To cindy with love
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

To Cindy with Love PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

To Cindy with Love. Met al die liefde in die wêreld en in my hart. Met trane van blydskap en ‘n skop onder my agterent omrede ek dit nie jare terug reeds gedoen het nie , vra ek hiermee vir jou , Cindy Evans Brand.

Download Presentation

To Cindy with Love

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


To Cindy with Love

Met al die liefde in die

wêreld en in my hart


Met trane van blydskap en ‘n skoponder my agterentomredeekditniejareterug reeds gedoen het nie, vraekhiermeevirjou, Cindy Evans Brand........


Maak my, Divan van Loggerenberg,die gelukkigste man onderhierdie son(watnounievandagsaamspeelnie),en hierdieasemrowendebergeen die see.......


En kykeersnajoudrie rose, genietdan ‘n sjokolade...kykdanuit op die wonderlikeskepping,watgeskape is vir die pragtigemenswiejy is, en virwieek tot die dood toelief is........


Besoekdan die volgendewebblad,watvir die helewêreld, en meeste van allesvir JOU salvertelhoe liefekvirjou is, en wat my eintlikegedagte is  - click me Cindy


En nou....saljy, Cindy Evans Brand,met my, Divan van Loggerenberg,die stomme web designer en bier drinkervan die Noorde van Pretoria, wat diemooistemeisie in die heelal het, grootasbtrou?


Ok, komonsgaangenietonslaasteaandin hierdie awesome plek!Baieliefvirjou my Pragtig!!XXXXX


  • Login