2 nodarb ba projekta r mis
Download
1 / 12

2 .nodarbība: Projekta rāmis - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

2 .nodarbība: Projekta rāmis. Inese Vaivare 2 9 .04.2014. Apmācību cikls: Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas. Ko mēs darījām pagājušā nodarbībā. Kas ir projekts – projekta vadības cikls; Projekts – pārmaiņu radītājs;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2 .nodarbība: Projekta rāmis' - demi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 nodarb ba projekta r mis

2.nodarbība: Projekta rāmis

IneseVaivare

29.04.2014.

Apmācību cikls:

Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas


Ko m s dar j m pag ju nodarb b
Komēsdarījāmpagājušānodarbībā

 • Kas ir projekts – projekta vadības cikls;

 • Projekts – pārmaiņu radītājs;

 • Kā rodas idejas – ideju radīšanas metodes, radoša pieeja;

 • Kas ir inovatīvi projekti;

 • Projektu ideju formulēšana;

 • Projekta centrālās problēmas formulēšana.


Sadarb bas noteikumi
Sadarbības noteikumi

 • Jebkurapieredzeirlabapieredze

 • Jebkuršjautājumsir labs jautājums

 • Apmācītājs – domāšanasveicinātājs


Darba k rt ba
Darbakārtība

 • Problēmu cēloņu identificēšanas metode;

 • Cēloņu un seku, projekta ietekmes definēšanas metode;

 • Situācijas analīzes metodes;

 • Aktivitāšu definēšana, aprakstīšana;

 • Mērījumi projektā – darbības un ietekmes rezultāti, indikatori;

 • Rezultātu izplatīšanas nozīme.

K das ir p t jumu metodes
Kādas ir pētījumu metodes?

 • Uz pierādījumiem balstīti argumenti

 • Atsauces uz jau esošiem pētījumiem, dokumentiem

 • Priekšizpētes veikšana – aptaujas, intervijas (e-rīki)

 • Fokuss – mērķgrupas vajadzības


Situ cijas aprakst
Situācijas aprakstā

 • Reālas problēmas

 • Jāizvairās no nevēlamām vai nevajadzīgām lietām

 • Fokuss uz galveno cēloni

 • Atsevišķa sadaļa – atbilstība programmas/konkursa mērķiem


Aktivit u aprakst ana
Aktivitāšu aprakstīšana

 • Līdzsvars starp detalizēto un vispārīgo

 • KO – problēmu risinājums, atbilstoši mērķgrupai, ārējiem faktoriem, ir skaidrs mērķis un rezultāts (mērāms)

 • KĀPĒC – atbilstība projektu konkursam, kopējā vajadzībām, ir “pievienotā vērtība”

 • Standarta aktivitātes – projekta vadība, komunikācija


Projekta m r i uzdevumi rezult ti
Projektamērķi/ uzdevumi/rezultāti

 • Vīzija & misija – tipiski neiekļauj (var būt problēmas risinājuma apraksta sadaļa)

 • Ilgtermiņa mērķis vs ietekmes rezultāts un tā indikators

 • Īstermiņā – uzdevumi un aktivitātes vs darbības rezultāti un to indikatori

 • Rezultāts/ indikators/ avots


Rezult tu izplat ana
Rezultātu izplatīšana

 • Jāplāno jau projekta procesā

 • Rezultātu izplatīšanas pasākumi

 • Rezultātu publiskošana, publiska pieejamība

 • Papildus izdevumi – maketēšana, tulkošana u.tml.


ad