Sv tlo
Download
1 / 11

SVĚTLO - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

SVĚTLO. [ Taken by Fir0002 ]. By Michal Sroka , Karin Rzeszutová , Jan Kunt , Eva Rosová. SVETLO : tá časť elektromagnetického vlnenia ( ), ktorá spôsobuje v oku fyziologicky vnem – videnie ( stredoškolská definícia , pre nás je lepšie definovať svetlo jeho vlastnosťami)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SVĚTLO' - della


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sv tlo

SVĚTLO

[Taken by Fir0002]

By Michal Sroka , Karin Rzeszutová , Jan Kunt , Eva Rosová


SVETLO: tá časť elektromagnetického vlnenia ( ), ktorá spôsobuje v oku fyziologicky vnem – videnie (stredoškolská definícia, pre nás je lepšie definovať svetlo jeho vlastnosťami)

Aké je svetlo? (stručný vývoj názorov)

Newton – corpusculárna teória, svetlo je prúd letiacich častíc

Huygens – 17. stor. – vlnová teória – svetlo je vlnenie

Maxwell – svetlo = elektromagnetické vlnenie

Planck – zač. 20. stor. – corpusculárno-vlnová teória

Vlastnosti na zopakovanie:

 • zákon priamočiareho šírenia svetla (pozn. svetelný lúč = priamka kolmá na vlnoplochu)

 • Huygensov princíp šírenia vlnenia(každý bod prostredia, do ktorého sa vlnenie dostalo sa stáva zdrojom elementárneho vlnenia, z ktorého sa vlna ďalej šíri vo forme elementárnych vlnoplôch)

 • princíp nezávislosti chodu lúčov

 • pojem absolútny index lomu:


Disperzia svetla:

 • biele svetlo (slnečné) sa skladá zo 7 farebných zložiek, ktoré sa navzájom odlišujú absolútnym indexom lomu → uhlom lomu → rýchlosťou šírenia

[NASA]


Interferencia svetla

 • (uvažujeme o koherentných vlneniach: t.j. frekvencia rovnaká, Δφ=konšt.) → Youngov pokus (dokazuje interferenciu)


Difrakcia (ohyb) svetla na prekážkach

 • ohyb svetla na štrbine

  • http://www.walter-fendt.de/ph14cz/singleslit_cz.htm

 • ohyb svetla na dvojštrbine

  • http://www.walter-fendt.de/ph14cz/doubleslit_cz.htm

 • ohyb svetla na optickej mriežke

  • Maximum k-tého řádu : b * sinα = k * λ


Zhrnutie: doteraz sme hovorili o vlnových vlastnostiach svetla

Teraz: ešte si stručne a zjednodušene načrtneme niečo ku corpusculárnej teorii – t.j. svetlo má aj časticovú podstatu

Toto veľmi názorne ukázal Comptonov jav: - potvrdenie existencie fotónu = akási častica svetla

- ak na grafitovú platničku necháme dopadať Röntgenove žiarenie (s frekvenciou f) - - - ak by bolo svetlo „len vlnenie“ – frekvencia odrazeného žiarenia f0 by sa mala rovnať f. LENŽE: f> f0 - to znamená že žiarenie sa odrazilo s menšou frekvenciou, takže vysvetlením je, že časť svojej hybnosti fotón odovzdal elektrónom na grafitovej platničke, a to znamená, že svetlo má aj ČASTICOVÉ VLASTNOSTI.


A posledná teória:

Ako funguje LASER?

- na princípe stimulovanej emisie – základ v kvantovej fyzike

[The University of Liverpool][The University of Iowa]

- keď sa atóm nachádza v excitovanom stave a je ožiarený žiarením, prechádza do základného stavu a vyžiari energiu

-žiarenie vyvolané atómom pri stimulovanej emisii má rovnakú frekvenciu ako žiarenie, ktoré túto emisiu vyvolalo • Laserový paprsek – zhruba 1 mm široký tok koherentního monochromatického záření

 • Dopadá-li šikmo s malou odchylkou na měřítko s milimetrovou stupnicí, zasáhne větší počet dílků měřítka, které se chovají jako optická mřížka na odraz

 • Na stínítku vzniká difrakční jev tvořený svislou řadou bodů

 • Interferenční maxima vznikají ve směrech, ve kterých je dráhový rozdílδ elementárních vlnění roven celistvému násobku vlnové délky světla

 • Odchylky světelného paprsku, pro které je to splněno určíme na základě obrázku


 • Platí: monochromatického záření

 • Interferenční maximum se nachází na stínítku ve výši

 • Z toho určíme

 • Obdobně pro interferenční maximum nultého řádu:


Reference
Reference monochromatického záření

 • Walter Fendt (http://www.walter-fendt.de) +překlad Miroslav Panoš

 • Krempaský, J., Prof. RNDr., DrSc.: Fyzika. ALFA / Vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava 1982

 • Kolektív autorov: Fyzika pre 4. rocník gymnázia. Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava 1987

 • NASA (http://www.nasa.gov)

 • University of Illinois WW2010™

 • (http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/rs/rad/basics/wvl.rxml)

 • Bertram Neville Brockhouse na SCIENCE.ca (http://www.science.ca/scientists/viewactivity.php?aID=18)

 • Optical Coatings Japan (http://www.ocj.co.jp/english/products/lightpickup_fm/lightpickup_fm.htm)

 • SPECTROGON (http://www.spectrogon.com/gratappl.html)

 • Hyperphysics (http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html)

 • Physlink (http://www.physlink.com/SiteInfo/Index.cfm)

 • The University of Iowa (http://www.physics.uiowa.edu/adventure/fall_2005/oct_15-05.html)

 • The University of Liverpool (http://www.lasers.org.uk/laser_welding/howalaserworks.htm)


ad