Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami - PowerPoint PPT Presentation

Us ugi asystenckie jako wsparcie rodzin z dzie mi z niepe nosprawno ciami
Download
1 / 7

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Joanna Zarzycka Stowarzyszenie FAON Kraków, 13.10.2014. Patronat honorowy:. Stowarzyszenie FAON. Stowarzyszenie FAON powstało w 2010 roku w Katowicach.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Us ugi asystenckie jako wsparcie rodzin z dzie mi z niepe nosprawno ciami

Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

Joanna Zarzycka

Stowarzyszenie FAON

Kraków, 13.10.2014

Patronat honorowy:


Stowarzyszenie faon

Stowarzyszenie FAON

Stowarzyszenie FAON powstało w 2010 roku w Katowicach.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie i organizowanie profesjonalnych usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Od 2010 roku stale realizujemy usługi asystenckie dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic i miast ościennych.

Obecnie działamy na terenie Katowic, Zabrza i Gliwic.


Dzia ania asystenckie dla dzieci

Działania asystenckie dla dzieci

 • Pogotowie asystenckie Katowice (2011 – 2012 – 2013 – 2014)

 • Gliwickie Centrum Asystentury (2014)

 • Dzieciaki - indywidualnych usług asystenckich dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (2011)

 • FAON – SPINA – usługi asystenckie dla przedszkolakówz rozszczepem kręgosłupa (2011 i 2012)

 • Spina Dobry Start (2013)

 • Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami (2014)


Katalog us ug asystenckich dla dzieci

Katalog usług asystenckich dla dzieci

 • Zapewnienie opieki dzieciom w zakresie asysty indywidualnej, w tym asysty domowej.

 • Prowadzenie asystenckiego wsparcia edukacyjnego, polegającego na kontynuacji prowadzonych z dzieckiem programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

 • Organizowanie dzieciom czasu wolnego, prowadzenie zabaw i zajęć dodatkowych uwzględniających wiek dziecka, jego rozwój i potrzeby.

 • Realizacja usług komunikacyjnych i transportowych.

 • Pomoc w czynnościach samoobsługowych.

 • Zapewnienie stałej współpracy z placówkami rehabilitacyjnymi i oświatowymi oraz z rodzicami dziecka.


Us ugi asystenckie dla dzieci niepe nosprawnych

Usługi asystenckie dla dzieci niepełnosprawnych

 • Oferta dla dziecka:

  Aktywizacja społeczna i edukacyjna dziecii młodzieży z niepełnosprawnością.

  Nauka niezależnego życia.

 • Oferta dla rodziców / opiekunów:

  Okazja do „krótkiej przerwy” (short break).

  Możliwość skorzystania z fachowej pomocy: rozmowy z psychologiem, grupy wsparcia.


Profil asystenta

Profil asystenta

Asystent dla dziecka niepełnosprawnego powinien wyróżniać się:

 • wysokimi kompetencjami społecznymi, szczególnie cenimy intuicję i umiejętność komunikacji,

 • doświadczeniem w pracy z dziećmi i/lub doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

 • wykształceniem kierunkowym (z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii),

 • dodatkowymi umiejętnościami np. znajomość języka migowego.

  Dopuszczamy możliwość wskazania konkretnego asystenta przez opiekunów dziecka.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Dane kontaktowe:

Joanna Zarzycka

tel. kom.: 531 246 002

e-mail: j.zarzycka@faon.pl

Stowarzyszenie FAON

ul. Kossutha 11, 40- 844 Katowice

tel. (32) 798 96 06


 • Login