Barium
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Barium PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Barium. Miao Melisa Corut Carina Roibu Beatrice Tone Mihaela. Informatii de baza.

Download Presentation

Barium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Barium

Miao Melisa

Corut Carina

Roibu Beatrice

Tone Mihaela


Informatii de baza


Nume: BariuSimbol: BaNumar atomic: 56Masaatomica: 137.327 uamPunctul de topire: 725.0 °C (998.15 K, 1337.0 °F)Punctul de fierbere: 1140.0 °C (1413.15 K, 2084.0 °F) Numarul de protoni/electroni: 56Numarul de neutroni: 81Clasificare: alcalinepamantoaseStructuracristalina: cubicaDensitatea la 293 K: 3.51 g/cm3 Culoare: argintieRazacovalenta : 1.98 Angstrom40 izotopi de la 114Ba la 153Ba Energie de combinare : 7.75 kj mol-1 Caldura de vaporizare : 142.0 kJ mol-1


Structuraatomicasiizotopii


Structuraatomica:

Numarul de straturi: 6Primulstrat: 2Al doileastrat: 8Al treileastrat: 18 Al patruleastrat: 18Al cincileastrat: 8Al saseleastrat: 2


Nivelurile de bariu care apar, în mod natural, înmediulînconjurătorsuntfoartemici. Cantităţiridicate de bariu pot figăsiteîn sol şiînhrană, nuci, alge marine, peşteşiuneleplante.

Cantitatea de bariu care estedetectatăînmâncareşiapă, nu este de obicei, de ajuns de ridicatăpentru a deveni o problemă de sănătate.


Cei care lucreazăînindustria de bariusuntexpuşi la un riscridicat cu efecteadiţionale de sănătate.

Celemaimulteriscuri de sănătatepe care le pot aveasuntcauzate de respiraţiaînaerceconţinesulfat de bariusaucarbonat de bariu.

Multegropi de deşeuripericuloaseconţincantităţianumite de bariu.

Oamenii care trăiescînvecinătateaacestora pot fiexpuşi la concentraţiidăunătoare.


Expunereaestecauzată de respirareaprafului, consumulplantelor, saubăutulapeipoluate cu bariu.

Poateavea loc, de asemenea, contactul cu pielea.

Efectelebariuluiasuprasănătăţiidepind de solubilitateaînapă a compuşilor.


Compuşiibariului care se dizolvăînapă pot fidăunătorisănătăţiiumane.

Asimilareauneimaricantităţi de bariusolubilînapă, poatecauzaparaliziaşichiarmoarteaînunelecazuri.


Micicantităţi de bariusolubilînapăpoatecauzadificultăţi de respiraţie, o presiunecrescută a sângelui, schimbări ale ritmuluiinimii, iritaţii ale stomacului, slăbire a muşchilor, schimbăriînreflexelenervilor, mărireacreieruluişi a ficatului, rinichilorsaudeteriorareainimii.


Nu s-a demostratdacăbariulcauzează cancer la om.

Nu existădovezicăbariularputeacauzainfertilitatesaudefecte de naştere.

Intoxicarea cu bariuprinintermediulhranei, nu a fosttotuşiînregistrată.


Utilizari


Se gaseste in mediul natural in concentratiiscazute( 0,05 ug/m3 ) maicrescut in sol ( 500 mg / kg) in apeledulcila suprafatasuntconcentratiiintre 5 si 15 .000 micrograme la litru.

Este utilizat in medicina ca substanta de contrast pentruexplorarearadiologica a tubuluidigestiv.


Carbonatulde Bariu :esteceamaitoxicasareBariuestedepozitat in oaseeliminarea se face prinurinasifecalefoarte lent .Dozaletalapriningestie la on este 1 si 15 grame

Nitratulde Bariu : se prezinta sub forma de pulberecristalinaincoloraEl este o substantadaunatoaresanatatiiestefolosit ca oxidat , intretineardereaproducand o flacara de culoareveretipicabariului .


Nitratulde bariuestefolosit in pirotehnica la producerearachetelorpentrufocul de artificii

Mai este la capsele de detonare in cartuse .

Un amestecfoarteexplosivnumitBaratol se obtine din TNT sinitrat de bariu .


Nitratulde bariu se descompune la temperaturimaimari de 550 °C in oxid de bariuazot , oxigensimonoxid de azot . Prinaceastaproprietate de eliberare de oxigenestefolosit ca oxidant.

Bariusiinfluentaasuprasanatatiiumane.

Nivelurilede bariu care apar in mod natural in mediulinconjuratorsuntfoartemici

Cantitatiridicate de bariu pot figasite in sol si in hrananuci , alge marine , pestesiuneleplante


Cantitateade bariuestedetectat in mancaresiapa nu este de obicei de ajuns de ridicatapentru a deveni o problema de sanatate.

Ceicare lucreaza in industria de bariusuntexpusi la un riscridicat cu efecteaditionale de sanatete.

Celemaimulteriscuri de sanatatepe care le pot aveasuntcauzate de respiratia in aercecontinesulfat de bariusaucarbonat de bariu.

Multegropi de deseuripericuloasecontincantitatianumite de bariu .

Oameniicare traiesc in vecinatatiacestora pot fiexpusi la concetratiidaunatoare


Expunereaestecauzata de respiratiaprafuluiconsumulplantelorsaubautulapeipoluate cu bariu.

Poateavea loc de asemeneacontactul cu pielea.

Efectelebariuluiasuprasanatatiidepind de solubilitatea in apa a compusilor.

Compusiibariului care se dizolva in apa pot fidaunatorisanatatiiumane .Asimilareauneimaricantitai de bariusolubil in apapoatecauzaparaliziasichiarmoartea in unelecazuri ...


Micicantitati de bariusolubil in apapoatecauzadificultati de respiratie , o presiunecrescuta a sangeluischimbari ale ritmuluiinimii , iritati ale stomacului , slabirea a muschilor , schimbari in reflexelenervilor , marireacreieruluisi a ficatuluirinichilorsaudeteriorareainimii. Nu s-a demonstratdacabariulcauzeaza cancer la om .

Nu existadovezi ca bariularputeacauzainfertilitatesaudefecte de nastere .

Intoxicarea cu bariuprinintermediulhranei nu a fosttotusiinregistrata .


Cuma aparut?


Abundenţade bariueste de 0.0425% din scoarţaterestrăşi 13 micrograme / L înapa de mare. Ea apareînbaritineiminerale (ca formă de sulfat) şiwitherit (ca sicarbonat)Athoughdepozitewitherit au fostminat din secolul 17 pana in 1969  înnordulAngliei, de exemplu, înapropiere de mina SettlingstonesNewbrough,

Aziaproapetot bariulesteminat ca baritine.O bijuterieraracare conţinebariuestecunoscutasub numele de benitoita .

Depozitemari de baritinese găsescînChina ,Germania ,India ,Maroc , şiînStatele Unite.


Deoarecebariuoxidează rapid înaer, estedificilsă se obţinăca metal liberşi nu esteniciodatăgăsitliberînnatură. Metalulesteînprimulrândgăsitşiextrase din, baritinei. Deoarecebaritinelesuntatât de insolubile, aceasteanu poatefifolositedirect pentrupreparareaaltorcompuşi de bariu, din metal saubariu. Înschimb , ca minereuesteîncălzitcu carbon ,pentrua produce sulfura de bariuBaSO4 + 2 ° C → BAS + 2 CO 2


Sulfuratbariuesteapoihidrolizatasautratatacu acizipentru a forma cu bariualţicompuşi, cum arficlorura , nitraţi , şicarbonati.

Bariulesteun produscomercialprinelectrolizatopitade clorură de bariu

BaCl2:(catod ) Ba2 + + 2 e - 

Ba→(anod ) 2 Cl- → Cl2 + 2 e -


Vaporide bariusuntrăcitişicondensatipentru a rezulta un metal solid, care poatefiturnatîn bare sauextrudatîn fire.

Fiindun solid inflamabil, esteambalat sub argon încontainere din otelsaupungi de plastic.


  • Login