УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ:
Download
1 / 25

: - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ: ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА. Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009 Сдружение “Професионален форум за образованието”. *ВЪВЕДЕНИЕ*. Проектният подход. Проектът е последователност от които са насочени към постигане на ясно определени

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' : ' - denzel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ:ОТ ИДЕЯТАДО РЕАЛИЗАЦИЯТА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”

*ВЪВЕДЕНИЕ*


Проектният подход

Проектът е последователност от

които са насочени към постигане на ясно определени

в рамките на точно определен и

дейности,

цели

период

бюджет.

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Предимства и характеристики на проектния подход

 • ясницели, определени от идентифицирани нужди

 • яснииндикатори за успех

 • ясниперспективи за развитие

 • яснирамки, структура, отговорности

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Проекти, финансирани по програми

 • Донор

 • Бенефициент

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Донор

1 фаза

 • задава приоритетите: тематична област, направления...

 • задава административната рамка: кой може да кандидатства, какви документи се изискват...

 • задава рамката за разработка на проектните предложения (формуляр)

 • задава критериите за оценяване на проектните предложения

 • ОПРЕДЕЛЯ ОДОБРЕНИТЕ

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Бенефициент

1 фаза

 • разработва проектно предложение в съответствие със задададените от Донора изисквания

 • Подготвя необходимите документи

 • Подава проектното предложение

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Донор

2 фаза

 • сключва договори с одобрените кандидати

 • ДАВА ПАРИ

 • ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ върху изпълнението на дейностите и разходването на средствата

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Бенефициент

2 фаза

 • изпълнява проекта в съответствие с одобрения план-график и бюджет

 • документира изпълнението на проекта в съответствие с предвидените индикатори и форми на наблюдение

 • ОТЧИТА СЕ ПРЕД ДОНОРА

 • ПОЛУЧАВА И РАЗХОДВА СРЕДСТВАТА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


КОИ СА ДОНОРИТЕ?

 • Европейски фондове

 • Национални фондове

 • Частни фондове

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


КОИ СА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ?

 • Институции

 • Общини

 • НПО

 • Фирми

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Структурните фондовена ЕС

 • Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕС, като предоставят подкрепа за постигане на икономическо и социално единство и единен пазар, с фокус върху по-малко проспериращите регионии социални групии професионалната мобилност на заетите лица.

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


2007 2013
ФОНДОВЕТЕ, КОИТО ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

ОП

Регионално развитие

Regional development

ОП

Конкурентноспособност

ОП

Транспорт

Transport

ОП

Околна среда

Environment

ОП

Развитие на човешките ресурси

Human Resources Development

ОП

Административен капацитет

Administrative Capacity

ОП

Техническа помощ

Technical Assistance

Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР : ОП “РР”, ОП «К» ОП “ОС”, ОП “Т” + Териториално сътрудничество - чрез Инструмент за предприсъединителна помощ – ИПП ТГС и Европейски партньорски инструмент за добросъседство – ЕПИД Морско сътрудничество

Европейски социален фонд – ЕСФ ОП “ЧР”, ОП “АК"

Кохезионен фонд – КФ (ОП “ОС ”, ОП “Т”)

Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони

Европейски фонд за рибарството

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


http://www.eufunds.bg ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


http://sf.mon.bg ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Http www hrdc bg
http://www.hrdc.bg ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Http coiduem mon bg
http://coiduem.mon.bg ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Http www youthdep bg
http://www.youthdep.bg ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Http www youthbg info
http://www.youthbg.info ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Http www flgr bg
http://www.flgr.bg ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Фази на проектния цикъл ПОЛЗВАТ 2007 – 2013 ГОДИНА

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Пътят на проекта гр.Приморско 2009

МЗ преглежда разходите и изпраща сертификат за тях на УО. УО го преглежда, верифицира и препраща на Сертифициращия орган (СО)

Подаване на текущи доклади и фактури за извършени разходи към Междинно звено

УО информира МЗ, който уведомява бенефициента

Сключване на договор

Изпълнение и текущо наблюдение на проекта

СО преглежда обобщените сертификати и се разплаща с бенефициента

Оценка и одобрение на проектите

УО свиква Комитет за подбор на проекти

Приключване на проекта

Преглед и

техническо

одобрение

Бенефициентът подава окончателен доклад и получава финално плащане

Разработване

на проекта

МЗ преглежда, технически одобрява проектното предложение и го препраща на Управляващия орган

Бенефициентът разработва проект и го изпраща в Междинното звено


ДОБЪР ПРОЕКТ? гр.Приморско 2009

За финансиращите добър е проект, който:

 • спомага за постигане на определените от тях цели и отговаря на възприеманите от тях и дефинирани от тях нужди и проблеми

 • създава проверимо и доказуемо въздействие

 • отговаря на изискванията за мониторинг (наблюдение), финансов контрол и оценка

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Елементи на проекта гр.Приморско 2009

 • Продължителност

 • Заглавие

 • Описание на кандидата

 • Публичност

 • Целева група

 • Индикатори

 • Дейности

 • Обща и Специфични цели

 • Мониторинг

 • График

 • Резултати

 • Обосновка, съответствия

 • Методи

 • Устойчивост

 • Бюджет

 • Съпътстващи документи

 • Териториален обхват

 • Екип

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


Това беше само началото... гр.Приморско 2009

Лятна педагогическа академия, гр.Приморско 2009

Сдружение “Професионален форум за образованието”


ad