Kutatásmódszertan - PowerPoint PPT Presentation

Kutat sm dszertan
Download
1 / 143

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kutatásmódszertan. Forrás: Bajusz K. (2007.) KSH (2008.) Lakatos V. (2008.) Majoros P. (2004.). BEVEZETÉS. Az Európai Unió csak a kutatás és fejlesztés kiemelkedő teljesítménye révén tud versenyképes maradni fő riválisai, az Egyesült Államok és Japán mellett.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kutatásmódszertan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kutat sm dszertan

Kutatsmdszertan

Forrs:

Bajusz K. (2007.)

KSH (2008.)

Lakatos V. (2008.)

Majoros P. (2004.)


Bevezet s

BEVEZETS

 • Az Eurpai Uni csak a kutats s fejleszts kiemelked teljestmnye rvn tud versenykpes maradni f rivlisai, az Egyeslt llamok s Japn mellett.

 • A konkrt clkitzsek kztt szerepel, hogy a tagllamok K+F rfordtsai 2010-re el kell rjk a GDP 3%-t, s a tagorszgok nemzeti rfordtsai 2/3 rsznek a vllalkozsi szektorbl kell szrmaznia.


Kutat sm dszertan

 • Az Eurpai Uni tagorszgainak kutats-fejlesztsre klttt rfordtsai a clrtktl tlagosan tbb mint egy szzalkponttal elmaradnak (2007- ben az tlag 1,83% volt).

 • A K+F tevkenysgekhez kapcsold rfordtsok arnya Svdorszgban s Finnorszgban a legmagasabb (3,63 s 3,47%), Cipruson, Bulgriban s Szlovkiban a legalacsonyabb (0,5% alatti).


Az sszes k f r ford t s a gdp sz zal k ban s a v llalkoz sok ar nya a finansz roz sban mo on

Az sszes K+F rfordts a GDP szzalkban s a vllalkozsok arnya a finanszrozsban Mo-on


A k f r ford t sok sszege forr sa

A K+F rfordtsok sszege, forrsa

 • Magyarorszgon a kutats-fejlesztsre klttt sszes rfordts 2007- ben 245,7 millird Ft volt, ami foly ron 3,3%-kal haladta meg az elz vit.

 • A rfordtsok GDP-hez viszonytott arnya 0,97% volt, ez az elz vi 1,00%-hoz kpest nmi visszaesst jelent.

 • Mg a kutatintzetek s a felsoktatsi kutathelyek kutats-fejlesztsi rfordtsai cskkentek, addig a vllalkozsi szektori kismrtkben nvekedtek.


Kutat sm dszertan

 • A mkdsi kltsgeken bell a brek arnya 2007-ben 56% volt.

 • Az elz vhez kpest a kltsgvetsi kutatintzeteknl 18%-os, a felsoktatsi kutathelyeknl 26%-os volt a beruhzs visszaesse, a hrom szektor kzl a legnagyobb mrtkben pedig a vllalkozsi kutathelyek esetben cskkent a beruhzs, 37%-kal.


Kutat sm dszertan

2005-ben a vllalkozsok az EU-27 orszgaiban az sszes kutats-fejlesztsi rfordts tlagosan 54,5%-t fedeztk.

A kevs szm rendelkezsre ll 2007-es nemzetkzi adat szerint

 • Finnorszgban 68,2, mg

 • Szlovkiban 35,6,

 • Romniban pedig 26,9%-ot tett ki a vllalkozsok ltal finanszrozott hnyad.


Kutat sm dszertan

Magyarorszgon 2007-ben a vllalkozsok szerepnek a K+F finanszrozs tern korbbi vekben tapasztalt nvekedse lassult.

2007-ben a vllalkozsok 43,9%-ban finanszroztk az sszes rfordtst, mg az llami kltsgvets a forrsok 44,4%-t biztostotta.

A hazai nonprofit szektor a teljes kutatsi-fejlesztsi rfordtsoknak 0,6%-t, a klfldi forrsok pedig 11,1%-t fedeztk.


K f r ford t sokb l a v llalkoz sok s az llami k lts gvet s ltal finansz rozott h nyad

K+F rfordtsokbl a vllalkozsok s az llami kltsgvets ltal finanszrozott hnyad


A kutat s fejleszt s r ford t sai p nz gyi forr sok szerint

A kutats-fejleszts rfordtsai pnzgyi forrsok szerint


A kutat s fejleszt sben dolgoz k t nyleges s sz m tott l tsz ma 2007

A kutats-fejlesztsben dolgozk tnyleges s szmtott ltszma, 2007


Publik ci s tev kenys g

Publikcis tevkenysg

 • Tudomnyos publikcikban fleg az alapkutats s az alkalmazott kutats eredmnyei jelennek meg, az elssorban fejlesztsben rdekelt vllalkozsok ebben kisebb szerepet vllalnak.

 • Mind a magyar nyelv, mind az idegen nyelv publikcik tekintetben a felsoktatsi kutathelyeken a legmagasabb a kzlsek szma.


Kutat sm dszertan

A szz kutatra jut magyar nyelv cikkek szma

 • a felsoktatsi kutathelyeken 210,

 • a kutatintzeteknl 92,

 • a vllalkozsoknl 14 volt,

  mg a szz kutatra jut idegen nyelv cikkek szma

 • a felsoktatsi kutathelyeken 39,

 • a kutatintzeteknl 16,

 • a vllalkozsoknl pedig 1 volt.


A tudom nyos kutat k publik ci inak alakul sa

A tudomnyos kutatk publikciinak alakulsa


A kutat si fejleszt si tev kenys g f bb mutat sz mai az el z v sz zal k ban

A kutatsi, fejlesztsi tevkenysg fbb mutatszmai az elz v szzalkban


A kutat fejleszt helyek sz ma

A kutat-fejleszt helyek szma

 • A kutat-fejleszt helyek szma az elz idszakhoz kpest kismrtkben, 1,9%-kal nvekedett, gy 2007-ben 2840 egysg foglalkozott kutatssal.

 • A kutathelyek szektor szerinti megoszlsa vltozst mutat 2006- hoz kpest: a kutat-fejleszt intzetek s egyb kutathelyek arnya lnyegesen nem vltozott, de a vllalkozsi kutat-fejleszt helyek arnya 3 szzalkponttal nvekedett a felsoktatsi kutathelyek rovsra.


A kutat fejleszt helyek sz m nak megoszl sa szektorok szerint

A kutat-fejleszt helyek szmnak megoszlsa szektorok szerint


A k f kutat helyek tudom nyter let szerint 2007

A K+F kutathelyek tudomnyterlet szerint, 2007


A kutat fejleszt helyekenfoglalkoztatottak l tsz ma

A kutat-fejleszt helyekenfoglalkoztatottak ltszma

A klnbz kutathelyeken alkalmazsban llk ltszma 49 485 f volt, ami az elz vhez kpest 1,8%-os cskkenst jelent.

Az sszltszmon bell azonban ntt a kutatk s a segdszemlyzet arnya, st abszolt ltszma is, vagyis a cskkens az egyb fizikai s nem fizikai ltszmot rintette.


Kutat sm dszertan

Tbb kutathelyen a foglalkoztatottak csak a teljes munkaidejknek egy rszben vgeznek kutats-fejlesztsi tevkenysget, ezrt a K+F terleten dolgozkrl relisabb kpet ad az n. szmtott ltszm (FTE Fulltime equivalent), amely a teljes munkaidejre tszmtott szemlyzetet hatrozza meg.


Kutat sm dszertan

 • A K+F terleten dolgozk szmtott ltszma 2007-ben 25 954 f volt. Ez az elz vhez kpest 17 fs, azaz 0,1%-os cskkenst jelent.

 • A vllalkozsi kutat-fejleszt helyeken az sszes szmtott ltszm 11,5%-kal nvekedett az elz vihez kpest, s ezen bell a kutatk szmtott ltszma is ugyanilyen mrtkben ntt.


A k f ben foglalkoztatottak sz m nak v ltoz sa szektoronk nt az el z vi sz zal k ban 2007

A K+F-ben foglalkoztatottak szmnak vltozsa szektoronkntaz elz vi szzalkban, 2007


Kutat sm dszertan

 • Az sszes kutat-fejleszt helyen dolgoz kutat nk szmtott ltszmon belli rszarnya 2007-ben Magyarorszgon megegyezett az elz vivel, 31%, ami a 28%-os EU-27 tlag felett van.

 • A K+F terleten foglalkoztatottak 75%-a felsfok vgzettsggel, 24%-a PhD vagy DLA fokozattal is rendelkezik. Ugyanezek az arnyok a vllalkozsi szektorban 69% s 7%.


Az egyes r gi k r szesed se a k f ben foglalkoztatottak sz m b l s a k f r ford t sokb l 2007

Az egyes rgik rszesedse a K+F-ben foglalkoztatottak szmbls a K+F rfordtsokbl, 2007


A k f r ford t sok megoszl sa szektoronk nt

A K+F rfordtsok* megoszlsa szektoronknt


A k f beruh z sok sszet tel nek alakul sa 2007

A K+F beruhzsok sszettelnek alakulsa, 2007


K f az eu ban s magyarorsz gon

K+F az EU-ban s Magyarorszgon


Kutat sm dszertan

K+F az Eurpai Uniban

 • stratgiailag sszehangolt

 • 2000: Lisszabon

  2002: Barcelona

 • konkrt clok meghatrozsa


Lisszaboni strat gia 2000

Lisszaboni stratgia, 2000

A 2000. mrcius 23-24-i lisszaboni cscstallkozn tjra indtott folyamat.

A lisszaboni stratgiaknt meghirdetett koncepci a foglalkoztats, a gazdasgi reformok s a szocilis kohzi megerstst clozzk a tudsalap trsadalom kiptsvel prhuzamosan.


Kutat sm dszertan

A stratgia eredeti kzponti clkitzse, hogy az EU 2010-ig a vilg legversenykpesebb s legdinamikusabban fejld, tudsalap gazdasgv vljk, amely kpes a fenntarthat fejldsre, mikzben nagyobb szocilis kohzival tbb s jobb munkahelyet teremt.


Kutat sm dszertan

Lisszaboni stratgia 2000 -ben

Az EU-t

 • avilg legversenykpesebb s legdinamikusabb tudsalap gazdasgv kell tenni, mely tbb s jobb munkahely teremtsvel s nagyobb szocilis kohzival kpess vlik a nvekeds fenntartsra

Az EU jv stratgijt

Fenntarthat fejlds

 • Akrnyezetvdelem, a gazdasgi nvekeds s aszocilis elrehalads kombinlt szempontrendszerre, hrmas egysgre, sszhangjra kell pteni


Kutat sm dszertan

Kiemelten fontos

 • az veghz hats gzok kibocstsnak cskkentse

 • lelmiszerbiztonsg, s a veszlyes kemiklik kezelsre vonatkoz elrsok fellvizsglata

 • a mezgazdasgi termels, s a halszat szablyozsnak megvltoztatsa, a lehalszs, s a cskken termelkenysg elkerlse rdekben

 • szegnysg, megfkezse, hiszen minden hatodik eurpai polgr szegnysgben l, s ez sok esetben csaldok tbb genercijt rinti.

 • az eurpai trsadalom korfjnak alakulsa is szmos tovbbi problmt vet fel, a trsadalom elregedse, s az alacsony szletsszmok nemcsak lasstjk a gazdasgi nvekedst, de a ksbbiekben anyagi nehzsgeket is jelentenek.


Kutat sm dszertan

 • A Lisszaboni Stratgia vgrehajtsa azonban nhny v alatt tlsgosan brokratikuss vlt.

 • A 28 f clkitzst s 120 kztes clt 117-fle mutatval mr vi kzel 300 jelents lehetetlenn tette a stratgiai gondolkodst.

 • A problmkra leglesebben a Wim Kok volt holland miniszterelnk vezette munkabizottsg mutatott r 2004-es elemzsben.


Kutat sm dszertan

 • A Barroso-bizottsg a tapasztalatokra tmaszkodva tdolgozta a Lisszaboni Stratgit, kevesebb, de jobban megvalsthat clt kijellve.

 • Az elsdleges priorits ma a nvekeds s a munkahelyteremts elsegtse mindenekeltt az infrastruktra, a trsadalmi s gazdasgi kohzi s a kutats-fejleszts erteljesebb tmogatsval.


Kutat sm dszertan

 • A lisszaboni cscs rtelmben az egy vtizedre szl stratgit a tagllamok llam-s kormnyfi a rendszeres tavaszi cscstall-kozikon vizsgljk fell s egsztik ki.


Kutat sm dszertan

A fenntarthat fejlds alakulsnak elrejelzse

Erforrsok

A vilg helyzete

Ipari termels

Npessg

lelmiszer

Szennyezs

1900

2000

2100


Kutat sm dszertan

2002 barcelona

Fenntarthat fejlds stratgijt 2002-ben Barcelonban fogadtk el, egy n. Kls dimenzival ki egsztettk, ennek rtelmben az EU globlis szintre terjesztette ki a fenntarthat fejlds rdekben meghozand stratgikat, s a kvetkez terleteket hatroztk meg:

A globalizci kihasznlsa

 • Kzdelem a szegnyg ellen, s a szocilis fejlds tmogatsa

 • Termszeti, s krnyezeti forrsok kihasznlsnak fenntarthat mdja

 • Az EU szakpolitikinak koherens rendszerr alaktsa

 • Jobb kormnyzs, minden szinten

 • Fenntarthat fejlds finanszrozsa


Barcelona 2002

Barcelona 2002

A 2004-es llapothoz kpest tovbbi 700 ezer kutatra van szksg, amennyiben az EU szeretn elrni a 2002-ben Barcelonban fellltott clokat, miszerint 2010-ig a tagorszgok GDP-jnek 3 szzalkt fordtank kutatmunka s mszaki fejlesztsre.

Brsszel tbb stratgit is kidolgozott, ezek kz tartozik

 • a tudomnyos munka npszerstse az iskolkban, valamint

 • a kutatk eurpai unis kiltsainak javtsa, ezltal az Egyeslt llamok elszv erejnek ellenslyozsa, a brainstorming megfkezse.


Kutat sm dszertan

 • A kutatsi befektetsek szintje jval magasabb az USA-ban s Japnban, mint az EU-ban, s a szakadk egyre mlyl.

 • Az EU kezben van viszont egy eddig ki nem jtszott krtya: mg az amerikai K + F igen nagy mrtkben a klfldrl rkez kutatkra tmaszkodik, erre az EU-ban eddig nem volt lehetsg.


Kutat sm dszertan

 • 2001-ben az amerikai doktori kpzssel rendelkez, klnfle amerikai egyetemeken dolgoz tudomnyos kutatk s mrnkk 20 szzalka klfldn szletett, mg az EU-ban a kutatknak csupn 2,1 szzalka rkezett a tagllamokon kvli orszgbl.


Kutat sm dszertan

 • Mrciusban az Eurpai Bizottsg trvnytervezetet nyjtott be, amelynek clja megknnyteni a harmadik orszgbl szrmaz tudsoknak az EU terletn foly kutatmunkjt.

 • A bizottsgi kezdemnyezs hrom rszbl ll:


Kutat sm dszertan

 • Tartalmaz egyrszt egy olyan direktvt, amelynek rtelmben a harmadik orszgbl szrmaz kutatknak engedlyezik az EU-ba val belpst tudomnyos kutatmunka cljbl.

 • A tervezet msodik rsze tulajdonkppen egy ajnls a tagllamoknak, amely egy sor gyakorlati intzkedst javasol addig is, amg a majdan trvnyerre emelked direktvt alkalmazni lehet: kivltsgos bnsmd; a munkavllalsi engedlyek gyorstott eljrs kibocstsa; az gynevezett maximum-kvta felfggesztse a harmadik orszgokkal szemben; a tartzkodsi engedlyek kiadsa, illetve a csaldegyests megknnytse.

 • A trvnytervezet ugyanakkor kitr a rvid idtartamra szl vzumok kibocstsra is a klnfle unis szeminriumokon s konferencikon rszt venni hajt kutatk szmra.


Eu k f i

EU K+F+I

Kiemelt versenygazatok:

 • informcis s kommunikcis technolgik

 • biotechnolgia

 • nanotechnolgia

 • aeronautika

 • hidrognalap energiatechnolgik


Kutat sm dszertan

Hat nagy clkitzs:

 • kivlsgi kzpontok ltrehozsa,

 • technolgiai kezdemnyezsek elindtsa,

 • alapkutats kreativitsnak sztnzse,

 • Eurpa vonzbb ttele,

 • kutatsi infrastruktrk fejlesztse,

 • nemzeti kutatsi programok koordincija


Kutat sm dszertan

Innovcis Akciprogram

 • innovcibart oktatsi rendszer kiptse,

 • az Eurpai Technolgiai Intzet ltrehozsa,

 • egysges munkaerpiac kialaktsa kutatk szmra,

 • a kutats-ipar kapcsolatainak erstse,

 • regionlis innovci erstse,

 • adkedvezmnyek ,

 • szellemi tulajdonjogok vdelme,

 • digitlis termkek s szolgltatsok,

 • innovcibart piacok,

 • innovci beszerzsek tjn trtn erstse.


Kutat sm dszertan

Eurpai Kutatsi Trsg (European Research Area):

 • eurpai bels piac a kutatk szmra, ahol a kutatk, a tuds s a technolgik szabadon ramolhatnak,

 • a nemzeti s regionlis kutatsi tevkenysgek, politikk, programok hatkony koordincija eurpai szinten,

 • eurpai szinten megvalstand s finanszrozand tevkenysgek


Kutat sm dszertan

DG Research:

 • fejlesztsi politika kidolgozsa,

 • tagllamok tevkenysgnek koordinlsa,

 • kapcsold unis politikk tmogatsa,

 • tudomny szerepnek s fontossgnak elismertetse,

 • kutatsi, technolgiafejlesztsi s demonstrcis keretprogramok.


Kutat sm dszertan

7. Kutatsi-, technolgiafejlesztsi s demonstrcis keretprogram (FP7)

 • 2007-2013

 • 4 specifikus program: Kooperci

  tletek

  Emberek

  Kapacitsok


Kutat sm dszertan

Kooperci:

 • legnagyobb terlet,

 • tbb orszg sszefogsa,

 • valdi K+F egyttmkdsek,

 • 32 413 milli eur,

 • nagyprojektek.


Kutat sm dszertan

Tematikus terletei:

 • egszsggy

 • lelmiszer, mezgazdasg, halszat s biotechnolgia

 • informcis s kommunikcis technolgik

 • nanotudomnyok, nanotechnolgik s anyagok s gyrtstechnolgik

 • energia

 • krnyezetvdelem

 • kzlekeds

 • Trsadalomgazdasgi tudomnyok s humn tudomnyok

 • biztonsgkutats

 • rkutats


Ltal nos kutat s m dszertani k rd sek

ltalnos kutats-mdszertani krdsek

Kiemelt krdsek

 • Mi a kutats-mdszertan?

 • Milyen mdszerekkel kezdhetnk el egy kutatst?

 • Hogyan pthet fel egy kutats folyamata?


Kutat sm dszertan

 • Az els megvizsgland krds tulajdonkppen az lehetne, hogy vannak-e ltalnos kutats-mdszertani krdseks vlaszok, hiszen a legtbb tudomnyterlet pszicholgia, szociolgia stb. kidolgozta a maga szakmdszertant, mi rtelme van ltalnos krdsekkel foglalkozni.


Kutat sm dszertan

Kutats-mdszertan = statisztika!?

 • mivel a statisztika foglalkozik az empirikus kutatsok legtbb problmjval.

 • ez utbbi megllapts azrt veszlyes, mert szles krben tallkozhatunk olyan szakdolgozatokkal, nha mg publikcikkal is, amelyek kihasznlva a npszer s knnyen kezelhet statisztikai programcsomagokat tvesen interpretljk a statisztikai feldolgozsok eredmnyeit, illetve a kutats cljaihoz nem illeszked statisztikai mdszereket hasznlnak.


Kutat sm dszertan

A kutats-mdszertan ltalnos krdseivel azrt clszer foglalkozni, hogy

 • tjkozottak legynk kutats-mdszertani krdsekben;

 • ismerjk a kutatsok terminolgijt;

 • olyan trsadalomban s felsoktatsi rendszerben lnk, amely kiemelked szerepet szn a kutatsoknak;

 • javtsuk kritikai gondolkodsunkat;

 • szempontokat kapjunk msok tudomnyos kzlemnyeinek olvasshoz s rtkelshez;

 • megismerjk egy kutats tervezsnek s vgrehajtsnak legfontosabb, minden tudomnyterletre rvnyes szempontjait.


A kutat s

A kutats

 • A vilgegyetem s sajt magunk megismersre irnyul folyamat, cselekvs, s trsadalmi tevkenysg.

 • A kutats trtnhet ler cllal, amikor valdi kpet akarunk nyerni a vizsglt jelensgekrl s krnyezetkrl; vagy pedig magyarz cllal, ekkor sszefggseket keresnk megfigyelhet jelensgekrl s kivlt okaikrl.


A kutat s1

A kutats

 • A kutats clja a valsg megismerse, sszefggsek feltrsa

 • problmk megoldsnak sorozata, komplex jelensgek vizsglata elre megfogalmazott hipotzisek alapjn

 • tudatos, tervezett, tudomnyos megfigyels

 • a trsadalomtudomnyi kutatsok fkuszban: trsadalmi problmk, emberek kztti kapcsolatok, gazdasgi jelensgek

 • interdiszciplinris (szakmakzi) kutatsok


A kutat s neh zs gei

A kutats nehzsgei

 • A kutatst emberekkel vgezzk

  • viselkedsket sok tnyez befolysolja, nem vehet mind figyelembe

  • a homogn mintavtel nehzsgei

  • az adatgyjts nehzsgei (pl. adatvdelem)

 • Nem repreduklhat

 • Nem mrhet minden tnyez (pl. a rsztvevk hangulatvltozsai)

 • Nem befolysolhat minden tnyez(pl. trsadalmi helyzet)


A kutat s neh zs gei1

A kutats nehzsgei

 • A vizsglt csoportok vltozhatnak

 • Etikai krdsek:

  • a rszvtel nkntessge (befoly. szitucit!)

  • senkit sem rinthet htrnyosan a kutatsban val rszvtel

  • a rsztvevk jogai s biztonsga

  • az eredmnyek nem hamisthatak, nem tulajdonthatak el (plgium)

  • az eredmnyek tudatosan nem rtelmezhetek flre


A kutat st befoly sol t nyez k

A kutatst befolysol tnyezk

 • a kutat szemlye s kpzettsge;

 • a kutatott problma termszete;

 • elzetes ismeretek a kutatsi problmrl;

 • a problmt krllel ltalnos krnyezet.


A kutat s folyamata

A kutats folyamata

 • problmameghatrozs

 • a kutats elzmnyeinek feltrsa

 • hipotzisalkots

 • a kutatsi mdszerek kivlasztsa

 • populcimeghatrozs

 • kutatsi terv

 • elvizsglatok, vizsglat, kontrollvizsglatok

 • adatfeldolgozs s az eredmnyek megllaptsa

 • publikls


A kutat s t rgya a probl ma kiv laszt sa

A kutats trgya, a problma kivlasztsa

A problma olyan helyzet, melynek megoldst tervezett folyamatok sorn talljuk meg:

tudatos keress,

kitalls

vlasz

krds


A probl ma forr sai

A problma forrsai

 • a mindennapi praxis(egy munkacsoport teljestmnycskkensnek okai)

 • elmleti ttelek(egy adott kivlasztsi mdszer hatkonysgvizsglata)

 • a szakirodalom ltal nyitvahagyott krds

 • alkalmazott kutats (adott megrendel ignyei szerint)

 • a kutat egyni rdekldse

 • kls knyszer(diplomadolgozat rsakor)


A kutat s c lja

A kutats clja

 • FELDERTS

  ismeretlen kutatsi terlet

 • LERS

  esemnyek s helyzetek pontos bemutatsa

 • MAGYARZAT

  a vltozsok okainak keresse


A kutat sok oszt lyoz sa

A kutatsok osztlyozsa

5 alaptpus:

 • alapkutats

 • alkalmazott kutats

 • rtkel kutats

 • akci-kutats

 • orientcis kutats


A kutat sok oszt lyoz sa c ljuk szerint

A kutatsok osztlyozsa cljuk szerint

 • ALAPKUTATS

  • Az alapkutats clja a termszetre vagy a trsadalomra vonatkoz alapvet tuds, elmleti ismeretek ellltsa.

  • kzvetlen gyakorlati cl nlkl

  • clja egy problma megismerse

 • ALKALMAZOTT KUTATS

  • Az alkalmazott kutats gyakorlati krdsek megvlaszolsra koncentrl gy, hogy viszonylag kzvetlenl hasznlhat megoldsokat szolgltat.


1 alapkutat s s 2 alkalmazott kutat s

1.Alapkutats s (2.) alkalmazott kutats

 • Az alapkutats s az alkalmazott kutats tulajdonkppen egy skla kt vgpontjt jelentik, a legtbb kutats kevert kutatsnak tekinthet, amelyben az alkalmazott kutats szolgltat alapot alapvet tuds megfogalmazsra, s termszetesen a fordtott helyzet is elfordulhat.


3 rt kel kutat s

3.rtkel kutats

Az rtkel kutats a vizsglt objektum vagy folyamat rtkt, rdemt vagy minsgt kvnja meghatrozni. Az rtkel kutats clja szerint kt altpust klnbztetjk meg:

 • a formatv rtkels egy folyamatban vagy egy objektum llapotban bekvetkezett vltozst (javulst) vizsglja;

 • a szummatv rtkels sszefoglal tletet alkot egy folyamat vagy objektum pillanatnyi llapotrl, s az tletalkots utn legtbbszr dnts szletik a folyamat vagy egy program folytatsrl.


4 akci kutat s

4.Akci-kutats

 • Az akci-kutats szkebb terleten jelentkez gyakorlati problmk megoldsra koncentrl.

 • A hangsly nem az ismeretek ellltsn van, hanem a beavatkozson.


5 orient ci s kutat s

5. Orientcis kutats

 • Az orientcis kutats, vagy hagyomnyos nevn kritikai elmlet egy ideolgiai szempontot fogalmaz meg, s legtbbszr valamilyen klnbsgre, egyenltlensgre vagy diszkrimincira koncentrl.


A kutat sok oszt lyoz sa id dimenzi juk szerint

A kutatsok osztlyozsa iddimenzijuk szerint

 • KERESZTMETSZETI

  • adott idpontban tbb, prhuzamos jelensg vizsglata (pl. kzvlemnykutatsok)

 • HOSSZMETSZETI

  • ugyanannak a jelensgnek tbb idpontban/adott intervallumban val vizsglata (pl. egy prt npszersgnek vltozsa 2000-2003 kztt)


Kutat si m dszerek

Kutatsi mdszerek

Egy kutats cljait ktfle mdszerrel rheti el.

 • A deduktv mdszer az elmlet vagy a kutatsi szakirodalom alapjn megfogalmazott hipotzisekbl indul ki, ezek igazolsra gyjt adatokat majd dnt a hipotzisek elfogadsrl vagy elvetsrl.

 • Az induktv mdszer a vals vilgot figyeli meg, mintkat keres s a mintk alapjn ltalnostsokat fogalmaz meg.


Kutat sm dszertan

 • az induktv mdszer egy alulrl-felfel (bottom up) halad mdszer elmletek s hipotzisek megfogalmazsra,

 • a deduktv mdszer egy fellrl-lefel (top down) mdszer elmletek s hipotzisek tesztelsre.


Kvantitat v kutat s

Kvantitatv kutats

A kutatsok kvantitatv szmokban, mennyisgekben kifejezd termszett.

 • Ekkor az adatelemzs, a statisztika szolgltat mdszertani alapot a kutats vgrehajtsra.


Kvalitat v kutat s

Kvalitatv kutats

 • A kvalitatv kutatsok megklnbztetst az indokolja, hogy a vals vilgban megfigyelhet tnyek jelents rsze nem mennyisgi, szmokban kifejezd formban jelentkezik, illetve, nem szksgszer a kutatshoz tartoz minden tnyt szmokban kifejezni.

 • A vals esemnyeket, illetve a valsgot kifejez adatok megfogalmazdhatnak szavak, kpek, benyomsok, gesztusok vagy hangok formjban is.

 • gy a kvalitatv kutatsok a minsg, a jelents s a tartalom sszefggseire koncentrlnak.


Kvalitat v kutat si m dszerek

Kvalitatv kutatsi mdszerek

Rsztvev megfigyels: olyan embercsoport megfigyelse, amelyben a megfigyel kutat szrevtlenl elvegylhet.

Fontos az elzetes ismeretek beszerzse a vizsglt csoportrl, hogy a kutat valdi (kutatsi) szndkai ne derljenek ki.

Ilyen kutatsra fleg akkor kerlhet sor, ha a csoport viselkedsi szoksai expliciten kifejezsre kerlnek, pldul rszvteli vagy gyfl-szablyzatban. Ezek az ismeretek ma mr az interneten is elrhetk.


Kvalitat v kutat si m dszerek1

Kvalitatv kutatsi mdszerek

 • Nprajz: egy embercsoport kultrjnak vagy letmdjnak lersa az emberek szempontjbl. A mdszer f krdse az, hogy az egyes ember hogyan vesz rszt a csoport letben, milyen gesztusokat, brzolsokat, szimblumokat, nekeket, szlsokat hasznl, illetve brmit, amelynek explicit mdon kifejezhet vagy hallgatlagosan elfogadott jelentse van.


Kvalitat v kutat si m dszerek2

Kvalitatv kutatsi mdszerek

 • Fotogrfia: tulajdonkppen nprajz kamerval. Ide rtend a filmkszts is.

 • Etnometodolgia: Harold Garfinkel szociolgus dolgozta ki az 1960-as vek vgn. A mdszer lnyege, hogy a kutat aktv mdon teszteli egy csoport kultrjt, pldul azzal, hogy nem megszokott vagy elfogadott dolgokat tesz.


Kvalitat v kutat si m dszerek3

Kvalitatv kutatsi mdszerek

 • Dramaturgikus interj: Erving Goffmann npszerstette ezt a mdszert az 1960-as vek elejn, amikor egy embercsoportban lv ellentteket prbeszd tjn prblt feltrni.

 • Szociometria: csoporttagok kztti szocilis tvolsgok mrsnek mdszertana. A szocilis tvolsgot a csoporttagok kztti vonzalmak s tasztsok hatrozzk meg. A mdszert J. L. Moreno dolgozta ki 1934-ben, Magyarorszgon Mrei Ferenc nevhez ktdik ennek a mdszernek az alkalmazsa.


Kvalitat v kutat si m dszerek4

Kvalitatv kutatsi mdszerek

 • Termszetes ksrlet: egy csoport felosztsval klnbz feladatokra val reagls hasonlthat ssze, s gy a csoport kultrjnak egyes sszetevi vizsglhatk.

 • Esettanulmny: minden informci egyetlen forrsbl (szemlytl, cgtl, esemnylersbl) szrmazik, de ezek az informcik ltalnosthatk minden hasonl forrsra.


Kvalitat v kutat si m dszerek5

Kvalitatv kutatsi mdszerek

 • Diszkrt mrsek: olyan adatok gyjtse, amirl a kutatsi alanyok nem gondoljk, hogy gyjthetk s elemezhetk. Taln szokatlannak tn, de meghatrozott esetekben igen hasznos mdszer tartozik ide, pldul a szemeteskosr tartalmnak vizsglata, falfirkk elemzse, lbnyomok vizsglata egy megfelelen elksztett felleten stb.


Kvalitat v kutat si m dszerek6

Kvalitatv kutatsi mdszerek

 • Tartalomelemzs: szvegek sszegyjtse s elemzse. Az elemzs trtnhet kvantitatv mdszerek hasznlatval is. Ma mr szinte kizrlagos mdon specilis szoftvereket hasznlnak erre a clra.

 • Trtnetrs: trtneti azaz idskln elhelyezhet esemnyek gyjtse s elemzse.

 • Adatok msodlagos elemzse: ms kutatk ltal ms clra gyjttt adatok elemzse.


Egy kutat s fel p t se

Egy kutats felptse

 • A legtbb kutats hasonl szerkezetet kvet.

 • A kutatsi folyamat ltalban egy tfog jelleg, szlesebb kutatsi krdssel kezddik, a kutatsi problma megjellsvel.

 • Azonban a megfogalmazott problma nem kezelhet egyetlen kutatsi feladattal. (Pldul amiatt, hogy idben tl sokig tartana.) Ezrt a kutatnak szktenie kell a problmt, kutatsi krdseket tziseket, hipotziseket kell megfogalmaznia gy, hogy azok egy kutatsban megvlaszolhatk legyenek.


Egy kutat s fel p t se1

Egy kutats felptse

 • Ezutn az opercionalizls kvetkezik: a kutatsi mdszerek kivlasztsa, az eszkzk krdvek, specilis szoftverek kialaktsa, a rsztvevk kpzse stb.

 • A kutats folyamat kzppontjban az adatgyjts, a megfigyels szerepel.

 • Ma mr elvrt, hogy a begyjttt adatok, megfigyelsek elektronikus formban (is) rgztve legyenek.


Egy kutat s fel p t se2

Egy kutats felptse

 • Ha az adatokat nem eleve elektronikus formban lltottk el, akkor meg kell szervezni s vgre kell hajtani az adatok rgztst.

 • A kvetkez lpsben, az elemzsben a gyjttt adatok termszetbl s a vlasztott kutatsi mdszer kvalitatv vagy kvantitatv jellegtl fggen az elemzs trtnhet kzzel vagy valamilyen szoftver segtsgvel.

 • Ebben a szakaszban fogalmazdnak meg a kutats megllaptsai, amelyekbl a kutats eredmnyei felpthetk.


Egy kutat s fel p t se3

Egy kutats felptse

 • Az utols szakaszban kszl el a kutats eredmnyeit bemutat beszmol, ahol trekedni kell arra, hogy a megfogalmazott eredmnyek egymst erstsk, igazoljk, illetve kapcsoldjanak ms hasonl kutatsok eredmnyeihez.


A szakirodalom ttekint se

A szakirodalom ttekintse

A tmhoz kapcsold bibliogrfia ttekintse/elemzse segtsget ad abban, hogy

 • ne ismteljnk meg mr elvgzett kutatst,

 • fellltsuk a hipotziseket,

 • a korbbi kutatsoknl mr bevlt mdszereket/eszkzket ismerjnk meg


A szakirodalom

BZISAI

knyvtrak

levltrak

internet

FORRSAI

elzetes forrsok

elsdleges forrsok

msodlagos forrsok

A szakirodalom


A szakirodalom forr sai

A szakirodalom forrsai

 • ELZETES FORRSOK

  • katalgusok (betrendes, szak-, folyirat)

  • ETO (Egyetemes Tizedes Osztlyozs): 3 trs. tud, 37 nev./okt/kpz., 378 felsokt.

  • referl folyiratok (annotcik megjelent szakirodalomrl, pl. Magyar Ped. Irod.)

 • ELSDLEGES FORRSOK (a kutats eredmnyeirl kzvetlenl szmol be)

  • kutatsi beszmolk, monogrfik, disszertcik, folyiratcikkek


A szakirodalom forr sai1

A szakirodalom forrsai

 • MSODLAGOS FORRSOK (elsdleges forrsok alapjn ksztett sszefoglalk ttekinthet kp az adott kutatsi terletrl)

  • lexikonok, enciklopdik, tanknyvek, jegyzetek, tanulmnyktetek, cikkek


A szakirodalom vizsg lata

A szakirodalom vizsglata

 • a kulcsszavak

 • jegyzetels, cdulzs

 • a bibliogrfia bvtse

  • rendszeres kutats: idben visszafel haladva

  • hlabda mdszer: a hivatkozsok alapjn

  • kerlt: tma/szerz, lelhely, alkalmazsi terlet szerint

 • keress az interneten


A hipot zisek

A hipotzisek

 • A hipotzis olyan ttel, melyben a kutatsi tmra, annak vltozira, vagy ezek kap-csolatra vonatkoz, nll felttelezseinket fejezzk ki

 • Felttelezs, melyet elzetes tapasztalatok, vagy korbbi tuds alapjn tesznk, s amely magyarzatot ajnl a problma megoldshoz

 • Alapulhat

  • sejtsre

  • korbbi vizsglatra

  • kvetkeztetsre


A j hipot zis

A j hipotzis

 • adjon javaslatot, magyarzzon

 • jelljn egyrtelm kapcsolatot

 • egyrtelmen igazolhat/elvethet legyen (kijelent mondat!)

 • fogalmazzuk meg a legegyszerbben s legtmrebben

 • a kutats megkezdse eltt alaktsuk ki


A hipot zisalkot s m dja

INDUKTV

FELTTELEZSEINK

A

TAPASZTALATAINKBL EREDNEK

(pl. Az iskolarendszer szakkpzst vgz intzmnyek kpzsi knlatukat nem az aktulis munkaerpiaci ignyek figyelembe vtelvel alaktjk ki)

DEDUKTV

LTALNOS ELVEKBL, TRVNYSZER-SGEKBL INDULUNK KI

(A felnttek idszerkezeti sajtossgainak megfelelen szervezett oktats javtja a tanuls hatkonysgt)

A hipotzisalkots mdja


A hipot zisek fajt i megfogalmaz suk szerint

A hipotzisek fajti megfogalmazsuk szerint

 • NULL-HIPOTZIS

  • azt felttelezzk, hogy nincs sszefggs a vltozk kztt: Az oktat vizsgn tanstott viselkedse nem befolysolja a tanul teljestmnyt.

 • ALTERNATV, IRNY NLKLI

  • feltteleznk sszefggst, de annak irnyt nem adjuk meg: A teljestmnyorientlt brezs befolysolja a munkavgzs hatkonysgt.

 • ALTERNATV, IRNYT IS JELZ

  • megjelljk a vltozk kztti felttelezett kapcsolatot is: Azok, akik a tanrkon aktvan vesznek rszt, jobb eredmnyekkel vizsgznak.


A v ltoz k

A vltozk

ATTRIBTUMOK:

a vizsglt trgy/jelensg jellemzi (pl. a kpzsre jelentkez n, rettsgizett, 28 ves, poln)

VLTOZ:

logikailag egy egysgbe tartoz attribtumok, melyek klnbz rtkeket vehetnek fel (nem, isk. vgzettsg, letkor, foglalkozs)


A v ltoz k t pusai

kategorikus

(minsgi)

egyrtelm csoportok

pl. nem, letkor

mrt

(mennyisgi)

skln jelentjk meg

pl. hatkonysg mrtke

A vltozk tpusai

vltozk


A v ltoz k t pusai1

szemlyes

az emberekre

vonatkozik

pl. testmagassg,

tanulsi kpessg

szituatv

a krnyezetre

vonatkozik

pl. infrastruktra,

fldrajzi helyzet

A vltozk tpusai

vltozk


A v ltoz k t pusai2

fggetlen

(aktv)

a kutat adja meg,

ennek hatst

vizsgljuk (ok)

fgg

(passzv)

a fggetlen v.

hatsra mdosul,

attl fgg

A vltozk tpusai

vltozk

fggetlenv.

Az oktatk ltal feltett krdsek szma s a tanulk problmamegold kpessge kztti sszefggs

fgg v.


A minta

A minta

 • Alapsokasg (populci):

  azon szemlyek/szervezetek,stb. kre, akikre ki akarjuk terjeszteni a kutats eredmnyeit

 • Minta:

  Amennyiben nincs mdunk az alapsokasg minden tagjt megvizsglni, akkor az adatgyjtst a populci valamely alcsoportjban vgezzk.


A teljes k r kutat s

A teljes kr kutats

Teljes kr kutatst akkor vgznk, ha az a populci minden tagjt ritni.

 • Az alapsokasgot pontosan meg kell hatrozni/lerni

 • Reprezentativits: ha a kapott eredmnyek a populci minsgi/mennyisgi jellemzit megfelelen tkrzik


A mintav tel

A mintavtel

Clja: a minta tkrzze az alapsokasg lnyeges jellemzit.

 • VLETLEN MINTAVTEL: a mintba a populci minden egyede azonos valsznsggel kerlhet be (ha nem ismerjk az alapsokasg jellemzit).

  • Egyszer vletlen mv.

  • Csoportostott vletlen (lpcszetes) mv.: vletlenszeren vlasztjuk a csoportot s az egynt is (pl. a megyt, aztn az iskolt)

  • Mechanikus vletlen mv.: bizonyos rendszer szerint vlasztunk a mintbl (pl. minden tizedik hallgatt)


A mintav tel1

A mintavtel

 • RTEGZETT MINTAVTEL

  • heterogn minta rtegkpz ismrvek

  • reprezentatv minta: a rtegzett mintbl trtn arnyos kivlaszts (a populci adott rtegnek arnya a mintban s az alapsokasgban megegyezik)

   A mintavteli eljrsok egytt is alkalmazhatak


Kutat si m dszerek1

FELTR

dokumentumelemzs

megfigyels

kikrdezs

szociometriai m.

FELDOLGOZ

statisztikai mdszerek

Kutatsi mdszerek


Dedukt v m dszerek

Deduktv mdszerek

 • feltrs klnbz dokumentumokbl leszrt tnyek alapjn

 • nem kzvetlen empirikus tapasztalatok felhasznlsval, mr meglv forrsokbl (pl. kzgazdasgi elmletek, jogtudomny) dolgozunk


Forr skutat s

elsdleges

kzvetlen dokumentls

(trvny, fnykp, beszmol)

msodlagos

kzvettett dokumentls

(beszmolk sszefoglalja, jsgcikk az iskolrl)

Forrskutats

 • Forrsfelderts

  • forrs: olyan rott/szbeli/trgyi anyag, mely a kutatshoz tnyeket szolgltat

A forrsok kategorizlsa viszonylagos !


Forr skutat s1

tudatosan megrztt

(jegyzknyv, napl, programfzet)

vletlenl megrztt

(rgszeti leletek, felszerelsi trgyak, hivatalos levelek)

Forrskutats

forrs


Forr skutat s2

kls

fizikai jegyek vizsglata (pl. kormeghatrozs, eredetisgvizsglat)

bels

hitelessg, helyessg, rvnyessg, elfogultsg, kvetkezetessg, stb. vizsglata

Forrskutats

 • Forrskritika

  • a feltrt forrs minstse


Forr skutat s3

Forrskutats

 • Forrselemzs

 • j kvetkeztetsek/megllaptsok megfogalmazsa

 • ok-okozati sszefggsek feltrsa

 • fogalmak elemzse

  • fogalmak jelentsnek szletsi folyamata, vltozsai (pl. kompetencia)

  • segtsget adhat sajt definciink megalkotshoz


Forr skutat s4

Forrskutats

 • ler elemzs

  • az esemnyek kronolgiai ismertetse (pl. a Srospataki Npfiskola kialakulsa)

 • rtelmez elemzs

  • a vizsglt fogalmak bemutatsa oly mdon, hogy azokat a kor ms aspektusaival vetjk ssze (pl. erklcsi normk a trsas rintkezs szablyainak tkrben)

 • sszehasonlt elemzs

  • korszakok, rgik, elmletek, stb. komparatv vizsglata

  • adjuk meg az sszehasonlts szempontjait


Dokumentumelemz s

Dokumentumelemzs

 • minden nem kzvetlenl a kutats szmra kszlt anyag lehet informciforrs

 • forrselemzssel (trt. dok. vizsglata)

 • alkalmazhat kezdeti tjkozdshoz, hipotzisek fellltshoz, adatgyjtsre, elemzsre (pl. statisztikk)


A dokumentumok fajt i

van kzvetlen kapcsolat

trvnyek, jegyzknyvek, statisztikk, publikcik, hradsok

nincs kzvetlen kapcsolat

szociolgiai kutatsok, mvszeti alkotsok

A dokumentumok fajti

a kutatsi tmval val kapcsolatuk alapjn


A dokumentumok fajt i1

A dokumentumok fajti

cmzettek szerint:

 • HIVATALOS

  • a nyilvnossgnak sznt

  • eredeti vagy sszegz, pl. jelentsek, vknyvek

 • SZEMLYES

  • intim, nem a klvilgnak sznt, pl. napl, levl, fot, informlis kzls

  • etikai szablyok


A dokumentumok fajt i2

A dokumentumok fajti

 • SZEMLYESSGET LEHETV TEV

  • kzvetetten a magnszfrra vonatkozik, pl. iskolai dolgozat a csaldrl

 • NEM CMZETT

  • mindennapi megnyilvnulsok, kontroll nlkl, pl. helyesrs, kommunikcis stlus


A dokumentumok fajt i3

A dokumentumok fajti

rsbeli

szbeli

(pl. hangfelvtel, jegyzknyv, amennyiben rgztett)

trgyi

plet, malkots, fot


Tartalomelemz s

Tartalomelemzs

 • a dokumentumelemzsnl tgabb kr

 • a szveg mlyebb sszefggseit, az zenetek jelentst vizsglja

 • folyamata:

  • szveg/tartalom adatok/kategrik

  • mennyisgi/minsgi kvetkeztetsek

 • pl. nyitott krdseknl, sajtkzlemnyek, tantervek vizsglatakor


Megfigyel s

Megfigyels

 • adott ideig tart szlels bizonyos hatsok okozta jelensgek megfigyelse

 • kzvetlen informcik szerezhetek

 • mindig

  • cltudatos

  • tervszer

  • objektv


A megfigyel s szitu ci i

A megfigyels szitucii

 • A megfigyel (M) a szitucin kvl ll, a trtnseket nem befolysolja:

  • informcik: a trgyrl, nem tudatos hatsok, nem a trgyhoz tartoz informcik (pl. madrhangok)

 • M jelen van, ezzel akaratlanul mdostja a trtnseket

 • M is rsztvev

  • klcsns reakcik

  • nem lthatunk minden trtnst


Megfigyel si technik k

Megfigyelsi technikk

 • KDOLS NLKL

  • napl, feljegyzs

  • szelektv jegyzknyv

  • teljes jegyzknyv

 • KDOLSSAL

  • becslsi skla

  • jelrendszer

  • kategriarendszer


Kik rdez s

Kikrdezs

 • krdsek segtsgvel gyjttt informcik

 • alkalmas ismeretek, cselekvsek, vlemnyek, attitd, letmd, lmnyek, motivcik feldertsre

 • megbzhatsg, reprezentativits, rvnyessg sszefggsek, tendencik, szablyszersgek feltrsa

 • szbeli kikrdezs: alapmdszere az interj

 • rsbeli kikrdezs: alapmdszere a krdv


K rd st pusok funkci szerint

f krdsek

kzvetlenl a tmra, a problmra vonatkoznak

kiegszt krdsek

az informciszerzs biztonsgt szavatoljk

demogrfiai

bemelegt

kontroll

levezet

Krdstpusok funkci szerint


K rd st pusok a v laszol mozg stere szerint

nylt

a vlaszadt legfeljebb trben korltozzuk,

krdseink ismereteire, vlemnyre, nzeteire, motivciira vonatkoznak

zrt

megadott vlaszlehetsgek

(alternatv/tbb vlasz)

feleletvlaszts, rangsorols, stb.

flig zrt (egyb)

Krdstpusok a vlaszol mozgstere szerint


Rt kel si sk l k

rtkelsi sklk

rtkelsi sklk (intenzitskrdsek):

 • grafikus: a vlaszad vlemnyt a skln elhelyezett jellel fejezi ki

  Mennyire lnyeges, hogy az adott tantrgy oktatja szimpatikus legyen az n szmra?

  nagyon fontosegyltaln nem fontos

  +2 +1 0 -1 -2


Rt kel si sk l k1

rtkelsi sklk

 • numerikus skla: a vlaszad szmmal rtkel

  Krjk jellje, hogy a kpzs sorn milyennek tlte

  (1=elgtelen 2=kielgt 3=kzepes 4=j 5=kivl)

  az oktat felkszltsgt12345

  a tanterem felszereltsgt12345


Rt kel si sk l k2

rtkelsi sklk

 • deskriptv skla

  Jellemezze gyflszolglati irodnk tevkenysgt!


A kik rdez s

A kikrdezs

 • a krdseket egyrtelmen fogalmazzuk meg

 • hagyjunk elg helyet a vlaszadsra

 • nylt s zrt krdseket is hasznljunk

 • a krdssort a kutats hipotzisei alapjn lltsuk ssze

 • rsbeli kikrdezsnl (szemlyes kapcsolat hinya esetn) fontos a bevezets


K rd v

Krdv

 • a kikrdezs gyakori eszkze

 • gyors, nagy minta esetn is alkalmazhat mdszer

 • nkntes vlaszads, indirekt adatszerzs: a kikrdezett nem felttlenl ad igaz vlaszt

 • nylt krdsek esetben: megfelel kategrik


A k rd ves vizsg lat f zisai

A krdves vizsglat fzisai

 • a gyjtend informcik krnek meghat.

 • a krdv tpusnak kivlasztsa

 • az els vltozat elksztse

 • ennek kiprblsa

 • a krdsek fellvizsglata (a krdvlegyen rthet, clratr, elegend, optimlis hosszsg s sorrend, kirtkelhet)

 • a vgleges krdv megszerkesztse

 • adatfelvtel

 • feldolgozs


Interj

Interj

szemlyes kapcsolaton alapul,

hatrozott cllal trtn szbeli kikrdezs

 • STRUKTURLATLAN (szabad beszlgets)

  • nehezen feldolgozhat, a kutats els fzisban idelis

 • STRUKTURLT (irnytott beszlgets)

  • szablyozott kikrdezsi szituci ~szban kitlttt krdv

  • alkalmazhat ms interjvltozat rszeknt is (pl. demogrfiai krdsek)

  • zrt krdsek: jells, nyltak: utlagos jegyzetels, rgzts (pl. diktafon)


Interj1

Interj

 • MLYINTERJ

  • intim tmk (flelmek, kudarcok, egyb rzelmek)

  • bizalmas, kevss kttt beszlgets

  • cl a kikrdezett bizalmt elnyerni, ezrt problms a rgzts

 • NARRATV INTERJ

  • a kikrdezett az ltala tlt esemnyekrl beszl

  • bibliogrfiai: letutat mutat be

  • kiemelt trtnst/letszakaszt mutat be


Interj k a r sztvev k sz ma szerint

egyni

egyszerre egy vizsglt szemly

csoportos

attitd, viszonyrendszerek, kzvlemny, nyelvhasznlat, stb. megfigyelsre

Interjk a rsztvevk szma szerint


A kik rdez k

A kikrdezk

 • a kikrdezk felksztse

 • a j kapcsolatteremt kpessg szerepe

 • a clcsoport/problma megfelel ismerete

 • a nonverblis jelek rtelmezse

 • a krdez ne befolysolja, de irnytsa a beszlgetst


K s rlet

Ksrlet

 • a kutat tervszeren hat arra a folyamatra, melyben adatgyjtst vgez

 • a szituci meghatroz tnyezi kzl nmelyeket megvltoztat illetve vltozatlanul hagy

 • fggetlen vltozk: ezeket a ksrletvezet teremti meg

 • a ksrletek kontrollja


A f ggetlen v ltoz k

KLS

a rszvevk krnyezetben trtn vltozsok

arnylag knnyen befolysolhatak

pl. csoportltszm, oktatsi mdszer

BELS

a vizsglati szemlyek azon tulajdonsgai, melyek hatst vizsgljuk a fgg vltozkra

nehezen alakthatak

pl. tudsszint, motivci, intelligencia

A fggetlen vltozk

ezek egyttes hatsa a fgg vltozkra (pl. teljestmny, magatarts)


K s rlet1

elidzett

a fggetlen vltoz(ka)t a ksrletvezet hozza ltre

felidzett

spontn szituci, a fggetlen vltozkat utlag azonostjuk

pl. a munkanlklisg mentlhigins hatsai, kln nevelked ikerpr szemlyisgre hat krnyezeti tnyezk

Ksrlet


A k s rletek t pusai szerkezet k szerint

A ksrletek tpusai szerkezetk szerint

 • EGYCSOPORTOS (NKONTROLLOS)

  • egy fggetlen vltoz mdostsa, egy csoportban

  • kevsb megbzhat, nehz az eredmnyek ellenrzse

 • KTCSOPORTOS (KONTROLLCSOPORTOS)

  • a fgg vltozk hatst kt csoport eredmnyeinek egybevetsvel vizsgljuk meg

  • ksrleti csoport/kontrollcsoport

  • megbzhat mdszer, ha a csoportok homognek


A k s rletek t pusai szerkezet k szerint1

A ksrletek tpusai szerkezetk szerint

 • TBBCSOPORTOS

  • tbb csoportban, ms-ms vltoz bekapcsolsval vgzett ksrlet

 • SSZETETT KTCSOPORTOS

  • kt fcsoport (ksrleti/kontroll), ezeken bell sszetev csoportok

  • a kontroll sszetett: az eredmnyek megbzhatak, ha a ksrleti vltoz hatsra mindegyik csoportban egyirny vltozs szlelhet


A k s rletek sz nter k szerint

LABORATRIUMI

mestersgesen ellltott, pontosan krlhatrolt vizsglati szituci

a bels fggetlen vltozk nehezen kontrolllhatak

TERMSZETES

nem trtnik mestersges krnyezettalakts, de a szituci manipullt

a humn ksrletek nagy rsze ebbe a csoportba sorolhat (pl. tanuls vagy munka kzben)

A ksrletek sznterk szerint


Statisztikai m dszerek

Statisztikai mdszerek

 • nagyszm adat feldolgozsra

 • informatikai lehetsgek

 • ler statisztika:

  • numerikus informcik gyjtse, rgztse s jellemzse

  • akkor alkalmazzuk, ha a kapott eredmnyeket csak a vizsglt populcira tekintjk rvnyesnek, nem akarjuk szlesebb krre ltalnostani

  • adatgyjts

  • brzols

  • csoportosts, osztlyozs

  • egyszerbb szmtani mveletek

  • az eredmnyek megjelentse


Statisztikai m dszerek1

Statisztikai mdszerek

 • kvetkeztetses (matematikai) statisztika:

  • clunk, hogy a kzvetlen vizsglat hatkrn tli megllaptsokat tegynk

  • eszkzei: matematikai stat. s valsznsgszmts

  • vizsglat reprezentatv mintn megvizsgljuk, mekkora annak a valsznsge, hogy a mintban mutatkoz sszefggsek jellemezni fogjk a teljes populcit


Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak

 • populci (sokasg): a statisztikai vizsglat trgyt kpez egyedek sszessge

 • elem: a sokasgot alkot egyedek

 • ll sokasg: adott idpontra vonatkoztatott llapot (pl. reg. mn. szma 2002. jan. 31-n)

 • mozg sokasg: intervallumban rtelmezzk, folyamatot fejez ki (mn szmnak alakulsa 2002. 01. 01.- 2003. 01. 01.)


Statisztikai alapfogalmak1

Statisztikai alapfogalmak

 • ismrvek (vltozk): az elemek idbeli, trbeli, minsgi, mennyisgi tulajdonsgai

 • alternatv ismrv: 2 ismrvvltozat ltezik (pl. nem)

 • statisztikai adat: mrs/szmlls tjn nyert empirikus szm (korltozott pontossg)

 • alapadatok: kzvetlenl mrssel/szmolssal nyert adatok


Statisztikai alapfogalmak2

Statisztikai alapfogalmak

 • leszrmaztatott adatok: az alapadatokbl nyert

  • mutatszmok: rendszeresen ismtld esemnyek lersra hasznlt kategrik (pl. mn rta)

  • viszonyszmok: kt tnyez egymshoz viszonytott arnya

  • tlag


Statisztikai alapfogalmak3

Statisztikai alapfogalmak

Kzprtkek:

 • TLAG (szmtani kzp): az adatok sszege osztva az elemszmmal

 • MODUS: a legnagyobb gyakorisggal rendelkez kategria

 • MEDIN: a kzps rtk, melytl jobbra s balra az adatok 50-50%-a helyezkedik el

 • SZRS: az tlagtl val eltrsek tlaga (eloszls, kis szrds, nagy szrds)


 • Login