ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 71

 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ยินดีต้อนรับ. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์. จังหวัดอุตรดิตถ์. เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง. จังหวัดอุตรดิตถ์. เมืองลางสาดหวาน. จังหวัดอุตรดิตถ์. บ้านพระยาพิชัยดาบหัก. จังหวัดอุตรดิตถ์. ถิ่นสักใหญ่ของโลก. จังหวัดตราด. เมืองเกาะครึ่งร้อย. จังหวัดตราด. พลอยแดงค่าล้ำ. จังหวัดตราด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ยินดีต้อนรับ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259


6966259

315 2,819 7.72 56


6966259

2,819 ..

7 38 263 34 .

1 8


6966259

26 29


6966259


6966259


6966259


6966259

, , ,


6966259


6966259


6966259

2552

220,543

: 1 : 1.01


6966259

66,803 4 20


6966259

96.93


6966259

1

6

66

23

1


6966259

114 1

27


6966259


1 2541 2551

1 2541-2551


2 2551

2 . 2551


6966259

3


6966259

4


6966259

5 .. 2541-2545


6966259

6 .. 2546-2550


7 2551 type

7 . 2551 Type

N = 19 .-


6966259

8 .. 2551 .. 2545-2549 (X+2SD)

0,3,7,14,21+ULV

/


6966259

9 () .. 2551 .. 2545-2549 (X+2SD)


10 2551 8 9

10 .. 2551 8,9

21 4 9


6966259


6966259


6966259

.

 • 5 (2546-2550) MEDIAN (2546-2550)

  • 5 =1-5

  • :

 • 2551 (..-.. 51) 5 (2546-2550)

  • = 1, = 0)

  • : 5


6966259

 • 2551 Median (2546-2550)

  • = 0, = 1

  • :

 • 2551 ()

  • < 15.21%= 4

   > 15.22% - 26.01%= 3

 • > 26.01% - 47.62% = 2

 • > 47.62% - 58.42%= 1

 • > 58.42%= 0

  • :


6966259

 • 11

 • 0 - 2

 • 3 - 5

 • 6 - 8

 • 9 11


6966259

2552


6966259

 • /(HI)

 • (Golden period)

 • SRRT


6966259


6966259

HI


6966259

1.

2. () HI< 10 HI = 0

- 0, 3, 7, 14, 21

- 0, 1, 2, 10, 17, 24

2. HI, CI 7 1

- . 7

- . ././.

* 30 < 150

* 20 > 150

* 100 > 500

4. /

5.


6966259

1. HI, CI - .

( 2 )

- . ././.

2. /

3.


6966259

1. HI, CI

- .

( 2 )

- . ././

2. /

3.


255 2

1

3

. 2552

OPD

IPD

.

()

1. .,, .2. SRRT 3. 4. 3 7 3 14 ( ULV )5. 2-3 6. 7. HI / BI 14 . 2

506

.()

..

. .506 2

.

.507 . 1 (.) 2 (.)

/

Second Generation

24 .


6966259

 • HI/BI/CI


6966259

2552


11 2552 9

11 .. 2552 9

38 3 9


6966259

12


6966259

13


6966259

..51-..52


14 28 2552

14 28 2552


6966259

15 (HI) 28 2552


6966259

 • 4 . HI BI CI


6966259

..51-..52

3 .

5 .

12 .

1 .

7 .


16 hi 27 2552

16 (HI) .27 ..2552


17 bi 27 2552

17 (BI) .27 ..2552


18 ci 27 2552

18 (CI) .27 ..2552


6966259

 • .

 • .


6966259


6966259

  • Permethrin 0.75 % 1-33

  • Deltamethrin 0.05% 86

  • Malathion 5 % 100

  • Cypermethrin


6966259

3 ..52


6966259


 • Login