Befolkningsutvikling og arbeidsmarked innlandet 2006 2030
Download
1 / 33

Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030 - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030. Rekruttering og kompetanse - utfordringer og muligheter i Hedmark og Oppland. Seminar Hamar, 21.09.07 Svein Erik Hagen Østlandsforskning. Innlandet 2030.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Befolkningsutvikling og arbeidsmarkedInnlandet 2006 - 2030

Rekruttering og kompetanse - utfordringer og muligheter

i Hedmark og Oppland. Seminar Hamar, 21.09.07

Svein Erik Hagen

Østlandsforskning


Innlandet 2030

Prosjekt våren 2007.Oppdragsgivere: NHO, DnBNOR, Toten Sparebank og Vikinglauget

Notater fra prosjektet på www.ostforsk.no

 • Innlandet 2030 - En konkurransedyktig region

 • Befolkningen – en byrde og berikelse

 • Næringsstruktur og næringsutvikling

 • Fysisk infrastruktur

 • Kunnskapsmessig infrastruktur

 • Scenarier om Innlandet 2030: Fra stagnasjon til konkurransedyktig region?


Folketall, næringsstruktur, tilgangpå arbeidskraft

 • Innlandet og 10 regioner (SSBs økonomiske regioner)

 • Folketall – de lange linjer. 2006 – 2030. SSBs befolkningsframskrivinger

 • Alderstruktur

 • Yrkesdeltakelse

 • Tilgangen på arbeidskraft

 • Kan tilgangen på arbeidskraft økes?

 • Hva skal arbeidskraften brukes til?


Gjennomsnittlig årlig endring i folketall 1970 - 2006


Endring i folketall 1970-2006 - regioner

Gjennomsnittlig årlig endring


Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og endring i folketall. Gjennomsnitt per år.


SSBs befolkningsframskrivninger

Ren demografisk framskriving.

Alternative forutsetninger (LMH) om:

 • Fruktbarhet

 • Dødelighet

 • Innenlandsk flytting

 • Netto innvandring

 • MMMM – mellomalternativ. Mest realistisk.

 • Nasjonale framskrivinger til 2060.

 • Framskrivinger på kommunenivå til 2025.


Framskriving av folkemengden til 2030. MMMM


Framskriving av folkemengden 20-66 år. Indeks 2006=100.


Forsørgerbyrde


Sysselsatte i offentlig sektor


Sysselsetting Norge 2005. Endring 1986-2005 i prosent av sys. 1986


Sysselsettingsandeler i vareproduserende næringer4. kvartal 2005

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og SSB


Sysselsettingsandeler i tjenesteytende næringer4. kvartal 2005

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og SSB


Sysselsatte etter bosted 2005. Andel kvinner og menn i ulike næringer. Prosent.


Utdanningsnivået i Innlandet Andel bosatte16+ med universitets-/høgskoleutdanning. Økonomisk region 1.10.2004

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB (ØF-notat 05/2006)


Sysselsatte og arbeidsplasser


Regneeksempel. Endring i antall arbeidsplasser 2005-2030


Hvordan øke tilgangen på arbeidskraft?

 • Økt folketall

 • Endret flyttemønster innenlands

 • Høyere fødselstall

 • Økt netto innvandring

 • Endret pendlingsmønster

 • Høyere yrkesdeltakelse

 • Kjønn, alder

 • Fra deltid till full tid

 • Arbeidskraftreserven


Andel av potensiell arbeidsstyrke ”ute” pga helseproblemer eller ledighet.


Kan pendlerne ”vinnes tilbake”?

 • Store forskjeller internt i Innlandet.

 • I deler av regionen (Oslos pendlingsomland) kan bostedsvalg frikoples fra arbeidssted. Lønn, arbeidsoppgaver og arbeidsbetingelser - bokvaliteter og boligpriser bidrar til pendling.

 • I de nordlige områdene er dagpendling til større sentra ikke aktuelt.

 • Kan vi få

  • redusert utpendling?

  • økt innpendling?

  • endret pendlingsmønster mellom regionene i Innlandet?


Konkurransen om arbeidskraften

 • Lønn, arbeidsvilkår

 • Arbeidsoppgaver

 • Stedet/regionens attraktivitet

  • Sentralitet, infrastruktur, tilgjengelighet

  • Tjenestetilbud, offentlig og privat

  • Fritid (natur, kultur, idrett, ….)

  • Næringsmiljø, alternative jobbmuligheter


Utdanning og bostedsvalg

 • Hva skal jeg gjøre?

 • Hvem skal jeg gjøre det med?

 • Hvor skal jeg gjøre det?

 • Når, og i hvilken rekkefølge, tas disse beslutningene? Utdanningsnivå viktig.

 • Bofaste, tilbakeflyttere eller nykommere?


Vareproduserende næringer

 • God lønnsomhet nødvendig for å kunne tilby konkurransedyktige lønninger og arbeidsvilkår.

 • I vareproduserende næringer er god lønnsomhet avhengig av stigende arbeidsproduktivitet.

 • Sysselsettingen vil fortsatt gå ned.

 • Kvaliteten på arbeidskraften viktigere enn volumet.


Rekruttering til skog- og trenæringene

 • Hva slags arbeidskraft etterspørres?

 • Hvilke lønns- og arbeidsbetingelser tilbys?

 • Hvor er bedriftene/arbeidsplassene lokalisert?

 • Hvor attraktive er disse stedene?

 • Bør ungdom oppfordres til å gå inn i disse næringene?

 • Bør det offentlige ha spesielle tiltak eller virkemidler for styrke rekrutteringen?


ad
 • Login