Mojca ro man
Download
1 / 18

Mojca Ro man - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Uticaj TIMSS studije na politiku obrazovanja u Sloveniji. Mojca Rožman. Slovenija u međunarodnim istraživanjima velikih razmjera. TIMSS: učenici , nastavnici , direktori PIRLS : učenici , nastavnici , direktori, roditelji CIVED: : učenici , nastavnici , direktori

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mojca Ro man' - denise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mojca ro man

Uticaj TIMSS studije

na politiku obrazovanja u Sloveniji

Mojca Rožman


Slovenija u međunarodnim istraživanjima velikih razmjera

 • TIMSS: učenici, nastavnici, direktori

 • PIRLS : učenici, nastavnici, direktori,roditelji

 • CIVED: : učenici, nastavnici, direktori

 • SITES : direktori, IT stručnjaci, nastavnici,

 • PISA : učenici, direktori, roditelji

 • TALIS : nastavnici, direktori

IEA

OECD


TIMSS u Sloveniji

 • TIMSS 1995:

  • 3. i4. razred

  • 7. i8. razred i

  • Završni razred srednjeg obrazovanja

 • TIMSS 1999: 8. razred

 • TIMSS 2003:

  • 3.razred osmogodišnje škole; 4.razred devetogodišnje škole;

  • 7razred osmogodišnje škole, 8.razred devetogodišnje škole;

 • TIMSS 2007:

  • 4.razreddevetogodišnje škole

  • 8.razreddevetogodišnje škole

 • TIMSS Advanced 2008

  • Završni razred srednjeg obrazovanja– za učenike koji žele da upišu fakultet (učenici koji su pohađali napredne kurseve iz matematike i fizike)


 • Predmeti u školi

  3 trijada

  1. trijada

  2trijada


  Trend učeničkih postignuća

  • Nedostaju rezultati za TIMSS 1999 za 8.razred

  4. razred

  8. razred


  TIMSS u Sloveniji

  • Publikacije

   • TIMSS polazištana slovenskom jeziku

   • Informacijaza roditelje

   • Ispitni zadaci iz matematike i prirodnih naukasa uputstvima za bodovanje i rezultatima

   • Sažetak rezultata naposteru

   • Međunarodni izvještajsa naglaskom na nacionalnim pitanjima(300 strana)

   • Kratki pregledrezultata (10 strana)

   • Ažurirane informacije naweb stranici

   • Pomoć studentima u izradi magistarskih teza

   • Prezentacijena konferencijama ičlanci unovinama


  TIMSS u Sloveniji

  • Komunikacija

   • Škole

   • Nastavnici

   • Roditelji

   • Nastavnici u obrazovanju (učenici)

   • Povratna informacija nakon diskusija o nacionalnim pitanjima

 • Regionalne razlike

 • Informisanje javnostineposredno nakon objavljivanja međunarodnog izvještaja

  • Novinari i eksperti (predmetni stručnjaci)

  • Pripremimo po potrebi više prezentacija

  • Prezentacije u školama na zahtjev škola


 • TIMSS i kontakt sa školama

  • Uvažavamo mišljenje škola

  • Obavještavamo škole o njihovim rezultatimanakon testiranja

  • Dobijamo povratne informacije od svih škola koje su učestvovale u testiranju

   • Školski koordinatori organizujudiskusijei pripremajukratkeizvještajeo iskustvu tokom provođenjatestiranjai rezultatima učenika

   • Školski koordinatori dobijaju priznanje – certifikat koji mogu koristiti za svoju promociju


  TIMSS i kontakt sa školom

  • Nakon saopćenja za štampuškolama dostavljamokonačnu informaciju o njihovim rezultatima

  • Dostavljamo postignuća po sadržajnim područjima na zahtjev škole

  • Školama dostavljamo:

   • Posteresa kratkim prikazom rezultata

   • Izvještajeo nacionalnim i internacionalnim rezultatima

   • Ispitne zadatke iz matematike i prirodnih nauka


  Uloga međunarodnih studija u nacionalnoj politici

  • Slovenija uvažavameđunarodnoupoređivanje

  • Ministarstvo obrazovanjakoristi podatkeiz međunarodnih studijaza poboljšanjenastavnog plana i programa

  • Nastavnici koristeispitne zadatke iz testovaunastavi

  • Sekundarna analizapodataka – istraživači koristepodatkeza izradu i objavljivanje svojih radova

  • Pratimo i istražujemo značajna pitanja ujavnom mnijenju


  Uloga TIMSS studije u nacionalnoj politici

  • Uticaj na nivou škole

   • Škole uvježbaju standarde provođenja testa

   • Direktori imaju mogućnost da uvide posebne probleme i potrebe škole

   • Smjernice kako i šta podučavati, šta je važno

  • Uticaj na nivou nastavnika

   • Uticaj na primjenu nastavnog plana i programa u školama

   • Uvođenje kognitivnih procjena

   • Upotreba novih vrsta ispitnih zadataka u nastavi


  Uloga TIMSS studije u nacionalnoj politici

  • Uticaj na nivou Ministarstva za obrazovanje i sport

   • Uticaj na nastavni plan i program

   • Nacionalni ispiti uvažavaju mjerenje po kognitivnim

   • domenama

   • Metodologija izvještavanja (mjerni test) koristi se za nacionalna ispitivanja

   • Obilje korisnog materijala (međunarodna uporedivost, TIMSS enciklopedija…)

  • Uticaj na nivou visokog obrazovanja

   • Promjena stavova na fakultetimakoji obrazuju nastavni kadar (međunarodna uporedivost)


  TIMSS u javnosti

  • Dnevne novine zahtijevaju detaljne informacije

  • Uporedivost različitih regija

  • Informacije na web-stranici

  • Projekt elektronskestatističke analize (u probnoj fazi)

  • Shodno interesu javnosti provodimo naredne analize


  Primjer sekundarne studije

  • Javno i stručno mišljenje da nemarazlikaizmeđu škola

  • Ispitali smoTIMSS 2007 podatke na nivou škola –razlike između škola postoje

  • Predložili smododatnu studiju

  • Osnovni cilj dodatne studije: koji faktoridoprinoseefikasnoj nastavi matematike i prirodnih naukana nivou škole

  • Prikupiti ideje šta škole sa boljim postignućima rade/vježbaju u poređenju sa školama koje imaju slabija postignuća


  Sekundarna studija

  • Studija se sastojala iz dva dijela:

   • Škole daju povratne informacije o učeničkim postignućima

   • Kvalitativna studija (poduzorak od 15 TIMSS školau 3 grupe – visoka, srednja iniskapostignuća)

  • Metoda koja se koristila za prikupljanje podataka bila je serija razgovora sa relevantnim osobljem škole:

   • Direktori,

   • Nastavnici matematike,

   • Nastavnici prirodnih nauka,

   • Nastavnici,

   • Školski savjetnici


  Sekundarna studija – bitna saznanja

  • Faktori koji pozitivno utiču na postignuća

   • Dobra komunikacija između nastavnika i direktora

   • Direktori ohrabruju nadarene učenike i omogućavaju im dodatne časove

   • Dobra komunikacija između nastavnika različitih razreda (vertikalna saradnja)

   • Izražena želja za novim aktivnostima i opremom koju koriste učenici

   • Nastavnici imaju više posla ali su zadovoljniji

   • Nastavnici sa mnoštvom novih ideja i inicijativa


  Sekundarna studija - prijedlozi

  • Direktor ima veoma važnu ulogu

  • Više vremena za nastavu matematike

  • Više praktičnog znanja i primjene znanja u svakodnevnom životu

  • Studija je otkrila razlike između škola

  • Naglasili smo pozitivan rad u školama i prikupili nove ideje za rad u školama da bismo ih predstavili javnosti kao primjer dobre prakse

  • Prikupili smo ideje za nacionalne opcije  ad