K  c v
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 19

Ký ức về CHIẾC X E THỔ MỘ v à Má của con PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ký ức về CHIẾC X E THỔ MỘ v à Má của con. Tác giả : NGUYỄN THỊ NGHĨA. Nhạc Nền : Memory. Sáng nay tình cờ, con thấy trên TV hình ảnh chiếc xe thổ mộ. Nhớ ngày xưa, nhớ Má thật nhiều.

Download Presentation

Ký ức về CHIẾC X E THỔ MỘ v à Má của con

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K c v chi c x e th m v m c a con

K c v

CHIC XE TH M

v M ca con

Tc gi :

NGUYN TH NGHA

Nhc Nn: Memory


K c v chi c x e th m v m c a con

Sng nay tnh c, con thy trn TV hnh nh chic xe th m. Nh ngy xa, nh M tht nhiu


K c v chi c x e th m v m c a con

Ngy y cn th, theo M ra ch, con c i bng xe th m, ngi ta thng gi l xe nga hn, M cng ku nh vy


K c v chi c x e th m v m c a con

Ngi x ch gi, tc pha sng, M dy con ku bng ng ngoi. Chic xe ca ng c k, hai bn c hai bnh xe to, mi khi con tro ln, chic xe li chng chnh, lm con va s va thch th, sau xe c hai mc ln treo ging gnh, gi xch, con cng treo vo i guc sn hoa xanh ca con,. Mi vng bnh xe ln, i guc li ong a xanh ,xanh


K c v chi c x e th m v m c a con

Theo v nga, con ng ra ch cng lc cng ngn li, ph x hin ra trc mt con

Hi con c c con ng di mi, con c ngi bn M, trn chic xe nga gp ghng m ngm nhn nh ca hai bn ng


K c v chi c x e th m v m c a con

Nhng ngi nh mi ngi khut sau nhng hng ro y nhng bng giy tm, bng hunh anh vng hay bng dm bt . Trong lng xe tri mt chic chiu nh, xe ch ch c ba n bn ngi, hnh khch ngi gn st nhau ni chuyn tht rm r thn tnh, hi con c thc mc hoi, sao ngi ln, ai cng quen bit nhau


K c v chi c x e th m v m c a con

n cui con ng, ng ngoi (con ku nh vy) dng li, xung xe, vng ra pha sau nhng ging gnh, hoc gi i ch xung dm hnh khch, mi ln g ti i guc ca con, ng thng ni: Ch! i guc ca con p qu!, ba no con cho ng Hai mn i Si Gn nha Hi vi con, Si Gn l xa lm, con l nh d nhng trong bng thc mc sao ng mang va i guc ca con


K c v chi c x e th m v m c a con

Mi ln Tt n, xe ca ng tht p, ngi ta em bng Vn Th, bng Mai t trong vn nh ra ch bn. T ch, nhng ngi khc li mua bng em v nh chng ba ngy Tt, khin cho chic xe th m d i hay v u cht y nhng bng hoa mu vng m ca Vn Th, mu vng ti ca Mai, nhng, khm hoa rung ring, rung ring theo nhp bnh xe ln, trong gi Xun v.


K c v chi c x e th m v m c a con

Mi hoa ngan ngt, con ngi trong xe, bn M, lng rn r, ngh n nhng ngy Tt tht vui ti vi qun o mi v tin l x..


K c v chi c x e th m v m c a con

Con ng t ga xe la Th c xung n ch, trn chic xe th m con i vi M, khng bit bao nhiu lt, m vn cha thy chn. Ln no cng vy, c i ch vi M, con li thy lng lng vui sng, li thch th v cng khi bc chn ln chic xe th m chng chnh chng chnh..


K c v chi c x e th m v m c a con

Ph nh ngy cng vn minh


K c v chi c x e th m v m c a con

ng i ch, ngi ta thay th xe th m bng xe lam..


K c v chi c x e th m v m c a con

ng Hai cng vi chic xe con khng thy na


K c v chi c x e th m v m c a con

Xe lam thay th xe th m, ch c nhiu ngi hn, chy qung ng xa hn, v hnh khch trong xe thnh thong vn l ngi quen


K c v chi c x e th m v m c a con

By gi xe but rt thnh hnh,xe i qung ng xa hn na, ch c nhiu ngi hn na, chy m i hn, tin nghi nhiu hn


K c v chi c x e th m v m c a con

My lnh v nhc l hai th khng thiu trn chic xe ny, nhng hnh khch trn xe nhn nhau l hoc l hu.


K c v chi c x e th m v m c a con

Chuyn xm chuyn lng, khng cn nghe ni na.


K c v chi c x e th m v m c a con

Hnh nh chic xe th m tri vo qun lngMt ma xun li tri qua. Hm nay tnh c, con trng thy li hnh nh ngy xa, chic xe th m ca thu u th, con nh M, nh ng Hai, chic xe v con ng ra ch v cng. Nh i l nh.


K c v chi c x e th m v m c a con

m, ng Hai, chic xe v con ng ra ch v cng. Nh i l nh.

ChoTam Biet

^

.

.

Chc cc bn mt ngy tht nhiu hnh phc


  • Login