slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentacja dla Przedsiębiorców Marzec 2010r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Prezentacja dla Przedsiębiorców Marzec 2010r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezentacja dla Przedsiębiorców Marzec 2010r. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentacja dla Przedsiębiorców Marzec 2010r.' - demetrius-duran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poręczenia kredytowe dla

Mikro, Małych i Średnich

Przedsiębiorstw

Prezentacja dla Przedsiębiorców

Marzec 2010r.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40

www.polfund.com.pl, e-mail: [email protected]

slide2

Podstawowe informacje

 • Kapitał akcyjny: 16 mln PLN
 • Akcjonariusze: 50% Bank Zachodni WBK S.A.

50% Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 • Data rozpoczęcia działalności: 15-10-2001r., działamy już ponad 8 lat
 • Najważniejsze wydarzenia w działalności:
 • 26 kwietnia 2005r. - umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na regwarantowanie części portfela poręczeń POLFUND do wysokości 19,1 mln PLN
 • 29 sierpnia 2005r. - umowa z PARP o dokapitalizowanie z funduszy unijnych w ramach działania 1.2.2. SPO WKP w kwocie 50 mln PLN
misja funduszu
oferowanie instrumentu wspierającego MSP w postaci poręczeń dla kredytów udzielanych przez Bank

stworzenie możliwości udzielania kredytów dla MSP, które wg obowiązujących kryteriów bankowych nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia

organizowanie szkoleń dla MSP w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy

Misja Funduszu
slide4
POLFUND jest największym w Polsce Funduszem

o charakterze makroregionalnym

Propozycja rynkowa POLFUND (www.ksfp.org.pl)

slide5

Czym jest poręczenie POLFUND?

 • Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanego na

podstawie przepisów prawa cywilnego.

 • Poręczenie udzielone jest Bankowi (Bank Zachodni WBK S.A.) przez

POLFUND na wniosek Klienta, który składany jest w Banku.

 • Poręczenie (cywilne) jest umową poprzez którą poręczyciel (POLFUND)

zobowiązuje się względem wierzyciela (Bank) wykonać zobowiązanie w

chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika.

slide6

Kto może uzyskać poręczenie POLFUND?

 • Wszyscy Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy (MSP), którzy
  • zatrudniają średniorocznieponiżej 250 osób, mający roczny obrót nie większym niż 50 mln. EUR (w PLN) lub sumę aktywów, nie większą niż 43 mln. EUR (w PLN) oraz odpowiadają kryterium niezależności – tzn. firmy „duże” nie posiadają w MSP i MSP w firmach „dużych” nie posiada więcej niż 25% udziałów
  • 2. prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą i są rezydentami tj. mają
 • siedzibę na terytorium Polski
 • Przedsiębiorcy powinni:
  • posiadać zdolność kredytową
  • spełniać kryteria Banku w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu
  • odpowiadać kryteriom „Polityki poręczeniowej” Funduszu
slide7

Kredyty, które mogą być objęte

poręczeniem

 • Poręczeniem mogą zostać objęte wszystkie kredytyoferowane przez Bank Zachodni WBK S.A. podmiotom gospodarczym, za wyjątkiem kredytów dewizowych
slide9

Poręczenia POLFUND

poziom, kwota i okres ważności

Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70% kwoty kredytu (bez odsetek i prowizji, w szczególnych przypadkach do 80%, po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) z uwzględnieniem „Polityki poręczeniowej” Funduszu

Maksymalna kwotaporęczenia wynosi 3.300 tys. PLN (nie więcej niż 5% kapitału Funduszu służącego do udzielania poręczeń)z tym, że dla kwot powyżej 1.150 tys. PLN wnioski wymagają akceptacji Rady Nadzorczej POLFUND

Minimalna kwota poręczenia wynosi 20 tys. PLN (w szczególnych przypadkach poniżej 20 tys.PLN)

Okres ważności poręczenia – maksymalnie 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat, po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji)

.

slide10

Zabezpieczenie Poręczenia POLFUND

Zabezpieczeniem poręczenia POLFUND jest:

Weksel in blanco wystawiony przez Przedsiębiorcę , wyjątkowo

wymagane jest poręczenie udziałowców.

Do weksla może zostać przygotowywana deklaracja weklowa na

pisemny wniosek Wystawcy i/lub Poręczyciela,

slide11

Oferta poręczeń dostosowana jest do potrzeb Banku, Klienta i rodzaju kredytu

PORĘCZENIE STANDARDOWE

PORĘCZENIE NA ŚCIŚLE OKREŚLONY CZAS

PORĘCZENIE POMOSTOWE

PORĘCZENIE UNIJNE POLFUND

Nasza oferta poręczeń jest najlepsza

Rodzaje poręczeń POLFUND

slide13

Opłaty dotyczące poręczeń POLFUND

 • Relatywnie niskie koszty poręczenia:
 • Opłaty dla poręczeń standardowych:
 • jednorazowa: od 0,9% do 2,0% kwoty poręczenia(min. 350 PLN)
 • kwartalna: od 0,4% do 1,5% kwoty poręczenia
 • Specjalna oferta dla PORĘCZEŃ UNIJNYCH POLFUND, obniżka do 25%
 • Wysokość opłat uzależniona jest od nadanej klasy ryzyka Banku i Funduszu.
 • Opłata dla poręczeń pomostowych:
 • 0,17% poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN/ m-c)
 • Opłaty od promesy poręczenia:
 • 50% stawki jednorazowej (min. 300,00 PLN) zaliczana na poczet opłaty wstępnej, jeżeli

poręczenie zostanie udzielone

 • Opłaty mogą podlegać negocjacjom!
slide14
Dynamicznie rozwijająca się firma handlowa

Inwestycje w środki trwałe (w tym obce), zakup na rynku pierwotnym i wtórnym, transakcje niestandardowe

Firmy ubiegające się o dotacje unijne na rozwój i modernizację

Finansowanie jednym kredytem celów inwestycyjnych i majątku obrotowego

Poręczenie jako zabezpieczenie: kredytu pod kontrakt lub kredytu na transakcje handlu zagranicznego

Alternatywa dla innych form zabezpieczeń

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo

u doradcy w Banku Zachodnim WBK S.A. lub w POLFUND

Przykłady stosowania poręczeń POLFUND

slide15
Wszystkie sprawy załatwiane są w Banku razem z wnioskiem kredytowym

Możliwość uzyskania kredytu przy braku lub niewystarczających zabezpieczeniach własnych kredytu

Otwarcie źródeł finansowania m.in. dla firm posiadających krótką historię działalności

Przyjazna procedura udzielania poręczeń i szybka decyzja

Niewygórowane koszty

Minimalne zabezpieczenie umowy

Możliwość skorzystania ze szkoleń dla MSP

Jakie są korzyści dla Firm z poręczeniem POLFUND

slide16
Klient składa wniosek o poręczenie w oddziale Banku Zachodniego WBK S.A.(zgodnie z sugestią pracownika lub na własne życzenie)

Bank dokonuje analizy na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta a następnie POLFUND podejmuje decyzję

Klient podpisuje z Bankiem umowę o kredyt oraz umowę o udzielenie poręczenia, która zawierana jest z Funduszem

Bank potrąca z rachunku Klienta lub kredytu prowizje za poręczenie

Wszystkie formalności załatwiane są w Banku Zachodnim WBK S.A.

KLIENT BANK POLFUND

Jak ubiegać się o poreczenie POLFUND

slide17

Polityka poręczeniowa

i ocena Klienta

 • Ocena Funduszu jest niezależna od oceny Banku
 • Każdy Klient oceniany jest pod względem ekonomiczno – finansowym oraz jakościowym, zgodnie z przyjętą „Polityką poręczeniową”
 • W zależności od nadanej klasy ryzyka Fundusz może zaproponować trzy poziomy poręczenia:
  • do 70% kwoty kredytu (w szczególnych przypadkach do 80%)
  • do 50% kwoty kredytu
  • do 30% kwoty kredytu
 • W wyjątkowych przypadkach, Fundusz może uzależnić udzielenie poręczenia od wprowadzenia dodatkowych warunków kredytu
slide18

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PORĘCZENIE

 • Poręczenia oferowane są we wszystkich placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie kraju
 • Informacje o ofercie POLFUND FPK S.A. znajdują się na stronach internetowych

Banku: www.bzwbk.pllub

Funduszu: www.polfund.com.pl

 • Informacje o warunkach udzielania poręczeń dostępne są również w siedzibie POLFUND - tel. 91/ 424 31 30
slide19
Dziękujemy Państwu za uwagę

Zapraszamy do współpracy

ad