ODRAZ A LOM SVETLA
Download
1 / 23

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on

ODRAZ A LOM SVETLA alebo Zákony pri prechode svetla rozhraním. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Vlnenie, ktoré dopadá na rozhranie dvoch prostredí, sa môže: - odraziť od rozhrania, - prejsť do druhého prostredia. Odraz svetla na rozhraní prostredí. k. p 1. p 2. a. a /.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk' - delora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ODRAZ A LOM SVETLA

alebo

Zákony pri prechode svetla rozhraním

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]


Vlnenie, ktoré dopadá na rozhranie dvoch prostredí,

sa môže:

- odraziť od rozhrania,

- prejsť do druhého prostredia.


Odraz svetla na rozhraní prostredí

k

p1

p2

a

a/

a - uhol dopadu

a /- uhol odrazu

k - kolmica dopadu

p1- dopadajúci lúč

p2- odrazený lúč


Zákon odrazu svetla

k

p1

p2

a

a/

a/ = a

Uhol odrazu vlnenia sa rovná uhlu dopadu.

Odrazený lúč leží v rovine dopadu.


a

b

Zákon lomu svetla

k

p1

p2

Pomer sínusu uhla dopadu k sínusu uhla lomu je pre dve

dané prostredia veličina stála a rovná sa pomeru rýchlostí

svetla v obidvoch prostrediach.


Zákon lomu svetla

Ak absolútne indexy lomov prostredí vyjadríme

pomocou rýchlostí v1 a v2:

Dosadíme do zákona lomu

Pomer sínusu uhla dopadu k sínusu uhla lomu je pre dve

dané prostredia veličina stála a rovná sa obrátenému po-

meru absolútnych indexov lomov prostredí.


Snellov zákon lomu

V 17. storočí dokázal vzťah

pre lom svetla

Willebord van Roijen Snell(1591-1626)


a

b

Zákon lomu svetla

k

p1

opticky redšie prostredie

opticky hustejšie prostredie

p2

Keď má svetlo v jednom prostredí väčšiu rýchlosť ako

v druhom, je prvé prostredie vzhľadom na druhé opticky

redšie a druhé vzhľadom na prvé opticky hustejšie.


k

k

a

a

b

b

Prechod vlnenia rozhraním prostredí

p/1

p1

p2

p/2

Pri prechode svetla z opticky

redšieho do hustejšieho prost-

redia nastáva lom ku kolmici.

Pri prechode svetla z opticky

hustejšieho do redšieho prost-

redia nastáva lom od kolmice.


Prechod svetla do opticky redšieho prostredia

(z vody do vzduchu, zo skla do vzduchu a pod.)

Pri prechode svetla do opticky redšieho prostredia je

vždy uhol lomu väčší ako uhol dopadu.


Prechod svetla do opticky redšieho prostredia

(z vody do vzduchu, zo skla do vzduchu a pod.)

Ak zväčšujeme uhol dopadu, potom sa zväčšuje aj uhol

lomu svetla.


Prechod svetla do opticky redšieho prostredia

(z vody do vzduchu, zo skla do vzduchu a pod.)

am - medzný uhol

Pri určitom uhle dopadu am je uhol lomu b = 90o.


Prechod svetla do opticky redšieho prostredia

(z vody do vzduchu, zo skla do vzduchu a pod.)

Ak svetlo dopadá na rozhranie prostredí pod uhlom

dopadu a >am, svetlo sa od rozhrania odrazí.

Nastal úplný (totálny) odraz svetla.


Prechod svetla do opticky redšieho prostredia

(z vody do vzduchu, zo skla do vzduchu a pod.)

sin 90o = 1, n2 = 1

Meraním medzného uhla am môžeme určiť index lomu

prostredia n.


Využitie úplného odrazu svetla

1. Refraktometre - prístroje na meranie indexu lomu

kvapalných a pevných látok.

Meraním medzného uhla am môžeme určiť index lomu

prostredia n.


Využitie úplného odrazu svetla

1. Refraktometre.

2. Odrazové hranoly.

Odrazové hranoly sa používajú v optických prístrojoch

namiesto zrkadiel (fotoaparáty, ďalekohľady a pod.).


Využitie úplného odrazu svetla

1. Refraktometre.

2. Odrazové hranoly.

3. Svetlovodné vlákna.

V lekárstve - pozorovanie neprístupných miest.

V komunikáciách - prenos informácií, atď.


Využitie úplného odrazu svetla

1. Refraktometre.

2. Odrazové hranoly.

3. Svetlovodné vlákna.


Test

Na rozhraní prostredí sa svetlo môže:

a) odraziť,

b) prejsť do druhého prostredia,

c) utlmiť,

d) interferovať.

1


Test

Podľa zákona odrazu je:

a) uhol odrazu väčší ako uhol dopadu,

b) uhol odrazu menší ako uhol dopadu,

c) uhol odrazu rovnako veľký ako uhol dopadu,

d) odrazený lúč v rovine dopadu.

2


Test

Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri

väčšou rýchlosťou, nastáva:

a) nastáva lom od kolmice,

b) nastáva lom ku kolmici,

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

3


Test

Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri

menšou rýchlosťou, nastáva:

a) nastáva lom od kolmice,

b) nastáva lom ku kolmici,

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

4


Test

Zákon lomu vyjadrený veličinovou rovnicou je:

5


ad