 • Результативність освітньої діяльності.
 • Розвиток реальних навчальних можливостей учнів.
 • Організація уроку.
 • Робота з обдарованими учнями.
 • Рівень педагогічної майстерності
slide12
Напрямки моніторингу педагогічної діяльності ( для гімназії)
 • Педагогічна діяльність вчителя
 • Інноваційна діяльність вчителя
 • Виховна робота педагога
 • Самоосвітня діяльність учителя
 • Науково-методична діяльність вчителя
slide13
форми моніторингу педагогічної діяльності
 • анкетування та самотести (виявлення суб’єктів орієнтування вчителя під час вирішення професійних питань);
 • карта відстеження ефективності уроку

(окремо заповнюють учитель та учні, порівнюють їх);

 • відстеження уроку на діалогічній основі «вчитель-адміністратор»
slide14
Карта відстеження ефективності уроку
 • Дата_____________________ Урок______________
 • Учитель__________________Клас______________
 • Твоє ставлення до уроку ( підкреслити):
 • відмінний, цікавий, захоплюючий;
 • добрий, змістовний, спонукає до роботи;
 • нормальний, звичайний;
 • нудний, робота без зацікавлення;
 • марний, зовсім не цікавий.
 • Яка мета стояла перед тобою на уроці?
 • Рівень реалізації мети уроку.
slide15
Моніторинг професійного рівня вчителя здійснюється за такими критеріями
 • знання нормативних документів;
 • самоосвіта – творчий підхід до вибору способів, методів,, прийомів, засобів забезпечення особистісно орієнтованого навчання через зміст його предмета;
 • участь учителя у розробці методик і технологій розвитку навчально-виховного процесу;
 • вміння вчителя змоделювати активну діяльність учня до уроку та на уроці, позакласну роботу з предмета;
 • ведення шкільної документації ( поурочні плани, ведення класних журналів, виконання навчальної програми та дотримання єдиного орфографічного режиму);
 • вміння вчителя підтримувати життєдіяльність школи;
 • виконавська дисципліна;
 • робота з батьками та виконання громадських доручень
slide16
функції моніторингу професійної педагогічної майстерності
 • відстеження результатів навчальної діяльності учнів;
 • експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогічних кадрів;
 • прогнозування розвитку освітнього закладу на підставі отриманої інформації;
 • вирішення управлінських завдань на підставі контрольних і прогностичних висновків;
 • створення незалежної експертизи результатів експериментальної роботи кожного вчителя, творчих груп, кафедр;
 • оцінювання ефективності інноваційної діяльності
slide17
функцію внутрішкільного моніторингу здійснюють адміністрація освітнього закладу, голови методичних об`єднань, шкільний психолог, педпрацівники
slide18
Методологічною основою вираження якісних характеристик кількісною мірою є кваліметричний підхід, який передбачає кількісний опис якості процесу, надаючи кількісну оцінку якості.
slide19
І квадрант (+, +):
 • рівень навчальних досягнень учнів знаходиться у відповідності до рівня кваліфікації вчителів;
 • у порівнянні з іншими об’єктами моніторингу, системи підвищення кваліфікації вчителів за багатьма параметрами відповідають сучасним уявленням про організацію якісної совіти;
 • вивчення системи роботи ШМО над проблемою якості викладання предмету дає можливість отримати певний ефективний досвід, який можливо буде трансформований у роботу МО інших шкіл.
slide20
ІІІ квадрант ( -, -)
 • недостатня професійна компетентність вчителів, щодо організаційно-методичного забезпечення викладання, а також про деякі психологічні, комунікаційні та інші фактори чи перешкоди, які привели до зниження рівня навчальних досягнень учнів;
 • функціонуюча система підвищення кваліфікації вчителів не забезпечує необхідного рівня професіоналізму; ефективність роботи ШМО знаходиться на низькому рівні;
 • особиста дисциплінованість вчителів, їх працелюбність, здатність до самоконтролю не завжди відповідають сучасним вимогам
slide21
ІІ квадрант (-, +)
 • недостатній рівень контролю з боку адміністрації навчального закладу за виконанням вимог щодо якісної організації процесу атестації педагогів;
 • недостатнє знання і недотримання вчителями критеріальної бази щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;
 • недооцінка адміністрацією навчального закладу результатів педагогічної діяльності педагогів;
 • у психологічному плані – можливо, занижена самооцінка вчителями власних професійних можливостей або відсутність у них зацікавленості в результатах власної праці
slide22
ІV квадрант ( +, -)
 • перерозподіл власних повноважень адміністрацією навчального закладу на основі формальної довіри не забезпечується дієвим контролем за виконанням вчителями нормативних вимог щодо організації навчального процесу;
 • вчителі формально дотримуються нормативних вимог критеріальної бази щодо оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • у вчителів завищена самооцінка власних професійних можливостей;
 • основним є той факт, що при проведені атестації вчителів недостатньо уваги приділяється з боку ШМО вивченню і аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів, спрямованої на підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • робота ШМО має ознаки формалізму, що є основним фактором, який суттєво впливає на знецінювання рівня кваліфікаційних вимог у свідомості окремого вчителя;
 • результати моніторингу висувають перед адміністрацією ЗНЗ зміни вектору управлінської діяльності – перехід від формалізованих форм керівництва навчальним закладом до виконання функцій дієвого контролю, спрямованого на підвищення продуктивності навчально-виховного процесу, зростання рівня якості освіти в навчальному закладі.
ad