Az új termékdíjas szabályozás bevezetése
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 37

Budapest, 2011. október 11 . PowerPoint PPT Presentation


  • 59 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés –. Budapest, 2011. október 11. Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11. 1 /37. –> Az új jogszabály elemei

Download Presentation

Budapest, 2011. október 11 .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budapest 2011 okt ber 11

Az új termékdíjas szabályozás bevezetéseA rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés –

Budapest, 2011. október11.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

1/37


Tartalomjegyz k

–> Az új jogszabály elemei

–> A szervezeti struktúra kiépítése

–> Termékdíj Bizottság

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

–> Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

–> Adatgyűjtés és kiértékelés

–> Célértékek, indulóértékek meghatározása

–> OGyHT –> Üzleti terv –> Közbeszerzési terv

–> Jogszabályi háttér fejlesztése

–> Törvény kiigazítása

–> Végrehajtási rendelet

Tartalomjegyzék

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

2/37


Az j jogszab ly elemei

Az új jogszabály elemei

A változtatás alapelvei

1.) Környezettudatosság erősítése, a társadalmi érdek megjelenítése

1.1.) Új szervezeti séma kialakítása

1.2.) Új díjfizetési rendszer kialakítása

1.3.) Egyéb ösztönző eszközök beépítése

2.) Adminisztrációs terhek csökkentése

3.) Termékdíj-bevételek növelése

4.) A hulladékgazdálkodás alrendszereinek forrásbővítése

Változások: 2012.01.01-től

Változások iránya: Megszűnés, új lehetőség, módosulás

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

3/37


Az j jogszab ly elemei1

Az új jogszabály elemei

Megmaradó elemek

1.) A szabályozás alapvető célkitűzése

2.) Termékkör: 6 termékcsoport, kereskedelmi csomagolás speciális kategóriája

3.) Kötelezetti kör [részben]

4.) Alapvető fogalmak, esetek

5.) Kötelezettség keletkezésének időpontja (pl. készletre vételkori fizetés lehetősége)

6.) Átvállalás (számlás, szerződéses) [részben (koordinálós nem)]

7.) Befizetés, ellenőrzés: NAV

8.) Visszaigénylés, annak jogcímei (pl. export)

9.) Gyártói felelősség elve – egyéni hulladékkezelés

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

4/37


Az j jogszab ly elemei2

Az új jogszabály elemei

Megszűnő intézmények

1.) Mentesség

2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás)

3.) Kedvezmény

4.) Számlán feltűntetés kötelezettsége

Új lehetőség

1.) Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

5/37


Az j jogszab ly elemei3

Az új jogszabály elemei

Új elemek

1.1.) Új szervezeti séma

a.) A Termékdíj Bizottság létrehozása

b.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozása

(a továbbiakban részletesebben kifejtve)

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

6/37


Az j jogszab ly elemei4

Az új jogszabály elemei

Új elemek

1.2.) Új díjfizetési rendszer

a.) Indokolatlan mentesség, levonás, kedvezmény megszűnése

b.) Szennyezéssel arányos díjfizetés, felső hasznosítási arány célértékkel

c.) A központosított (független) elosztó és ellenőrzési rendszer explicit finanszírozása

d.) A gyártói felelősség gyakorlását biztosító díjfizetési alrendszer kiépítése

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

7/37


Az j jogszab ly elemei5

Az új jogszabály elemei

Új elemek

1.3.) Új ösztönzők beépítése

a.) Újrahasználat díjmentesítése

b.) Társadalmi tudatformálási költség növelése: 5% -> 7%

c.) Helyesebb termékdíj arányok irányába elmozdulás (több lépésben 2014-ig)

- Italcsomagolások esetén helyesebb arányok

- Kereskedelmi csomagolás kivezetésének elindítása

d.) A szennyező fizet elvének kidomborítása, díjtételekben (externális költség), alanyban, tárgyban (pl. a selejt is szennyez)

e.) Átalányosok körének bővítése

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

8/37


Az j jogszab ly elemei6

Az új jogszabály elemei

Új elemek

3.) Adminisztrációs terhek csökkenése

a.) Díjfizetés alanyának áttelepítése csomagolásról csomagolóeszközre, valamint a reklámhordozó papír esetén az első forgalomba hozóra (nyomda) -> kb. 100 ezer kötelezettel kevesebb

b.) Adóhatóság felé történő bejelentési és bevallási kötelezettség formai és tartalmi egyszerűsítése [nullás bevallás, VPID]

c.) Számlán történő feltüntetési kötelezettség korlátozása

d.) Átalányfizetők körének bővülése: kis- és csekély mértékű kibocsátók (csomagolók) -> importőrök esetén van jelentősége

e.) Többutas göngyölegek kezelése

f.) Elektromos és elektronikai berendezések tárgyi hatályának egyszerűsítése

g.) Reklámhordozó papír kötelezettségét a gyártó számlán átvállalhatja

h.) Nem kötelező a termékdíj ügyintézői végzettség

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

9/37


Az j jogszab ly elemei7

Az új jogszabály elemei

A „nagy” kérdés: csomagolás vs. csomagolószer

EU adatszolgáltatás

Egyes környezetvédelmi szempontok

Egyes környezetvédelmi szempontok

Csomagolás

Bevétel növekedése

Kötelezettek számának drasztikus csökkenése

Csomagolószer

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

10/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Termékdíj Bizottság

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

11/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

1 fő független szakértő

(miniszteri delegált)

Termékdíj Bizottság

9 fő

4 fő állami delegált

4 fő ipari delegált

Elektronikai és elektromos berendezések (2 fő állam, 2 fő ipar)

Gépjármű anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar)

Különleges anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar)

Iparfejlesztési albizottság

(2 fő állam, 2 fő ipar)

Csomagoló anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar)

–> Termékdíj Bizottság

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

12/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Termékdíj Bizottság

A termékdíj-köteles hulladékáramok hulladékgazdálkodását az állam az OHÜ, valamint az ahhoz kapcsolódó Termékdíj Bizottság (a továbbiakban: TDB) működésén keresztül kívánja megszervezni, irányítani.

A TDB tagjait a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki, továbbá felügyeli a bizottság tevékenységét. A TDB feladata a hazai termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás működését stratégiai szinten befolyásoló rendszerelemek meghatározása, felülvizsgálata és módosítása.

A TDB a miniszter tanácsadó testülete.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

13/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Termékdíj Bizottság

  • A TDB kilenctagú testület, öt tagot az állam, négyet az ipar delegál. Az állam által delegált tagok:

  • az OHÜ ügyvezetője (elnök);

  • az OHÜ által delegált további két tag (egyik: titkár);

  • a NAV delegáltja;

  • független, külső szakértő.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

14/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Termékdíj Bizottság

A TDB bizottsági üléseket tart, mely félévente egyszer kötelezően (rendes ülés), valamint az elnök és alelnök javaslatára, eseti jelleggel, soron kívül kerül összehívásra.

A bizottsági üléseket az elnök vezeti, a megtárgyalt napirendi pontokat a titkár készíti elő. Az állandó üléseken kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat az OHÜ szervezeti és működési szabályzata rögzíti.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

15/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Termékdíj Bizottság

  • Az alábbi témákat évente kell tárgyalni és előterjesztést kell készíteni:

  • A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben jellemző felső hasznosítási arány mértéke;

  • A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben, a megelőző év teljesítménye alapján meghatározott OHÜ elvárt teljesítési hányad mértéke;

  • A termékdíj-köteles termékáramban közreműködő hazai gyűjtők számára adható szolgáltatás megrendelésfajlagos és abszolút értékben meghatározott mértéke;

  • A termékdíj-köteles termékáramban potenciálisan elérhető hasznosítói eljárások prioritási sorrendje, a különféle hasznosítási eljárások teljes életciklus elemzésen alapuló társadalmi hasznosságából kiindulva

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

16/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

17/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

  • Feladata: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) ellátja az iparág tevékenységének irányítási, szervezési, felügyeleti funkcióit. De: nem gyűjt, szállít és kezel!

  • Önállóan gazdálkodó, nonprift szervezet, a

  • környezetvédelemért felelős miniszter döntéseit hajtja végre

  • Tevékenységét a TDB (Termékdíj Bizottság) által meghatározott keretek között végzi

  • Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi

  • Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság

  • Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal (felügyelőségek, NAV)

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

18/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

  • Alapvető feladatai:

  • Közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján

  • Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait

  • Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében

  • Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT);

  • Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől

  • Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését

  • Közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

19/37


Budapest 2011 okt ber 11

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

20/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

  • Létszámok:

  • Kezdetben 40, a rendszer végleges állapotában kb. 80 fő az Operatív igazgatóság kötelékében hajtja végre a folyamatos ellenőrzéseket

  • Kb. 70 fő adminisztráció, irányítás, K+F, egyéb

  • 2011-ben összesen 60 fő belépése, ebből 35 munkatárs felvétel alatt

  • Jelenlegi koordinátorok összesített alkalmazotti létszáma: kb. 90-100 fő, ebből állandó, kifejezetten ellenőr feladatkör: 2 fő

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

21/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

(1) – Az alapítást elvégző jogi iroda kiválasztása

(2) – Az OHÜ könyvelőjének kiválasztása

(3) – Az OHÜ könyvvizsgálójának kiválasztása

(4) – Telephely kiválasztása

Jogi, könyvelési, könyvvizsgálati stáb

Határidő: 2011.08.01

(1) – OHÜ üzleti terv kidolgozása

(2) – Az alapításhoz szükséges dokumentumok összeállítása

(3) – Optimális törzstőke meghatározása

(4) – OHÜ kiemelt közhasznúsága

Határidő: 2011.09.01

Alapítás

(1) – OHÜ induló forrásának biztosítása

(2) – Telephely felújítása

(3) – Telephely bérleti szerződés előkészítés és megkötés

Határidő: 2011.09.10

Elindulás

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

22/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

(1) – Szervezeti séma véglegesítése

(2) – OHÜ vezető kinevezése

(3) – OHÜ igazgatók kijelölése

(4) – OHÜ Felügyelő Bizottság megszervezése

Törzskar létrehozása

Határidő: 2011.09.15

(1) – IT és kommunikációhoz kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése, megvalósítása, I. fázis

(2) – OHÜ Felügyelő Bizottság tagok kinevezése

(3) – Számviteli törvényhez kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése

(4) – Szervezeti Működési Szabályzat létrehozása

(5) – OHÜ kulcsvezetők kijelölése

(6) – Pályázati és közbeszerzési minták kidolgozása

Szervezetépítés és dokumentálás

Határidő: 2011.10.01

(1) – Alvállalkozói szerződésminták kidolgozása

(2) – IT és kommunikációs elemek megvalósítása II. fázis

(3) – Egyéb kapcsolatok kiépítése partnerekkel

Együttműködés partnerekkel

Határidő: 2011.12.15

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

23/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

  • Szervezetfejlesztési tapasztalatok:

  • A koordinátorok szakértő munkatársai érdeklődnek az új munkakör iránt

  • Fontos szakmai pozíciókba megszűnő koordinátorok munkatársai kerültek delegálásra

  • Az érdeklődő szakértők száma meghaladja a 300-at

  • Az ellenőrzési rendszer szakmai stábjához jelentős humán erőforrás toborzására volt lehetőség a munkaerőpiacon

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

24/37


Budapest 2011 okt ber 11

Új szervezeti struktúra

Kötelezettek

Szerződés

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (ÖHÜ)

Begyűjtők, hasznosítók (kezelők)

Önkormányza-tok, közszolgáltstók

Közbeszerzés (verseny)

Szerződés

–> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Piaci verseny megvalósulása: közbeszerzés, szolgáltatás megrendelés, valamint fejlesztési pályázatok útján

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

25/37


Budapest 2011 okt ber 11

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

26/37


Budapest 2011 okt ber 11

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Az OHÜ feladata alapvetően a rendszerirányítás, közvetlenül gyűjtést, hasznosítást nem végez, ezzel pályázatokon, szolgáltatás-megrendelésen keresztül piaci szereplőket bíz meg.

A gyűjtésre és hasznosításra Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet készít, mely célértéket képez minden termékdíj-köteles termékáramra és anyagáramra.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

27/37


Budapest 2011 okt ber 11

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

  • Az OHÜ a tárgyévet megelőző év július 31-ig készíti el a tárgyévre vonatkozó OGyHT-t.

  • Az OGyHT tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban: célérték), valamint a tárgyévet megelőző évben szétosztható mennyiséget (a továbbiakban: induló érték), amely az országos gyűjtési és hasznosítási mennyiség legfeljebb 75%-a lehet.

  • A célértéket termék- és anyagáramonként kell meghatározni.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

28/37


Budapest 2011 okt ber 11

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

  • Az OGyHT-t az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyásával tárgyévben módosítható.

  • Az OGyHT-ben meghatározott célértéket a tárgyév október 31-ig az OHÜ vezetője a a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyása nélkül az induló érték egyharmadával módosíthatja.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

29/37


Orsz gos gy jt si s hasznos t si terv

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

(1) – Gyűjtők, szállítók regisztere

(2) – Kezelők, hasznosítók regisztere

(3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, I. fázis

Határidő: 2011.09.15

Adatfeldolgozás

(1) – Induló értékekre pályázatok, tenderek (2011.09.30)

(2) – Nyertesek kiválasztása (2011.11.30)

(3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, II. fázis (2011.12.01)

(4) – Szerződéskötés nyertesekkel (2011.12.15)

Pályázat, Közbeszerzés

Határidő: 2011.12.01

–> Kidolgozásának ütemterve:

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

30/37


Orsz gos gy jt si s hasznos t si terv1

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

  • Helyzetjelentés:

  • Az OGyHT gyakorlatilag elkészült, a 2012. évi input és az output oldal számadatai véglegesítve vannak;

  • A kidolgozásának alapelve, hogy az egyéni hulladékkezelés mértéke a 2011. évi egyéni mentesség nagyságrendjével azonos;

  • Ennek változása (egyéni hulladékkezelés bejelentése) az OGyHT átdolgozását követeli meg -> folyamatos módosításra lesz szükség

  • Beépítésre kerültek a fejlesztési célok

  • Számos olyan adat merült fel, amelynek a valós mértékét kizárólag a 2012-es év működése során nyert adatok alapján lehet meghatározni

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

31/37


Orsz gos gy jt si s hasznos t si terv2

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

  • Az OGyHT célja, következménye:

  • OGyHT az alapja az OHÜ üzleti tervének

    • Az OHÜ kiadásainak 70%-a szolgáltatás megrendelés

    • Gördülő módon kell az OHÜ üzleti tervét készíteni, ahogy az OGyHT változik, úgy az OHÜ üzleti terve is

  • Az OGyHT az alapja az OHÜ Közbeszerzési tervének

    • A közbeszerzésekben a főszabály az OGyHT-ban meghatározott gyűjtési mértékek és hasznosítási prioritások biztosítása -> a hulladékgazdálkodás folyamatának komplex kezelésével - > End of waste állapotig történő nyomon követés -> a szolgáltatások megrendelésében a gyűjtés és hasznosítás együttes érvényesítése -> a forráson a piaci szereplők belső osztozása, az OHÜ közreműködésével

    • Az induló szintekben konzervatív megközelítés választása

    • 2012-es év speciális kezelése (hosszabb távú megrendelések ideiglenes mellőzése)

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

32/37


Orsz gos gy jt si s hasznos t si terv3

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

  • Az OGyHT fókuszai 2012-re:

  • Felépített rendszerek továbbvitele, szakmai átvilágítása, fejlesztése

  • Lakossági szelektív gyűjtés fokozása (elindítás)

  • Fogyasztói szelektív gyűjtés növelése (valódi eredmény várás)

  • Speciális technikák alkalmazása (EU kötelezettségek teljesítése érdekében)

    • Üveg

    • Papír

    • Italkarton

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

33/37


Orsz gos gy jt si s hasznos t si terv4

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

  • Csomagolás megbontása 2012-re

  • 2011.09.21.-i állapot

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

34/37


Budapest 2011 okt ber 11

Jogszabály módosítás

–> Törvény kiigazítása

  • Helyzetjelentés:

  • A törvény kiigazítása megtörtént:

    • Fogalmak további pontosítása

    • Csomagolószer – csomagolás helyes végigvezetése a rendszeren

    • Újrahasználat szabályainak pontosítása

    • OHÜ feladatkörének pontosítása -> hatósági együttműködések (NAV + felügyelőségek) pontosítás alatt

  • Társadalmi vitára és Parlament elé kerülhet a következő hetekben

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

35/37


Budapest 2011 okt ber 11

Jogszabály módosítás

–> Végrehajtási rendelet, elemei:

  • - A kötelezettség általános szabályai

  • A fizetési kötelezettség keletkezési időpontja

  • Egyéni hulladékkezelés

  • Bejelentés, bevallás

  • „Nem kell megfizetni” a termékdíjat esetek

  • Átvállalás

  • Termékdíj Bizottság és OHÜ működési szabályok

  • OHÜ-n kívüli koordináció (Cseber, Recyclomed)

  • Visszaigénylés

  • Felújított gumiabroncsok szabályai

  • Újrahasználható csomagolóeszköz és a csomagolóeszköz-csomagolás egyes szabályai

  • Számlaszöveg feltüntetés tartalmi feltételei

  • Hatósági ellenőrzés, adatkezelés

  • Közbeszerzési és egyéb pályáztatási eljárások feltételei

  • Hulladékkezelési szabályok

  • Elkészülés: várhatóan október folyamán [munkaanyag állapotban van, jogszabályi szöveg részben elkészült]

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

36/37


Budapest 2011 okt ber 11

Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Vámosi Oszkár, OHÜ

[email protected]

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

37/37


  • Login