Solsystemet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

SOLSYSTEMET PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOLSYSTEMET. NO år 6 Källängens skola. ENHET. AVSTÅND I RYMDEN MÄTS VANLIGEN I LJUSÅR. Ett ljusår = Så långt ljuset hinner på ett år. Ljusets hastighet = 300000 km/s. SOLSYSTEMET STJÄRNOR. NO år 6 Källängens skola. STJÄRNOR. Mycket stort gasklot, mest väte.

Download Presentation

SOLSYSTEMET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Solsystemet

SOLSYSTEMET

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Enhet

ENHET

 • AVSTÅND I RYMDEN MÄTS VANLIGEN I LJUSÅR.

  Ett ljusår = Så långt ljuset hinner på ett år.

  Ljusets hastighet = 300000 km/s

Solsystemet


Solsystemet stj rnor

SOLSYSTEMETSTJÄRNOR

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Stj rnor

STJÄRNOR

 • Mycket stort gasklot, mest väte.

 • Mycket energi – gör så att stjärnan lyser.

 • Man uppskattar att det finns 7·1022 stjärnor i det universum vi känner till.

Solsystemet


Stj rna som d r

STJÄRNA SOM DÖR

 • Stjärna som dör i ett moln av kometstoft.

 • Den döda stjärnan har blivit en vit dvärg

Solsystemet


Solsystemet1

SOLSYSTEMET

 • Vårt solsystem består av;

  • En stjärna (solen)

  • 4 stenplaneter (Merkurius, Venus, Tellus, Mars)

  • 1 Asteroidbälte utanför Mars

  • 4 gasplaneter (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus)

Solsystemet


Storleksj mf relse planeterna

STORLEKSJÄMFÖRELSE PLANETERNA

Solsystemet


Solsystemet solen

SOLSYSTEMETSOLEN

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Solen

SOLEN

 • Temperatur centrum: 15 000 000 °C

 • Temperatur ytan: 6 000 °C

 • Ekvatorns diameter: 1 392 000 km

 • Massa (vikt) i jordmassor): Motsvarar vikten av 333 000 jordklot

 • Består av : 73,46 % väte (H) och 24,85 % helium (He)

Solsystemet


Solen1

SOLEN

 • Medelstor stjärna

 • Solljuset förser jorden med all energi som behövs för liv, väder och uppvärmning.

 • Utkanten av galaxen Vintergatan.

 • Solen rör sig med en hastighet av 220 km/s

 • Drygt 240 miljoner år att förflytta sig ett varv runt Vintergatans centrum.

 • Ca 4,6 miljarder år gammal. Man beräknar att solen kan nå en ålder på 12 miljarder år innan den slocknar helt.

Solsystemet


Solens storlek i j mf relse med jorden

SOLENS STORLEK I JÄMFÖRELSE MED JORDEN

Solsystemet


Vad h nder med solen i framtiden

VAD HÄNDER MED SOLEN I FRAMTIDEN?

 • När solen har förbrukat sitt förråd av väte så kommer den att svalna, samtidigt som andelen helium då har ökat.

 • Solen börjar då förbränna helium i stället

 • Då sväller stjärnan och blir en så kallad röd jätte.

 • Den kommer då att sluka närbelägna planeter som Merkurius och Venus. Jorden kommer att tryckas bort från solen och troligen inte ”sväljas”.

Solsystemet


Vad h nder med solen i framtiden1

VAD HÄNDER MED SOLEN I FRAMTIDEN?

 • När heliumet tar slut börjar den förbränna även andra grundämnen tills den får slut på bränsle → vit dvärg av jordens storlek.

 • En vit dvärgstjärna är mycket tät. Ett bit som motsvarar ett mjölpaket skulle väga ca 1 miljon kg = 1000 ton.

 • När den inte kan dra ihop sig mer slutar den att lysa och temperaturen sjunker kraftigt. Den blir en svart dvärg.

Solsystemet


Solsystemet planeterna

SOLSYSTEMETPLANETERNA

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Vad r en planet

VAD ÄR EN PLANET?

 • En planet är en relativt stor himlakropp som rör sig i bana runt en stjärna.

 • Definition:

  • befinner sig i en omloppsbana runt solen,

  • är nästan sfärisk på grund av sin egen gravitation samt

  • dominerar sin omgivning.

Solsystemet


Solsystemet stenplaneterna

SOLSYSTEMETSTENPLANETERNA

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Stenplaneterna

STENPLANETERNA

 • Merkurius, Venus, Tellus (Jorden) och Mars.

 • Planeterna har en fast skorpa, en mantel av flytande materia och längst in en kärna av flytande metall.

 • Venus, Jorden och Mars har atmosfär (gastäcke utanför själva planeten) → väder.

 • Planeternas yta är täckt av kratrar från meteoritnedslag. På Jorden har dock vattnet och vinden slipat ner det mesta av dessa spår.

 • Särskilt Venus och Jorden har en aktiv geologi med vulkanutbrott och jordbävningar.

Solsystemet


Merkurius

MERKURIUS

 • Minsta planeten (lite större än jordens måne)

 • Nästan ingen atmosfär

 • Saknar måne

 • Stora temperaturväxlingar under dagen, från 427 °C till -173 °C

Solsystemet


Merkurius1

MERKURIUS

 • Känd sedan antiken.

 • AtmosfärGlest gashölje. Saknar väder.

 • Ytan Ytan i allmänhet är mycket lik vår måne.

Solsystemet


Venus

VENUS

 • Nästan lika stor som jorden.

 • Svavelsyramoln.

 • Mest koldioxid i atmosfären

 • Saknar månar

Solsystemet


Venus1

VENUS

 • Mycket varm

 • Venus yta består mest av stora slätter med flera breda fördjupningar.

 • Den första astronomiska anteckningen om Venus kommer från Babylonien, ca 1640 f.Kr.

Solsystemet


Tellus jorden

TELLUS (JORDEN)

 • Enda plats i planetsystemet som man vet innehåller liv.

 • Enda plats med riktligt flytande vatten. Ca 71 % vatten och 29 % land.

Solsystemet


Tellus

TELLUS

 • En måne (satellit) - Luna

 • Jorden är nästan ett klot. På grund av dess rotation är den något tillplattad vid polerna.

 • Livet på jorden uppkom för drygt 3,5 miljarder år sedan

Solsystemet


Tellus atmosf r

TELLUS ATMOSFÄR

 • Ca 100 km tjock atmosfär.

 • 78 % kväve och 21 % syre.

Solsystemet


Tellus tid

TELLUS - TID

 • Knappt 24 timmar att rotera ett varv runt sin axel.

 • Medelavståndet till solen är ca 150 miljoner km.

 • Ett varv runt Solen på ca 365 ¼ dygn.

 • Banhastigheten ca 30 km/s. En sträcka som motsvarar avståndet från Jorden till Månen tar 4 timmar.

Solsystemet


Solsystemet

MARS

 • ”Den röda planeten" på grund av sitt rödaktiga utseende. Järnoxid (rost)

Solsystemet


Solsystemet

MARS

 • Två månar, Phobos och Deimos.

Solsystemet


Solsystemet gasplaneterna

SOLSYSTEMETGASPLANETERNA

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Gasplaneterna

GASPLANETERNA

 • Består till största delen av gas.

 • Kärna av metall eller sten

 • Atmosfären mest helium och väte.

 • Saknar tydlig yta

 • Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Solsystemet


Jupiter

JUPITER

 • Största planeten i vårt solsystem.

 • Massan är 2,5 gånger större än alla de andra planeternas sammanlagda massa.

 • Ränderna som man ser på bilder orsakas av vindar.

Solsystemet


Jupiter1

JUPITER

 • Jupiter är vanligtvis det fjärde ljusstarkaste objektet på himlen (efter solen, månen och Venus).

 • Det ryms 1300 jordklot i Jupiter.

 • Hittills har man upptäckt 63 månar till Jupiter.

Solsystemet


Jupiter2

JUPITER

 • Jupiter har den snabbaste rotationshastigheten av alla solsystemets planeter. Ett jupiterdygn är knappt tio timmar långt.

 • Runt Jupiter finns en kraftig strålning, som är så stark att den skulle döda en oskyddad människa omgående. Strålningen har varit ett problem för rymdsonder som skickats till Jupiter.

Solsystemet


Jupiter r da fl cken

JUPITER – RÖDA FLÄCKEN

 • Röda fläcken är ett gigantiskt stormsystem, dubbelt så stort som jorden.

 • Systemet har varat i minst 400 år och upptäcktes på 1600-talet.

 • Håller på att krympa och forskare tror att den kommer vara borta om 50-100 år.

 • Vindhastigheten i röda fläcken kan nå upp till 650 km/h

Solsystemet


Saturnus

SATURNUS

 • Näst största planeten i vårt solsystem.

 • Känd sedan antiken.

 • Galileo Galilei var den första som observerade den genom ett teleskop år 1610.

 • Har 56 månar.

Solsystemet


Saturnus ringar

SATURNUS RINGAR

 • Ringar även runt Uranus, Jupiter och Neptunus.

 • Består av is och andra kometfragment.

 • Storlek från ett sandkorns till flera meter och kanske upp till en kilometer.

Solsystemet


Uranus

URANUS

 • Upptäcktes med teleskop 1781

Solsystemet


Neptunus

NEPTUNUS

 • Upptäckt 1846

 • Ett varv runt solen: 165 år

Solsystemet


Solsystemet andra himlakroppar

SOLSYSTEMETANDRA HIMLAKROPPAR

NO år 6Källängens skola

Solsystemet


Asteroider

ASTEROIDER

 • Asteroid kallas de småplaneter som kretsar kring solen.

 • Finns mellan Mars och Jupiter.

Solsystemet


Asteroider1

ASTEROIDER

Asteroid 243 Ida

Solsystemet


Kometer

KOMETER

 • En komet är en mindre himlakropp som går i en från början mycket långsträckt elliptisk bana kring solen

 • En svans bildas när materia i kometen förångas när kometen närmar sig solen.

 • Man tror att kometer består av is och stoft som löst håller ihop.

 • Kometerna i vårt solsystem bildades ungefär samtidigt som solen bildades.

Solsystemet


Haleys komet

HALEYS KOMET

 • Halleys komet återkommer vart 76 år (dess omloppstid).

Solsystemet


Meteoroider meteoriter meteorer

METEOROIDER, METEORITER & METEORER

 • Meteor (stjärnfall) är det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en meteoroid faller in i jordatmosfären.

 • Meteorit (meteorsten) är en fast kropp som beror på att en meteoroid inte helt brunnit upp på sin väg genom atmosfären.

 • Ibland är meteoroider kometkärnor och i sällsynta fall material från Mars eller månen.

Meteorstorm

Solsystemet


Meteoroider meteoriter meteorer1

METEOROIDER, METEORITER & METEORER

 • Sammanlagd massa på omkring 40 ton tränger dagligen in i jordens atmosfär.

Solsystemet


Galaxer

GALAXER

 • Galax är en stor ansamling av materia, som stjärnor, gas, stoft och som hålls ihop genom att de dras till varandra (gravitation).

 • Vår galax: Vintergatan (Milky Way)

Vintergatan

Bodes galax

Solsystemet


 • Login