V kon a v konnost
Download
1 / 13

Výkon a výkonnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Výkon a výkonnost. Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované) 2.procesuální- osvojení tělesných cvičení-senzomotorické učení 3. finální - výkon. Vymezení pojmu výkon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výkon a výkonnost' - denise-dennis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V kon a v konnost
Výkon a výkonnost

Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu.

Mají tři stránky :

 • 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)

 • 2.procesuální- osvojení tělesných cvičení-senzomotorické učení

 • 3.finální- výkon


Vymezen pojmu v kon
Vymezení pojmu výkon.

Výkon =práce vykonaná za jednotku času

Motorický výkon

 • Čelikovský(1989) Motorický výkon =míra realizace pohybového úkolu

 • Dobrý(1994) Motorický výkon je výsledek určité pohybové činnosti dosažené v určitém čase a v daných podmínkách.

 • Měkota(2007) Motorický výkon je jednotou provedení a výsledku(zadání) pohybové činnosti.

 • Sportovní výkon je specifickým typem motorického výkonu(činnost brankáře)

 • Gajda(2006) Sportovní výkon je projevem specializovaných schopností jedince v uvědomělé pohybové činnosti,zaměřené na řešení pohybového úkolu,vymezeného pravidly sportovní disciplíny.


Initel v konu
Činitelé výkonu.

Výkon můžeme objasnit jako funkci(f) pohybových předpokladů(P),motivace(M) a intervenující proměnné(I).

V = f(P,M,I)

Pohybové předpoklady(P) – motorické schopnosti,dovednosti,somatické a psychické předpoklady.

Motivace(M) – soubor a integrace pohnutek k činnosti

Intervenující proměnné(I) – momentální zdravotní stav,psychická pohoda,přírodní podmínky, diváci,rozhodčí.


Klasifikace v konu
Klasifikace výkonu.

 • 1. individuální x kolektivní

 • 2. relativně maximální výkon x absolutně maximální výkon


Hodnocen pohybov ch v kon
Hodnocení pohybových výkonů

statisticky podle bodovacích tabulek

pomocí standardizovaných stupnic

 • 1. měřením

 • 2. testováním

 • 3. posuzováním


Pohybov v konnost
Pohybová výkonnost

 • Výkonnost je schopnost podávat opakovaně výkony v určité pohybové činnosti.V ní se integruje úroveň pohybových schopností,dovedností,návyků,úroveň zvládnutí pohybové činnosti a psychické připravenosti člověka.

 • Sportovní výkonnost je výsledkem adaptace člověka na pohybovou zátěž a jeho motivaci.

 • Měkota(2007) Výkonnost = způsobilost (připravenost) podávat výkony v určité konkrétní činnosti,zpravidla na poměrně stabilní úrovni.


Druhy motorick v konnosti
Druhy motorické výkonnosti.

1. Základní motorická výkonnost je připravenost podávat výkony ne v jedné,ale ve všech základních pohybových činnostech.Ty bývají součástí výkonnostních testů(baterií) a zároveň slouží jako indikátory motorických schopností.

a) výkonnost jednotlivce

b) výkonnost určité populace


Ty i rovn motorick v konnosti
Čtyři úrovně motorické výkonnosti

Číselné údaje kvantifikují počet shybů na hrazdě mužů ve věku 20 – 30 let

Pramen: Unifittest (6 – 60)


2 sportovn v konnost
2. Sportovní výkonnost

je způsobilost(schopnost,předpoklad) opakovaně podávat výkony v určité sportovní činnosti(zpravidla na poměrně stabilní úrovni).

Sportovní výkonnost můžeme také pojímat jako předpoklad pro zdolávání nároků na sportovní výkon v tréninku a v soutěži.Je to předpoklad strukturovaný a zahrnuje tyto základní komplexní činitelé:

 • konstituci

 • kondici

 • koordinaci a techniku

 • kompetenci k jednání (Měkota,2007)


Variabilita hledisek pohybov v konnosti
Variabilita hledisek pohybové výkonnosti

 • genetické(fylogeneze a ontogeneze)

 • bisexuální(rozdíly pohlaví)

 • geografické(populace,rasy,kontinenty)

 • socioprofesní(rodina,zaměstnání,škola)


V konnostn rozd ly podle pohlav
Výkonnostní rozdíly podle pohlaví

Obecně platí, že motorická výkonnost dospělých žen je o čtvrtinu nižší než výkonnost mužů.

Znevýhodnění žen je největší v silových disciplínách,výkonnost podmíněná koordinačně je u obou pohlaví přibližně stejná.

Výkonnostní intersexuální rozdíly ovšem souvisí s typem činnosti:

 • Krátké běhy(30 – 60m) 80 – 85 %

 • Skoky z místa i rozeběhu 70 - 80 %

 • Hod obouruč 55 – 65 %

 • Hod jednoruč 45 – 55 %


Sekul rn trend
Sekulární trend

 • Termínem sekulární trend se označuje základní směr vývoje určitého jevu v populaci,pozorovaný během dlouhodobé periody(seculum=století)

 • Příklady - V období 1895 – 2001 se výška postavy u nás zvýšila o 12 cm u mužů a 10 cm u žen.Současné hodnoty jsou 180,1 cm u mužů a 167,3 u žen.

 • Na olympijských hrách byl medián 6 nejlepších závodníků v roce1904 11,20 sec, v roce 2004 9,88 sec.

 • Sekulární trend je u obou pohlaví sportovců jednoznačně pozitivní a výrazný.ad