Konsola programuj ca web web maintenance console
Download
1 / 25

Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

NS1000. Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE. Wprowadzenie. Konsola programująca WEB (Web MC) Wszystkie funkcje i ustawienia centrali PBX można ustawić za pomocą programowania systemu z poziomu konsoli programującej Web.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konsola Programująca WEB ( WEB MAINTENANCE CONSOLE' - denver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konsola programuj ca web web maintenance console

NS1000

Konsola Programująca WEB (WEB MAINTENANCE CONSOLE


Wprowadzenie
Wprowadzenie

 • Konsola programująca WEB (Web MC) Wszystkie funkcje i ustawienia centrali PBX można ustawić za pomocą programowania systemu z poziomu konsoli programującej Web.

 • Poniżej opisano procedurę instalacji, podstawowe struktury i funkcjonalność WebMC.


Spis

 • Rozdział 1 Przegląd

  • 1-1. Web Maintenance Console

  • 1-2. Tryby Pracy

 • 1-3. Konta Użytkownika

 • Rozdział 2 Połączenia

 • 2-1. Wymagania Systemowe

 • 2-2. DostępnePołączenia 2-3. Dostęp do Web MC 2-4. Logowanie do Web MC

 • Rozdział 3 Przwodnik

 • 3-1. Opisy ekranu

 • 3-2. Opisy przycisków

 • 3-3. Podgląd GNIAZDA (SLOT)

 • Rozdział 4 Dodatek

 • Przykład Ustawień Statycznego NAT-a


 • Przegl d

  Rozdział 1

  Przegląd


  1 1 konsola programuj ca web przelg d
  1-1. Konsola Programująca Web - Przelgąd

  • Istnieje tylko jedno Narzędzie Programujące dla KX-NS1000.

  • NS1000 WebMC jest, bazującą na stronie web, aplikacją, która umożliwia łatwe zarządzanie systemem PBX.

  • KX-NS1000 does NOT support Unified PC Maintenance Console (UPCMC) for KX-NCP/TDE/TDA.

  • KX-NS1000 does NOT support the system programming using proprietary telephones.


  1 2 tryby pracy
  1-2. Tryby Pracy

  • Istnieją (*TBC) dwa tryby programowania:; Tryb Interaktywny (Interactive) i Wsadowy (Batch)

  • Interactive Mode (Zezwala na dostęp w czasie rzeczywistym i konfiguracje systemu PBX)

  • Direct Connection (http)

  • Via LAN (http)

  • Via VPN (http)

  • Via Internet (https)

  • Off-Line Mode (Konfiguracja została przygotowana wcześniej (off-line), a następnie została wysłana do PBX)

  *TBC

  • Direct Connection (http)

  • Via LAN (http)

  • Via VPN (http)

  • Via Internet (https)

  • To Be Confirmed (Do Potwierdzenia)


  1 3 konta u ytkownika
  1-3.Konta użytkownika

  • Typy i poziom dostępu kont użytkownika

  • WebMC obsługuje 3 różne typy kont (Poziomy Dostępu). Liczba użytkowników którzy mogą jednocześnie zalogować się do systemu są przedstawione poniżej.

  Account Levels

  Number of Accounts

  *1The total number of administrator and user accounts combined cannot exceed 1512.


  Po czenia

  Rozdział 2

  Połączenia


  2 1 wymagania systemu
  2-1.Wymagania systemu

  • Wymagania systemu

  TBC – do zatwierdzenia


  2 2 dost pne po czenia 1 3
  2-2. DostępnePołączenia (1/3)

  • Aby programować lub zarządzać PBX-em, musisz podłączyć komputer PC do centrali PBX.

  • Dostepnych jest kilka metod, poniżej można zobaczyć ogólny zarys „bezpośredniego połączenia”.

  • 1. Direct Connection (MNT Port)

  Set the PC as a DHCP client.

  The MNT port isset as a DHCP server.

  - Ethernet cable with an RJ45 connector - Maximum Distance: 100 m

  If the PC has “Gigabit Ethernet interface”, an Ethernet “crossover cable may be needed.

  It depends on the specification of the PC.


  2 2 dost pne po czenia 2 3
  2-2. DostępnePołączenia (2/3)

  Switch

  Switch

  • Możliwe jest również zarządzanie PBX za pomocą portu LAN lub połączenia VPN.

  • 2. LAN/VPN Connection (LAN Port)

  • Via LAN

  • Via VPN

  - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher

  - 1000BASE-T: CAT 5e or higher- Maximum length: 100 m

  - Auto Negotiation: ON- If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to “Untagged”.


  2 2 dost pne po czenia 3 3
  2-2. DostępnePołączenia (3/3)

  Switch

  • Używając WebMC i odpowiedniego routingu sieci, możliwy jest dostęp do systemu PBX za pośrednictwem Internetu. Upewnij się, że podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa przed przystąpieniem do tego. (firewall, itp.)

  • 3. Connection via Internet

  Specify static NAT (port forwarding) settings to the router.

  - 10BASE-T/100BASE-TX: CAT 5 or higher

  - 1000BASE-T: CAT 5e or higher- Maximum length: 100 m

  - Auto Negotiation: ON- If using VLAN: The switch must be IEEE 802.1Q compliant, and set the port to “Untagged”.

  The WAN port on the KX-NS1000 is not supported with ver. 1.0.


  2 3 dost p do web mc
  2-3. Dostęp do Web MC

  Istnieją różne adresy w zależności od rodzaju połączenia:

  Przy połączeniu przez Port MNT

  http://kx-ns1000.(or http://223.0.0.1)

  Upewnij się, że kropka (.) zosatła umieszczona na końcu – tak jak pokazana powyżej. “223.0.0.1”: the default IP address of the MNT port = Fixed (Stały)

  Przy polączeniu przez LAN or VPN

  http://192.168.0.101/WebMC

  “192.168.0.101”: the default IP address of the LAN port = Variable (Różny)

  3. Przy połączeniu poprzez internet (SSL Connection)

  https://xxx.xxx.xxx.xxx/yyy

  "Xxx.xxx.xxx.xxx" będzie adresem IP, a "yyy" to numery portów, które mogą być dostępne z Internetu, na przykład adres IP i numer portu routera.

  Ustawienia port forwarding (przekierowanie portów) muszą określać adres IP i numer portu routera w sieci ("xxx.xxx.xxx.xxx: yyy") w celu przekazywania pakietów do centrali PBX w sieci LAN, tak aby pakiety wysyłane na adres globalny IP i do określonego portu routera, zostały przesłane na odpowiedni adres IP.

  The URL is case-sensitive. Enter the uppercase and lowercase letters exactly as shown above.


  2 4 login logout 1
  2-4. LOGIN / LOGOUT (1)

  • LOGOWANIE

  • Po ustanowieniu połączenia do konsoli zarządzającej Web, wyświetlone zostanie okno logowania, w którym należy wprowadzić login i hasło

  • Ograniczenia dotyczące logowania

  • Do 33 użytkowników może zalogować się jednocześnie do WebMC, jednak tylko 1 użytkownik może zmienić ustawienia PBX w tym samym czasie. (1 Installer / 32 Adminów lub Użytkowników)

  • Jeśli Użytkownik wprowadza zmiany, a Instalator zaloguje się w tym czasie, może to spowodować, że Instalator zastąpi możliwości Użytkownika do wprowadzania zmian, po to aby umożliwić programowanie.

  • Użytkownicy, którzy są zalogowani do konsoli Web, ale nie mają możliwości wprowadzania zmian, mogą tylko przeglądać menu i ustawienia poszczególnych elementów, które normalnie można edytować.

  • Jeśli użytkownik nie zaloguje się trzy razy (np. złe hasło), zostanie to zarejestrowane w dzienniku błędów PBX i użytkownik nie będzie mógł się zalogować ponownie przez 5 min.


  2 4 login logout 2
  2-4. LOGIN / LOGOUT (2)

  • WYLOGOWANIE

  • Pamiętaj, aby wylogowywać się z Web MC za pomocą przycisku „Logout” , w przeciwnym razie wszelkie niezapisane zmiany zostaną utracone.

  • Kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie wykonanych zmian do karty pamięci centrali PBX i wylogowanie z konsoli.


  Webmc przewodnik

  Rozdział 3

  WEBMC - Przewodnik


  3 1 opisy ekranu 1 4
  3-1.Opisy ekranu (1/4)

  • Zaraz po zalogowaniu, zostanie wyświetlony ekran powitalny (‘Home’ Screen)

  Home Screen Icon

  Wczytywanie ekranu Home.

  PBX Slaves

  Wyświetla ekran Maintenance.

  Wyświetla ekran Setup .

  Zapis danych.

  Otwiera pomoc on-line.

  PBX Maser

  Wyświetla info. dot. wersji Web MC.

  Zapisuje dane i wylogowuje.

  Dodaje jednostki Slave.

  Wyświetla ekran w Home w trybie „icon view”.

  Wyświetla ekran w Home w trybie

  „list view”.


  3 1 opisy ekranu 2 4
  3-1.Opisy ekranu (2/4)

  • Korzystanie z widoku listy w ekranie "Home" pozwala zobaczyć Typ PBX (Master / Slave), adres IP, adres MAC, wersje S/W oraz typ Regionu wszystkich centrali w systemie One-Look.

  List View

  PBX Status

  PBX System Information is shown here.


  3 1 opisy ekranu 3 4
  3-1. Opisy ekranu (3/4)

  • Setup Screen

  Setup Screen Icon

  Connected Site

  Setup Screen Tree Items


  3 1 opisy ekranu 4 4
  3-1.Opisy ekranu (4/4)

  • Maintenance Screen

  Maintenance Screen Icon

  Maintenance Screen Tree Items


  3 2 opisy przycisk w 1 2
  3-2.Opisy przycisków (1/2)

  • Standardowe przyciski

  Aby zapisać ustawienia podczas programowania, kliknij ten przycisk na ekranie głównym (Home).

  Użycie przycisu spowoduje wylogowanie z konsoli i automatyczne wykonanie kopii zapasowej danych systemowych z centrali PBX do karty pamięci.

  NB: Be sure to SAVE your programming frequently


  3 2 opisy przycisk w 2 2
  3-2.Opisy przycisków (2/2)

  Deletes the selected row

  Edits the selected row

  Adds new entry

  Remove filter

  • Dla każdego ekranu z ustawieniami, istnieje wiele przydatnych dodatkowych przycisków. Dostępność tych ikon może się różnić w zależności od ekranu.

  • Standardowe Ikony

  Copies Data Fields


  3 3 podgl d gniazda slot
  3-3.Podgląd GNIAZDA (SLOT)

  • W widoku „Settings", pozycja "SLOT" pokazuje jakie karty fizyczne i wirtualne są zainstalowane w systemie. W tym miejscu można przeglądać również inne właściwości systemu lub funkcji.

  ‘Settings’ -> PBX Configuration -> 1. Slot

  Select ‘Physical’ or ‘Virtual’ Slot

  Status Buttons

  Installed ‘Physical’ Cards


  Dodatek

  Rozdział 4

  Dodatek


  A 1 przyk ad ustawie statycznego nat a
  A-1Przykład Ustawień Statycznego NAT-a

  PBX 1

  PBX 1: https://133.149.172.28:8080

  PBX 2: https://133.149.172.28:8081

  Dynamic NAPT

  Static NAPT

  IP Address: 192.168.0.2

  Protocol: TCP

  Web MC Port No.: 443

  Local IP Address: 10.75.60.1

  Global IP Address: 133.125.149.44

  Local IP Address: 192.168.0.1

  Global IP Address: 133.149.172.28

  PBX 2

  IP Address: 10.75.60.2

  Internet

  I/F: a

  IP Address: 192.168.0.3

  Protocol: TCP

  Web MC Port No.: 443

  I/F: b

  No particular settings


  ad