Kultura, kontrakultura , subkultura - PowerPoint PPT Presentation

Kultura kontrakultura subkultura
Download
1 / 24

 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kultura, kontrakultura , subkultura. Sociologija, 4. razredi. “ Subkultura je skup normi, vrijednosti i obrazaca ponašanja što razlikuje grupu ljudi od ostalih članova društva. “

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kultura, kontrakultura , subkultura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kultura kontrakultura subkultura

Kultura, kontrakultura,subkultura

Sociologija, 4. razredi


Kultura kontrakultura subkultura

 • Subkultura je skup normi, vrijednosti i obrazaca ponaanja to razlikuje grupu ljudi od ostalih lanova drutva.

 • U drugoj polovici 60- tih godina prolog stoljea klima u drutvu je bila povoljna za nastajanje mnogih drutvenih pokreta. Od tog razdoblja subkultura postaje pojam u sociologiji.


Kultura kontrakultura subkultura

 • MAINSTREAM =

  izraz koji u najirem smislu oznaava miljenje, odnosno svjetonazor koji dijeli veina stanovnika nekog podruja, zajednice, kulture ili drave.

 • Srednja struja

 • Konformizam

 • ii niz dlaku


Mainstream

Mainstream


S ubkultura

Subkultura


Subkultura

Subkultura


Temeljne zna ajke subkulture

Temeljne znaajke subkulture:

 • Glazba (temeljno pitanje: to slua?)

 • Jezik (slang, karakteristino upravo za tu skupinu ljudi)

 • Odijevanje (najvizualniji razlikovni element od mainstreama)

 • Ritual (obred inicijacije, jaanje zajednitva)


Kultura kontrakultura subkultura

 • Svaka subkultura je izraz protesta (neslaganja) s dominantnom kulturom (mainstreamom).

 • Pripadnici subkulture su NONKONFORMISTI

 • Ii uz dlaku

 • Osebujnost = originalnost = identitet


Kultura kontrakultura subkultura

 • David Bowie

 • Vs.

 • Sex Pistols


Po eci prou avanja subkultura

Poeci prouavanja subkultura

 • nalaze u dvadesetim i tridesetim godinama prologa stoljea, u radovima ikake kole.

 • Tijekom godina subkulture su se nazivale razliitim imenima poput kulture mladih, ivotni stil, novi drutveni pokreti ili kontrakulture.


Subkultura suprotnost potro a kom dru tvu

Subkultura suprotnost potroakom drutvu

Kao predvodnik beatgeneracije (pedesete godine prolog stoljea) se, poput spomenutih glazbenika kasnije, zalagao za Ameriku ideja, ideala, filozofije i poezije, samospoznaje, glazbe, slobode, Ameriku otvorenu za drugo i drugaije, liberalnu, iskrenu, istinoljubivu...


Po eci istra ivanja

Poeci istraivanja

 • Poeci istraivanja seu daleko do ak 1955., do Alberta Cohena. On je delinkventnom subkulturom nazvao kulturu kvadre, neto emu se priklanjala veina mukih adolescenata u Americi. On je tvrdio da su mladi iz radnikih i siromanijih obitelji stvarali subkulture kao odgovor drutvu (gdje nisu mogli uspjeti kako su eljeli) te kao nain i mjesto vlastite promocije.


Kultura kontrakultura subkultura

 • Svi autori koji su radili na teoriji delinkventne subkulture sloili su se oko postojanja 3 tipa subkulture mladih:

 • 1. kriminalna subkultura

 • 2. konfliktna subkultura

 • 3. subkultura povlaenja


Kultura kontrakultura subkultura

 • Kriminalna subkultura nazvana je jo i subkulturom poluprofesionalnog lopova. Takve subkulture bave se kriminalnim aktivnostima, od sitnih kraa u duanima pa sve do ubojstava.


Kultura kontrakultura subkultura

 • Konfliktna subkultura je subkultura u kojoj se status i reputacija stjeu borbom s drugim slinim skupinama, tunjavama i zaposjedanjem teritorija. To izvrsno portretiraju i dananje uline bande (npr. Bloods i Crips u Los Angelesu).


Kultura kontrakultura subkultura

 • Posljednji navedeni tip subkulture je subkultura povlaenja. Ona se uglavnom odnosi na konzumacije opojnih sredstava, prvenstveno droga.


Kontrakultura

Kontrakultura

 • Kontrakultura je pojam koji nastaje ezdesetih godina prologa stoljea. Milton Yinger je predlagao razlikovanje pojmova subkultura i kontrakultura. On je elio naglasiti konfliktne situacije u kojima prepoznajemo kontrakulturu, a za niz subkultura je tvrdio da je rijeo "kulturama unutar kulture".


Birminghemska kola

Birminghemska kola

 • Birminghamski su autori govorili o kontradikcijama kapitalizma, dvostrukoj artikulaciji otpora u subkulturi (prema matinoj,roditeljskoj kulturi radnike klase i prema dominantnoj kulturi uope). Oni vide subkulturizaciju kao odgovor na strukturu drutva.


Kultura kontrakultura subkultura

 • Rave pokret to je subkultura, ali nije (kao to su tvrdili u Birminghamu) obuhvaao manjinu ljudi ve je postao masovni fenomen. Takoer, u tom pokretu su ene igrale znaajnu ulogu, dok su prijanje subkulture poput skinheadsa, punkera i modsa bile smatrane iskljuivo maskulinistikima.


Kultura kontrakultura subkultura

 • Moda i najvanija karakteristika tog rave pokreta je bila ta, da to nisu bili samo siromaniji ljudi ili ljudi iz radnikih klasa, ve su se unutar njega nale sve klase.


Hrvatska

Hrvatska

 • Istraivanje i prouavanje subkultura u Hrvatskoj zapoelo je negdje sedamdesetih godina 20. stoljea. Prvi pokazatelji subkulture u Hrvatskoj su bili street corner mladii, skupine djeaka iz ulice ili iz kvarta.


Kultura kontrakultura subkultura

 • Subkulture u Hrvatskoj sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina dijelimo na nekoliko skupina temere, haomane, minkere, punkere, metalce, darkere, rapere, skinheadse i skejtere.


Temeri

temeri

 • temeri seu jo iz sedamdesetih godina 20. stoljea. Njihove karakteristike su to da su iskljuivo maskulinistiki te nerijetko i nasilni prema ostalim skupinama.


Ha omani

Haomani

 • Ovako su bili nazivani ljudi u koji su sluali rock i konzumirali opojna sredstva tijekom 1970.-ih. To su im ujedino i jedine karakteristike.


 • Login