techniki informatyczne w filozofii
Download
Skip this Video
Download Presentation
Techniki informatyczne w filozofii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Techniki informatyczne w filozofii - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Techniki informatyczne w filozofii. Prezentacja skryptu i zebranych doświadczeń Hanna Michalczyk Paweł Polak Małgorzata Stawarz. Plan referatu. Koncepcja e-skryptu bazującego na technologii WIKI (Paweł Polak) E-learning w teorii i praktyce (Małgorzata Stawarz)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Techniki informatyczne w filozofii' - demi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
techniki informatyczne w filozofii

Techniki informatyczne w filozofii

Prezentacja skryptu i zebranych doświadczeń

Hanna Michalczyk

Paweł Polak

Małgorzata Stawarz

plan referatu
Plan referatu
 • Koncepcja e-skryptu bazującego na technologii WIKI (Paweł Polak)
 • E-learning w teorii i praktyce (Małgorzata Stawarz)
 • Założenia edukacyjne e-skryptu
 • Prezentacja treści e-skryptu (Hanna Michalczyk)
e skrypt przyczyny zainteresowania
E-skrypt – przyczyny zainteresowania
 • Nowe metody i wyzwania przed humanistyką (humanistyka w erze komputerowej).
 • Zebranie doświadczeń z możliwością wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu.
 • Test zdalnej współpracy.
 • Test środowiska do współtworzenia treści.
 • Chcemy porównać reakcje studentów na przekaz internetowy i tradycyjny (książka).
e skrypt i idea hipertekstu
E-skrypt i idea hipertekstu
 • Weryfikacja hipotez o przydatności (lepszym dopasowaniu) hipertekstu do procesu zdobywania wiedzy.
 • hipertekst – «sposób organizacji informacji w tekście komputerowym, polegający na zastosowaniu wyróżnionych odsyłaczy, które automatycznie przenoszą użytkownika do innych informacji; też: tekst zorganizowany w ten sposób» (Słownik języka polskiego PWN)
 • Ted Nelson (1965) – idea hipertekstu
e skrypt i idea hipertekstu1
E-skrypt i idea hipertekstu
 • „Hipertekst to nielinearna i niesekwencyjna organizacja danych - tekst rozbity na fragmenty, które na wiele sposobów połączone są ze sobą odsyłaczami”.
  • discrete hypertext – połączenia cząstek („leksji”) typu węzeł-link
  • stretchtext – rozwijane poziomy szczegółowości
 • „To tekst, który rozgałęzia się lub działa na żądanie czytelnika”.
 • Hipertekst nie da się w pełni zrealizować w druku.
 • Lata 80. XX w. – hipertekst w literaturze.
 • Hipermedia – hipertekst połączony z multimediami.

Źródło informacji i cytatów: http://www.techsty.art.pl/

e skrypt i idea hipertekstu2
E-skrypt i idea hipertekstu
 • „HTML jest dokładnie tym, czego chciałem UNIKNĄĆ – wiecznie pozrywane odsyłacze, cytaty, które nie odwołują się do źródeł, żadnego zarządzania wersjami, żadnego zarządzania prawami”. (Ted Nelson)
 • Mechanizm WIKI pozwala uzyskać większość cech środowiska hipermediów (nadbudowane na HTML).

Czy hipertekst (hipermedia) posiadają cechy, które ulepszą dotychczasową koncepcję podręcznika?

e skrypt zalety student
E-skrypt – zalety (student)

Korzyści dla studenta:

 • łatwy i wygodny dostęp do podręcznika – większa liczba czytelników
 • możliwość sprawnego przechodzenia z jednej strony na inną, z jednego tematu na drugi (sieciowa struktura wiedzy — przeciwieństwo linearnej)
 • pomoce w nawigacji i wyszukiwaniu
 • bezpośrednie połączenie z zewnętrznymi stronami internetowymi (linki do bibliotek, materiałów filozoficznych, itp.)
 • przykłady i materiały „na miejscu”
e skrypt zalety autor
E-skrypt – zalety (autor)

Korzyści dla autorów:

 • możliwość dokonywania bieżących zmian, aktualizacji, ulepszeń w podręczniku;
 • łatwość wprowadzania materiałów;
 • rejestracja wersji (bezpieczeństwo);
 • możliwość stworzenia kopii zapasowej;
 • dokładna rejestracja kontrybucji autorów, monitorowanie postępów prac;
 • powiadomienia o zmianach.
e learning

E-learning

M. Stawarz

e learning wprowadzenie
E-learning – wprowadzenie
 • E-learning – nauczanie z wykorzystaniem Internetu i technik komputerowych, system kształcenia łączący elementy tradycyjnego procesu nauczania i możliwości edukacji online (internetowa platforma nauczania).
 • Cel: uzupełnienie i wspomaganie dydaktyki, a nie całkowite zastąpienie tradycyjnego systemu nauczania.
e learning specyficzne mo liwo ci
E-Learning – specyficzne możliwości
 • Bezpośredni dostęp do materiałów audiowizualnych – np. wykłady, wideokonferencje, etc.
 • Linki do zasobów internetowych dotyczących danego przedmiotu.
 • Narzędzia do komunikacji z innymi uczestnikami kursu oraz prowadzącym (np. poczta elektroniczna, fora dyskusyjne).
 • Monitoring nauczania – sprawdzanie aktywności studentów (dostęp do materiałów, postępy w nauce), a także prowadzącego (zaangażowanie w przygotowanie zajęć).
 • Zarządzanie procesem dydatkycznym i ocenianiem (przyjęto model: wielu prowadzących i wielu oceniających)
e learning korzy ci
E-learning – korzyści
 • Stały dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca (uzależniony tylko od dostępu do Internetu).
 • Rozszerzenie oferty uczelni (konkretnych zajęć) o zagadnienia wykraczające poza normalny program kształcenia z danego przedmiotu.
 • Urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów.
 • Możliwość wyrównywania dysproporcji edukacyjnych u studentów (np. zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach).
 • Kształcenie u studenta umiejętności samodzielnego uczenia się i dysponowania własnym czasem przeznaczonym na naukę.
 • Własna mobilizacja studenta do nauki.
e learning wady i zagro enia
E-learning – wady i zagrożenia
 • Wydłużenie czasu spędzanego przed komputerem.
 • Problemy techniczne (np. związane ze sprzętem, oprogramowaniem, etc.).
 • Problemy w obsłudze i korzystaniu z platformy e-learningowej.
 • Uwarunkowania psychologiczne – trudności z recepcją skomplikowanych materiałów (konieczność specjalnego przygotowania materiałów – zagrożenie trywializacji).
 • Porzucenie modelu relacji mistrz-uczeń na której bazowała idea uniwersytetu (model: podręcznik-egzaminator).
za o enia edukacyjne1
Założenia edukacyjne

punkt wyjścia:

 • coraz większe problemy studentów I stopnia z metodyką pracy (wynik poziomu nauczania w liceach)
 • istotne trudności z wdrożeniem do samodzielnej pracy
 • problemy z pisaniem i redagowaniem prac (obniżenie wymogów w szkołach)
 • wiele różnych „szkół” (dezorientacja studentów)
 • skutki widoczne w postawie studentów (zaniedbanie metodyki) i w ich pracach pisemnych

dążenie do zmiany obserwowanej sytuacji:

 • Metodyka to ważny przedmiot, wskazuje podstawowe narzędzia pracy konieczne dla Studenta
za o enia edukacyjne2
Założenia edukacyjne
 • usystematyzowanie wiadomości przekazywanych na zajęciach: skrypt złożony jest z trzech rozdziałów, które dotyczą części teoretycznej, praktycznej i filozoficznej/refleksyjnej zajęć;
 • ma on stanowić podstawę odniesienia dla Prowadzącego oraz łatwo dostępny dla Studentów zbiór najważniejszych informacji przekazywanych podczas zajęć
 • nacisk na przydatność i niezbędność wiedzy z obszaru metodyki
 • zintegrowane treści mają pomóc w rozbudzeniu zainteresowania tematyką
 • skrypt ma pomóc w organizowaniu pracy grupy (kalendarz) – pomocne przy zróżnicowanej formie kolejnych zajęć (np. przewidziano zajęcia w Bibliotece na Kampusie).
za o enia edukacyjne3
Założenia edukacyjne
 • forma pozwala na samodzielną nawigację,
  • każdy może studiować we własnym rytmie i samodzielnie dobierając sobie kolejność
  • powinno to pomóc w zrozumieniu współzależności między różnymi treściami.
 • e-skrypt ma być wygodnym narzędziem w pracy filozofa
  • np. miejsce rozpoczynania poszukiwań
  • spis ważnych adresów w sieci
  • oddziaływanie nie zakończy się wraz z zaliczeniem zajęć
 • skrypt ma pomóc w dalszym rozwoju (części dla zaawansowanych, skierowane np. do doktorantów)
literatura
Literatura
 • Irena Pulak, „Od podręcznika do hipermediów, czyli kilka refleksji o e-bookach i hipertekstach w edukacji”.http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Pulak.pdf
 • Janusz Taborek, „System hipertekstowy w dydaktyce akademickiej” (analiza wykorzystania materiałów z gramatyki opisowej j. niemieckiego).http://www.uz.zgora.pl/kmti/konferencje/media_a_edukacja/referaty/taborek.pdf
slide44

Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do dyskusji.

ad