Bytová politika a podpora bydlení
Download
1 / 33

„Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Bytová politika a podpora bydlení. Ing. arch. Daniela Grabm ü llerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj [email protected] www.mmr.cz. „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006. Koncepce bytové politiky. Vláda schválila v březnu 2005. www.mmr.cz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006' - denim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bytová politika a podpora bydlení

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní [email protected]

„Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006


Koncepce bytov politiky
Koncepce bytové politiky

 • Vláda schválila v březnu 2005.

 • www.mmr.cz

 • Střednědobý strategický dokument + krátkodobý program.

 • Zohledňuje členství v EU (veřejná podpora, evropské fondy …).Dostupnost nov ho bydlen v r
Dostupnost nového bydlení v ČR

 • Pořizovací ceny nového bytuv bytovém domě -16 - 27 tis. Kč ve standardním kompletním provedení (v závislosti na počtu podlaží a na velikostní skladbě bytů).

 • Ceny nových bytů na trhu – mezisídlení i vnitrosídlení diferenciace.

 • Ceny starších bytů na trhu – dtto.Popula ce v roce 2020
Populacev roce 2020


Počet bytů na 1000 obyvatelProgramy podpory 2006
Programy podpory 2006

 • Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatel.

 • Podpora výstavby podporovaných bytů (důchodci, znevýhodněné osoby …).

 • Podpora výstavby družstevních bytů (do výše „de minimis“).

 • Podpora výstavby technické infrastruktury (do výše „de minimis“).

 • Podpora výstavby a pořízení bydlení a podpora modernizace bydlení mladými rodinami.


Programy podpory 20061
Programy podpory 2006

 • Podpora oprav havarijních vad panelových bytových domů.

 • Podpora komplexní regenerace panelových bytových domů – program PANEL.

 • Podpora regenerace panelových sídlišť.

 • Podpora oprav domovních olověných rozvodů.

 • Podpora oprav bytového domu prostřednictvím fondů obcí.

 • Podpora při řešení následků povodní.


Podpora do asn ho n jemn ho bydlen se soci ln m ur en m
Podpora „dočasného“ nájemního bydlení se sociálním určením

 • Každý investor, který splní stanovené podmínky.

 • Výstavba nového nájemního bytu pro příjmově vymezenou domácnost.

 • 10 let „sociální bydlení“, poté „tržní“ nájemní bydlení podle místního trhu s byty.

 • Žádná selektivita, žádná diskriminace.

 • Průběžný „vznik a zánik“ sociálních bytů = prevence prostorové a sociální segregace.


N jemn regulovan
Nájemné „regulované“ sociálním určením

 • Nájemné dříve regulované formou maximální ceny = „cenového stropu“.

 • Od konce roku 2002 „zamrzlé“; od března 2003 možné zvýšení dohodou obou stran (dříve byla taková dohoda nezákonná).

 • Sektor „regulovaných“ nájemních bytů se zmenšuje – zejména privatizací obecních nájemních bytů a novými smlouvami ve volných bytech; v současné době – cca 750 tis. bytů.V daje na bydlen a n jemn
Výdaje na bydlení sociálním určeníma nájemné


N jemn na voln m trhu
Nájemné na volném trhu sociálním určením

 • Odhad počtu nájemních bytů na volném trhu - cca 160 tis. v celé ČR, z toho cca 40 tis. v Praze.

 • Odhad počtu nájemních bytů na černém trhu (v „regulovaném“ sektoru) - cca 40 tis. v celé ČR,z toho cca 30 tis. v Praze.


Regulované nájemné sociálním určenímzávisí na velikosti, nikoli na lokalitě, nekryje náklady Praha 37 Kč/m2/měs.; K. Vary 18 Kč/m2/měs.

 • Centrum města...

 • Sídliště ...


Dom cnost v regulovan m byt 60 m 2
Domácnost v „regulovaném“ bytě - sociálním určením 60 m2

 • I dobře situované rodiny – soudci, advokáti, manažeři, poslanci …

 • V Praze – 2 200 Kč měsíčně

Domácnost v „neregulovaném bytě - 60 m2

 • Mladé rodiny – např. učitelé …

 • V Praze – 10 000 Kč měsíčně 


N jemn dvoj ceny
Nájemné - „dvojí ceny“ sociálním určením


N jemn
Nájemné sociálním určením

 • „Základem nájemního vztahu je buď skutečný nebo alespoň hypotetický konsensus obou smluvních stran kromě dalšího v otázce ceny (tj. nájemné stanovené dohodou nebo obvyklé, in eventum tržní).“

 • „Cenová regulace není neústavní, pokud vycházíz tržních cen.“

 • „Nájemné musí odpovídat obvyklé ceně nájmu v daném místě a čase.

 • „Regulace nájemného je pak výjimkou, která by měla být časově omezena na nutnou dobu.“.


N jemn1
Nájemné sociálním určením

 • „Cenotvorné“ faktory – umělé! - (kategorie). Málo „skutečných“ údajů v potřebné „hustotě“; jedna „dolní“ hladina chápána jako srovnatelná (ale není!) – horní – trh.

 • Zrušení neústavních předpisů, smluvní „posuny“ – tudíž nelze identifikovat „dolní“ hladinu (začala se částečně „roztahovat“ nahoru).

 • Co je „horní“ hladina – když i „dole“ nastává smluvní změna?

 • „Hladina“ už není hladina, ale „množina“ – společné je to, že je obecně nízká a že diferenciační znaky vznikly administrativně a „od stolu“ – nijak nesouvisí se situací na trhu (např. přeceněn vliv „kategorií“ a podceněn vliv lokality …).


N jemn2
Nájemné sociálním určením

 • Předcházející pokusy o řešení – deformovaná (rozptýleně) hladina se „plošně“ zvyšovala – tím by se ale deformace prohloubila!

 • Proto – nejprve je nutné současnou strukturu (obsahující důsledky umělé administrativní diferenciace) „rozbít“ - plus „dotáhnout na startovní čáru“ ………. a pak následně umožnit rozrůzňování vlivem skutečného trhu + přiměřená ochrana před excesy … (přirozený regulátor - obvyklá cena – obvyklé nájemné pro daný byt …)

 • CÍL = směr TRH, nikoli směr KRYTÍ NÁKLADŮ!

 • Plus rozložení do časového období …aktualizace.


Současné nájemné sociálním určením

C í l o v é n á j e m n é

Dříve regulované nájemné

Výše nájemného


Současné nájemné sociálním určením

C í l o v é n á j e m n é

Dříve regulované nájemné

Výše nájemného


P echodn obdob po vstupu do eu sn en sazba dph
Přechodné období po vstupu do EU - snížená sazba DPH sociálním určením

 • Situace v členských zemích EU - sociální bydlení - jednotná definice není …

 • Do konce roku 2007 - snížené DPH pro všechny stavby pro bydlení; v polovině roku 2007 – jednánío prodloužení „plošné“ výjimky …

 • Do konce roku 2010 – opravy bydlení („práces vysokým podílem lidské práce“) – příloha K Šesté směrnice ES.

 • Od roku 2008 - pouze pro „sociální bydlení“? – příloha H Šesté směrnice ES.


Vliv p edpis evropsk komise
… vliv předpisů Evropské komise! sociálním určením

 • Po 1. květnu 2004 – poskytování jakékoli veřejné podpory podléhá pravidlům „state aid“.

 • Nejen developeři, ale i bytová družstva a obce = „hráči na trhu“ - vyvíjejí „economic activity“ (nájem bytů).

 • ►Podle ESD – pronajímání bytů = „undertaking“ (bez ohledu na nájemné, právní postavení, financování …).

 • Výstavba i opravy …

 • „Bezpečně“ - pouze v „malém rozsahu“, který nenarušuje hospodářskou soutěž = „de minimis“.


Ve ejn podpora v r mci eu
Veřejná podpora v rámci EU sociálním určením

 • Evropská komise musí vždy být – v předstihu – informována o veškerých záměrech a programech veřejné podpory i jednotlivých podporách.

 • Proces upraven Nařízeními Rady.

 • Notifikace = stanovisko ke „slučitelnosti“ podpory.

 • Podpora poskytnutá před tím, než Evropská komise přijme rozhodnutí, je nezákonná.

 • Analogicky to platí i pro veškerý nájem, záruky za úvěry, nákup a prodej zboží …

 • Stát, kraj, obec …i jimi zřízené organizace!


Dal v voj
Další vývoj sociálním určením?


Nutn p edpoklady
Nutné předpoklady sociálním určením

 • Příznivé ekonomické prostředí (reálné příjmy, inflace ….

 • Udržitelná dostupnost – zejména finanční.

 • Odstranění cenových a právních deformací, zejména v nájemním sektoru.

 • Jasná pravidla, včetně evropského rámce – komunitární i české právo, podpůrné nástroje …

 • Zlepšení vymahatelnosti práva.

 • Hospodárná, programově účinná a zacílená podpora ze strany veřejného sektoru.ad