Trò chơi :
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Trò chơi : PowerPoint PPT Presentation


  • 231 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Trò chơi :. Nhanh mắt nhanh tay. Mục đích Củng cố nhận biết cấu tạo của chữ cái . Trẻ ghép được các chữ cái từ các nét rời. Cách chơi: Trẻ click chuột vào các nét của chữ cái theo yêu cầu để ghép thành chữ cái đúng. a. u. Bé hãy tìm các nét và ghép thành chữ giống chữ cái trong ô !.

Download Presentation

Trò chơi :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr ch i

Trò chơi :

Nhanh mắt nhanh tay


Tr ch i

  • Mục đích

  • Củng cố nhận biết cấu tạo của chữ cái .

  • Trẻ ghép được các chữ cái từ các nét rời.

  • Cách chơi:

  • Trẻ click chuột vào các nét của chữ cái theo yêu cầu để ghép

  • thành chữ cái đúng


Tr ch i

a

u

Bé hãy tìm các nét và ghép thành chữ giống chữ cái trong ô !


Tr ch i

v

d

Bé hãy tìm các nét và ghép thành chữ giống chữ cái trong ô !


  • Login