Tehnoredactare : ÎNV. TURCU MARIA ŞCOALA “ANGELA GHEORGHIU” ADJUD - VRANCEA - PowerPoint PPT Presentation

Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea
Download
1 / 27

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

METODE MODERNE. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE. Tehnoredactare : ÎNV. TURCU MARIA ŞCOALA “ANGELA GHEORGHIU” ADJUD - VRANCEA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tehnoredactare : ÎNV. TURCU MARIA ŞCOALA “ANGELA GHEORGHIU” ADJUD - VRANCEA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

METODE MODERNE

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE

Tehnoredactare :

ÎNV. TURCU MARIA

ŞCOALA “ANGELA GHEORGHIU” ADJUD - VRANCEA


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de şcoală.

Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocu-

pat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de preda-

re –învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizare a procesu lui instructiv – educativ.

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou si important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul.

Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.


Metoda tiu vreau s tiu am aflat

METODA ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU /AM AFLAT

Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am aflat-este o metodă ce urmăreşte conştientizarea elevilor în legătură cu propria

loractivitate decunoaştere,respectiv stimularea abilităţilormetacognitive şi a gândiriicritice.

Gândirea critică nu este o materie de studiu , ci

un produs ,este un nivel la care ajunge gândirea noas-

tră în momentul în care gândim critic din obişnuinţă

ca modalitate firească de interacţiune cu ideile şi informa-

ţiile pe care le descoperim .În acelaşi timp este un proces care are loc atunci când cel ce învaţă îşi pune întrebări de genul :


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

-”Ce semnificaţie au aceste informaţii pentru mine ?”-,,Cum pot să folosesc aceste informaţii?”-,,Cum pot lega aceste cunostinţe de ceea ce ştiam dinainte?”-Care ar fi consecinţele aplicării acestor idei , pentru mine şi pentru ceilalţi (dacă se lucrează în grup)?”-,,Ce cred eu despre asta?”-,,Ce anume pot face în alt fel acum , când deţin aceste informaţii?”-,,Cum sunt afectate convingerile mele de aceste idei?”


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Care este suma a trei numere,dacă primul este 7 ,al doilea este de 4 ori mai mare decât primul , iar al treilea de 5 ori mai mic decât suma primelor două?


Metoda cadranelor

METODA CADRANELOR

Este o metodalitate de rezumare şi sistematizare a unui conţinut informaţional solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea acestuia. Se trasează pe tablă/caiet două axe perpendiculare , în aşa fel încât să apară patru cadrane.


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Elevii citesc/ascultă un text/problemă .Sunt solicitaţi apoi să noteze în cadranul I imaginile auditive sau vizuale din text/datele problemei ,în cadranul II-cuvintele cheie , sentimentele pe care le-au simţit/întrebarea problemei ; în cadra nul III- să stabilească o legătură între conţinutul textului şi experienţa lor de viaţă / rezolvarea problemei , iar în cadranul IV- învăţătura ce se desprinde din text/punerea problemei într-un exerciţiu .

Activitatea se poate desfăşura atât frontal cât şi pe grupe sau individual .

Conţinutul cadranelor poate suferi modificări în funcţie de obiectivele lecţie ( expresii,eseu, ortografie, caracterizare, rezolvări de probleme etc.).


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Avantaje:

 •  stimulează atenţia si gândirea;

 •  scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere;

 •    conduce la sintetizare/esenţializare;

 • uşurează asimilarea de noi cunoştinţe ;

 • se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare;

 • se poate folosi în diferite momente ele lecţiei;

 • stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică.

.


Clasa a iii a limba i literatura rom na subiectul legenda ghiocelului dup eugen jianu

Clasa a III-a:Limba şi literaturaromânaSubiectul: Legenda ghiocelului, după Eugen Jianu

Ordonează ideile principale: Care sunt personajele ?

a)Ghiocelul,Baba-Iarna,Moş

1. Soarele ajută Ghiocelul, întărindu-l cu

razele lui . Omăt şi Soarele ;

2 .În toiul iernii,un ghiocel mic şi plăpând b)Vioreaua şi Soarele;

răsare de sub zăpadă.

3. Ghiocelul şi fraţii lui înving Baba-Iarna. C)Ghiocelul şi prietenii lui .

4.Baba-Iarna şi ajutoarele ei încearcă să-l

îngheţe pe Ghiocel.

5.Ghiocelul se ascunde sub un bulgăre de

omăt.

Găseşte adjective potrivite substantivelor: Care este semnificaţia apariţiei

ghiocelacestei flori pentu oameni ?

iarnă

ger

soare


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

O florăreasă a venit la piaţă cu 9 buchete a câte 5 lalele fiecare şi 8 buchete a câte 5 zambile.Câte flori a adus la piaţă?Puneţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu .

9 buchete------5lalele Câte flori a adus la piaţă ?

8 buchete-----3 zambile

Rezolvare : ( 9 x 5 ) + ( 8 x 3 ) = 69

 • 9 x 5 = 45 (lalele )

 • 8 x 3 = 24 ( zambile)

 • 45 + 24 = 69 (flori)

  R=69 flori


Ciorchinele

CIORCHINELE

Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile despre un subiect.

Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare.

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi să lucreze .

Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei şi semidirijat , când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor completa ciorchinele.


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Avantaje:

 • nu se critică ideile propuse;

 •     poate fi utilizatăca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii aşteptate de la elevi;

 • se poate aplica individual, în perechi sau în grup;

 • se poate aplica în orice moment al lecţiei;

 • solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize , sinteze şi comparaţii.


Clasa a iii a matematica

Clasa a III-a:Matematica

72

81

63

Completaţi ciorchinele:

9 x

2569

199

36

87

5723+

1009

45

1078

3099


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

CUBUL

Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai multe perspective . Ea oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare abordării complexe şi integratoare.

Avantaje:

-determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în rezolvarea sarcinilor;

-permite diferenţierea sarcinilor de învăţare ;

-formează deprinderi de muncă intelectuală;

-stimulează gândirea logică a elevilor ;

-creşte responsabilitatea faţă de învăţare şi faţă de grup;

-sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii );

-familiarizează elevii cu cercetarea ştiinţifică;

-formează abilităţi de comunicare şi cooperare .

Limite:

-rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp;

-se crează un zgomot oarecare ;

-facilitează erori în învăţare;

-nu există un control precis asupra cantităţii/calităţii cunoştinţelor dobândite de fiecare elev.


Clasa a iii a matematica subiectul nmul irea ordinea opera iilor

Clasa a III-a: MatematicaSubiectul:Înmulţirea –ordinea operaţiilor

Asociază

3

Analizează

4

Aplică

5

Argumentează

6

Descrie

1

Compară

2

 • 1. Descrie cum transformăm o adunare repetată într-o înmulţire şi o înmulţire într-o adunare repetată:

  8 + 8 + 8 =

  4 x 6 =

 • 2. Compară cum este împătritul lui 3 faţă de:

  3 x 3 x 3 x 3 =


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

 • 3. Asociază operaţia cu rezultatul ei:

  4 x 554

  20

  9 x 648

  20

  7 x 850

  63

  5 x 456

 • 4. Analizează care operaţie are prioritate şi rezolvă corect:

  36 – 9 x 3 + 14 =

5. Aplică proprietatea înmulţirii în care factorii se grupează:

5 x 4 x 2 =

6. Argumentează că înmulţirea e comutativă:

6 x 5 = 5 x 6


Copacul ideilor

COPACUL IDEILOR

Tehnica numită ,,copacul ideilor” presupune munca în grup.Este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii,în partea centrală.

De la acest dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate.Foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea să citească ce au scris colegii săi.

Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor.


Clasa a iii a limba rom n subiectul vizit de i l caragiale

Clasa a III-a: Limba românăSubiectul : Vizită, de I. L. Caragiale

COPIL

întâmplări

personaje

însuşiri

Ionel

V

I

Z

I

T

Ă

V

I

Z

I

T

Ă


Cvintetul

CVINTETUL

Metoda cvintetului pune accent pe forţa elevului, contribuind la formareacapacităţii de a rezuma şi sinteti-za informaţiile , de asurprinde complexitatea unoridei, sentimente şi convingeri în câteva cuvinte .

Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un text în exprimări cla-

re , care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este o poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care

elevii trebuie să le respecte, iar timpul de întocmire este de 5-7 minute.

Activitatea porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară , iar elevii , în timpul dat , trebuie să dovedească receptivitatea la

cele discutate în clasă , bazându-se pe capacităţile

lor de creaţie.


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Regulile de întocmire a unui cvintet:

 • -primul vers este format din cuvâtul tematic( un substantiv);

 • -al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic );

 • -al treilea vers este format din trei cuvinte(verbe la gerun ziu care să exprime acţiuni ale cuvântu lui tematic);

 • -al patrulea vers este format din patru cuvinte ce formea ză o propoziţie prin care se afirmă ceva esenţial despre cuvântul tematic );

 • -al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ideea.


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Clasa a III-a:

Limba română

Bunicul

iubitor

aşteptând

jucându-se

alintând

Este îndrăgit de copii .

Înţelegere


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Avantajele metodelor moderne

 • transformă elevul din obiect în subiect al învăţării ;

 • este coparticipant la propria formare;

 • angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere;

 • asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă;

 • dezvoltă gândirea critică ;

 • dezvoltă motivaţia pentru învăţare;

 • permite evaluarea propriei activităţi.


Tehnoredactare nv turcu maria coala angela gheorghiu adjud vrancea

Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice , antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor .

Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei

pentru învăţare şi a încrederii în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi asigură condiţiile formării capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comuni ca, pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială.

Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, dar

şi putem ajunge la o autostimulare a creativităţii.


Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 • Stimularea creativităţii elevilor prin metode de cooperare -Lucica Crişan

  -Daniela Şindrilă

 • Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar - Gabriela Bărbulescu

  -Daniela Beşliu


 • Login