Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Sairas köyhyys –tutkimus: Palvelumaksut aiheuttavat terveyseroja Alustus Kuka kuuntelee köyhää -keskustelusarjassa 21.10.2009 Kaisa Kinnunen PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sairas köyhyys –tutkimus: Palvelumaksut aiheuttavat terveyseroja Alustus Kuka kuuntelee köyhää -keskustelusarjassa 21.10.2009 Kaisa Kinnunen. Sairas köyhyys –tutkimus: . tutkimus sairauteen liittyvästä huono-osaisuudesta diakoniatyön kokemusten näkökulmasta ilmestyi kesäkuussa 2009

Download Presentation

Sairas köyhyys –tutkimus: Palvelumaksut aiheuttavat terveyseroja Alustus Kuka kuuntelee köyhää -keskustelusarjassa 21.10.2009 Kaisa Kinnunen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sairas köyhyys –tutkimus:

Palvelumaksut aiheuttavat terveyseroja

Alustus Kuka kuuntelee köyhää -keskustelusarjassa 21.10.2009

Kaisa Kinnunen


Sairas köyhyys –tutkimus:

 • tutkimus sairauteen liittyvästä huono-osaisuudesta diakoniatyön kokemusten näkökulmasta

 • ilmestyi kesäkuussa 2009

 • yhteishanke: Stakes/Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja kirkkohallitus


Keskeiset aineistot:

 • Kirkon diakoniarahaston avustushakemukset 2004-2006

 • diakoniatyöntekijöiden teemahaastattelut

 • ei asiakkailta suoraan kerättyä tietoa.


Mitä tutkimuksellisesti uutta?

 • tarkastellaan toimeentulo-ongelmia ja sairautta yhdessä.

 • etsitään täsmätietoa kynnyksistä ja esteistä, joita heikompiosaisilla kansalaisilla on terveyspalveluiden saamisessa.

 • selvitetään sairauden osuutta ja merkitystä huono-osaistumisessa, prosessin kulkua.


Palvelumaksut kynnyksenä terveyspalveluiden käytössä

 • Asiakasmaksut, lääkekulut, matkakulut, apuvälinekulut, puhelinkulut ja näiden yhteisvaikutus pienituloisen budjetissa.

 • Pitkäaikaissairaudet: paljon tutkimuksia, kalliita lääkehoitoja (ei-korvattavat lääkkeet, yhdistelmälääkehoidot) sekä muita kalliita ja pitkäkestoisia hoitoja (esim. terapiat).

 • Monisairaus yksilöllä tai perheessä.

  Maksukatot eivät auta nykyisellään riittävästi!


Miten toimeentulotuki auttaa vähävaraista sairauskuluissa?

 • toimeentulotuen alikäyttöä sairauskuluissa (tietämättömyys, korkea kynnys hakea)

 • toimeentulotuki auttaa parhaiten sos.toimiston vakioasiakkaita, joilla on hyvin pienet tulot.

 • väliinputoajia: ihmiset joilla on velkoja; vaikeasti realisoitavaa omaisuutta; tulot ylittävät niukasti toimeentulotuen saamisen rajan; yksityisen terveydenhuollon laskut; rästilaskut.

 • lisäosan ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttö auttaisi monessa väliinputoamistilanteessa.

 • sos.toimisto reagoi hitaasti sairauskriisissä.


Köyhän muut vaihtoehdot sairauskuluista selviytymiseen:

 • rahan lainaaminen (velkaantuminen)

 • diakonian taloudellinen apu lääkkeisiin ja apuvälineisiin, ruoka-apu sekä isommat avustukset

 • hoitojen keskeyttäminen (esim. terapia, hammashoito, kontrollikäynnit)

 • lääkkeistä, apuvälineistä tai ruoasta tinkiminen.


Palvelumaksut ja terveyserot

Palvelumaksuista johtuen heikompiosaiset kansalaiset siirtävät lääkäriin lähtöä, pohtivat tarkkaan käynnistä saatavaa hyötyä, jättävät väliin kontrollikäyntejä, eivät pysty aina hankkimaan kaikkia heille määrättyjä reseptilääkkeitä ja apuvälineitä eivätkä käymään ennaltaehkäisevissä tarkastuksissa tai terveyttä ylläpitävissä harrastuksissa. Kaikki tämä vaikuttaa terveyserojen syntyyn.


Kiitos!

Kaisa Kinnunen

kaisakinnunen@luukku.com


 • Login