eximbank a magyar export r k bankja
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eximbank – a magyar exportőrök bankja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Eximbank – a magyar exportőrök bankja - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Eximbank – a magyar exportőrök bankja. 2011. november 17. Finanszírozási igények és megoldási lehetőségek. Zeller Judit igazgató 2011. november 17. Állami exportösztönzési tevékenység. Komplex tevékenységi kör: Finanszírozás Biztosítás Befektetés-ösztönzés Piaci promóció

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eximbank – a magyar exportőrök bankja' - denis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finansz roz si ig nyek s megold si lehet s gek
Finanszírozási igények és megoldási lehetőségek

Zeller Judit

igazgató

2011. november 17.

llami export szt nz si tev kenys g
Állami exportösztönzési tevékenység

Komplex tevékenységi kör:

 • Finanszírozás
 • Biztosítás
 • Befektetés-ösztönzés
 • Piaci promóció
 • Külgazdaság-politikai szakmai irányítás

Része: hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenység;

erre specializálódott intézmények: exporthitel ügynökségek, hitelbiztosítók

k tint zm nyes model l
Kétintézményes modell

Az exporthitelezés és az exporthitel biztosítás két elkülönült intézmény keretei között valósul meg

EXIMBANK MEHIB

exporthitel konstrukciók exporthitel biztosítási konstrukciók

kamattámogatás

exportcélú garanciavállalás, illetve

kockázatmegosztás

eximbankr l
Eximbankról
 • Alapítás: 1994
 • Tulajdonosok:
  • MFB 75%-1 szavazat
  • Magyar Állam 25 %+1 % szavazat
  • ( aMagyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja.)
 • Jegyzett tőke: 10,1 mrd Ft
 • MFB csoportnak tagja
 • Hitelfelvételeiért az állam készfizető kezességet vállal
eximbank k ldet se
Eximbank küldetése
 • Az exportösztönző támogatásra allokált kormányzati erőforrások minél hatékonyabb felhasználásával – a MEHIB-bel szorosan együttműködve – segítse elő a magyar export növekedését
 • Elsődlegesen azokat a Magyarországon működő vállalkozásokat támogatva, amelyek olyan jelentősebb exportpotenciállal rendelkeznek, amelyet a kereskedelmi bankok által kínált termékek, illetve szolgáltatások igénybevételével nem tudnak kiaknázni.
szab lyoz si k rnyezet
Szabályozási környezet
 • Nemzetközi irányelvek és direktívák
  • WTO (Szubvenciós Kódex)
  • OECD (OECD Megállapodás)
  • Európai Unió (versenyjog)
 • Hazai jogszabályok
  • Exim törvény és egyéb irányadó rendeletek
  • Hpt.
  • 85.sz. korm.rendelet
2011 vi k lts gvet si h tt r
2011. évi költségvetési háttér
 • Forrásoldali garancia 320Mrd Ft
 • Költségvetési hátterű garanciavállalások 80Mrd Ft
 • ennek terhére
  • hitelfedezeti garancia
  • kereskedelmi garancia
  • nyújtására van lehetőségünk
 • Kamatkiegyenlítés 5,5Mrd Ft
 • Kötött segélyhitelek támogatása 585,2mió Ft
egy ttm k d s a kereskedelmi bankokkal
Együttműködés a kereskedelmi bankokkal
 • Az Eximbank nem versenytárs
  • Olyan kockázatokat vállal, amelyeket a kereskedelmi bankok részben, vagy egészében nem képesek, ill. nem készek vállalni.
  • Olyan ügyletekben vesz részt, amelyek a részvétele nélkül nem valósulnának meg
  • Termékei és szolgáltatásai alternatív, ill. kiegészítő jellegűek a kereskedelmi banki termékekhez, szolgáltatásokhoz képest
  • Nem vezet pénzforgalmi bankszámlát
term kpaletta i
Termékpaletta I.

Export előfinanszírozásexport teljesítését megelőző időszak

(alapanyag-beszerzés  termelés  értékesítés)

KözvetlenKözvetett

export előfinan- refinanszírozásszírozó hitel (keret + egyedi)

Export utófinanszírozásexport teljesítését követő időszak

(értékesítés  árbevétel realizálása)

KözvetlenKözvetett

vevőhitel konstrukciók refinanszírozás

leszámítolási konstrukciók (egyedi)

Garanciavállalások

hitelfedezeti

kereskedelmi

term kpaletta ii
Termékpaletta II.

Export utófinanszírozás

beruházási javak exportjának közép-, illetve hosszú lejáratú finanszírozása– klasszikus ECA terep

Vevőhitel konstrukciókhitelnyújtás az áru/szolgáltatás hitelből történő megvalósításának finanszírozására közvetlenül a vevő részére (klasszikus vevőhitel), vagy a vevő bankján keresztül (bankközi vevőhitel)

Szállítói hitel leszámítolásaexportőr által kereskedelmi szerződés alapján a vevőnek nyújtott szállítói hitelből eredő követelések leszámítolása (követelések megvásárlása diszkontált értéken)

Forfaiting: Bankári instrumentumokkal biztosított halasztott fizetésű export követelések megvásárlása

Speciáliskonstrukciók

projektkockázatúvevőhitel

kötöttsegélyhitel

cirr oecd referencia kamatl b commercial interest reference rate
CIRR - OECD referencia kamatláb(Commercial Interest Reference Rate)

Hivatalosan támogatott exporthitelek legkisebb kamatlába

Az OECD Titkárság által kerül havonta meghatározásra államkötvények hozama alapján

A teljes futamidőre előre meghatározott fix kamatláb

2 éven túli futamidő, törlesztés egyenlő részletekben, legalább 6 havonta

export el finansz roz s
Export előfinanszírozás

Közvetlen

-KKV-k részére, (stabil éves export árbevétel)

-Éven belüli lejáratra (meghosszabítási lehetőséggel)

-Éven túli lejáratra

-Hitel összeg: Jellemzően min.100 mió Ft-tól (HUF, EUR, USD)

-Változó vagy fix kamatozás (CIRR)

2 év felett lehet CIRR, féléves törlesztés esetén tudatosan nagyobb kockázatvállalás (kereskedelmi bankok kockázatvállalási képességéhez, illetve készségéhez képest) -

 • Refinanszírozási keret
 • -KKV-k (max. 13,5Mrd Ft nettó éves árbevételig) 2-3 év
 • -EUR 100.000 - 5.000.000 (max. finanszírozott export 50%-a) fix kamatozás (CIRR)
 • -Ref hitel kamata:
  • CIRR-1,75 % (Árbevétel < 6 mrd Ft)
  • CIRR-1,25 % (Árbevétel > 6 mrd Ft)
 • exportőr kockázatát a kereskedelmi bank vállalja
garanciav llal sok saj t kock zatra vagy k lts gvet si h tt rrel
Garanciavállalások(saját kockázatra vagy költségvetési háttérrel)

Hitelfedezeti

KKV-k részére kereskedelmi bank által nyújtott export előfinanszírozó hitelek visszafizetésének részleges biztosítására (max. a tőke 75%-a;)

Kereskedelmi

Exportügylet teljesítéséhez kapcsolódó bankgaranciák

tender

előleg-visszafizetési

teljesítési/szavatossági

(biztosítékok, árazás egyedi elbírálás alapján)

egyedi elbírálás alapján külföldi bankok által kiadott akkreditívek, illetve bankgaranciák felülgarantálása

prefer lt rel ci k a korm ny k lgazdas gi strat gi j val sszhangban
Preferált relációk(a kormány külgazdasági stratégiájával összhangban)

Kelet-Közép-Európa, különösen a Kárpát-medence országai

FÁK országok (Oroszország, Ukrajna stb.)

Balkáni térség nem EU tagállamai

Kína, Dél-Kelet-Ázsia országai

Észak-Afrika és Közel-Kelet egyes tagállamai

prefer lt export gyletek
Preferált export ügyletek
 • Megújuló energiatermeléssel kapcsolatos technológiák
 • Információs és kommunikációs technológiák
 • Agrártermelési rendszerek és vízgazdálkodás
 • Biotechnológia
 • Orvos-technológia
 • Energiatakarékos és környezetbarát technológiák
 • Nagy értékű termelő berendezések
 • Élelmiszeripari technológiák
 • Elektronika
kiz r okok
Kizáró okok

Ügyfél

csőd- és felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;

lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással bír;

a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

Ügylet

jogszabályba ütköző tevékenység;

környezetvédelmi előírásba ütköző tevékenység;

katonai berendezések exportja;

közvetett export, re-export

kapcsolat
Kapcsolat

Magyar Export-Import Bank Zrt.

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.

www.eximbank.hu

: +36 (1) 374-9100

kapcsolattart k
Kapcsolattartók:

Zeller Judit igazgató +36-3749-117

e-mail:[email protected]

Szőcs Gábor vezető szakértő +36-1-3749-308

e-mail: [email protected]

Szántó Ildikó vezető szakértő +36-1-3749-393

e-mail: [email protected]

Dr Keresztes-Nagy Orsolyavezető szakértő +36-1-3749-318

(utófinanszírozás) e-mail: [email protected]

ad