บรรยายสรุป
Download
1 / 16

บรรยายสรุป - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

บรรยายสรุป. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา. คณะผู้บริหาร. นายสมเกียรติ์ กังศ รานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นายโสภณ ประพรม นายนอง แก่ง สันเทียะ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' บรรยายสรุป' - della


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บรรยายสรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา


คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

นายโสภณ ประพรม นายนอง แก่งสันเทียะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

นายสอาด บวชสันเทียะ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายลำภู กู่สันเทียะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

นายจ้อย แสงสุดตา นายดุษฎี จงนอก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • นายสหธรรม แซ่เตียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 1

 • นางทองม้วน ตุ้มสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 1

 • นายบุญลือ อินทร์เดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 2

 • นายโกศล ราศรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 2

 • นายสุชาติ เทดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 3

 • นายสมบัติ แรตสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 3

 • นายสำเรียง ขจัดภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 4

 • นายสุชาติ เวินสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 4

 • นายเหมือน แขนสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5

 • นายโกศล โตพะไล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 5

 • นายลำภู กู่สันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 6

 • นายสุพล ยิ้มพังเทียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 6

 • นายอนันต์ กอกสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 7

 • นางสาวสินจัย ก้ามส้นเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 7


 • นายศาสตรา ชอบสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 8

 • นายปราโมทย์ บมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 8

 • นายสุรินทร์ สมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 9

 • นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 9

 • นายอินทร อินทร์จำนง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 10

 • นายถนัด โคมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 10

 • นายสมพร หมอปะคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 11

 • นายกฤษฎา พุขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 11

 • นายสามารถ ดีสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 12

 • นายดำเนิน เรสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 12

 • นายทูน โสนรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 13

 • นางนงลักษณ์ วิจารณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 13

 • นายประสิทธิ์ เจ๊กนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 14

 • นายดุษฎี จงนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 14


 • นายสมศักดิ์ นาคขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 15

 • นางเร กลิ่นค้างพลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 15

 • นายพิชิต กู่สันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 16

 • นายสายันย์ เตยพุดซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 16

 • นายไกรสร สมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 17

 • นายสวาท เทพังเทียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 17

 • นายสุชาติ จรสายออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 18

 • นายสมาน มุ่งกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 18

 • นายจ้อย แสงสุดตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 19

 • นางสาวไฉน คำคลี่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 19

 • นายสมชาย เกือบสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 20

 • นายจักรกฤษ ชอบสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 20

 • นายสมศักดิ์ แซ่เตียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 21

 • นางรำพรรณ์ กลีบสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง หมู่ที่ 21


บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • พนักงานส่วนตำบล

 • นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง (นักบริหารงาน อบต. 7)

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • 1. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 6 ว

 • 2. นางบุปผา แบ่งสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 ว

 • 3. นายสมบัติ คำลือชา นักพัฒนาชุมชน 5

 • 4. นางวรรณทิพย์ หาดขุนทด นักพัฒนาชุมชน 4

 • 5. นางสาวสุนีย์ ดาวโคกสูง บุคลากร 4

 • 6. นายศักดิ์เกษม มำขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

 • 7. นายกิตติโชค บุญคง ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

 • 8. นายยรรยงค์ บุญเหลือ พนักงานจ้างทั่วไป

 • 9. นางสาวสุภาพ แร่สันเทียะ พนักงานจ้างทั่วไป


ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • 1. นางสมใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง

 • 2. นางมาลี หวังทิวกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี 5

 • 3. นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)

 • 4. นางสาวศิริพร ชาญเจริญ พนักงานจ้างทั่วไป

ส่วนโยธา

 • 1. สิบเอกเทพธนกฤต แพงดี ผู้อำนวยการกองช่าง

 • 2. นายอนุสรณ์ ราศีจะบก นายช่างโยธา 5

 • 3. นายสันต์ พูนม่วง พนักงานจ้างทั่วไป

 • 4. นายชรินทร์ พรหมเสนา พนักงานจ้างทั่วไป

 • 5. นายพันธุ์ศักดิ์ ชาติวงค์ พนักงานจ้างทั่วไป


ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • 1. นางสาวสุลาวัลย์ กลีบกลางดอน หัวหน้าส่วนการศึกษา

 • 2. นางสวาท กบกลางดอน ครูผู้ดูแลเด็ก

 • 3. นางสำรวย เนียมโคกสูง ครูผู้ดูแลเด็ก

 • 4. นางสาวจีรนันท์ ปลูกกลาง ครูผู้ดูแลเด็ก

 • 5. นางสาวจุรีรัตน์ ทฤษฎีคุณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • 6. นางสาวสมปอง ขุนชาญโหมก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • 7. นางสุภาวดี หงส์ทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • 1. นางบุปผา แบ่งสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาราชการแทน

  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

 • 1. นายสมบัติ คำลือชา นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

  หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร


 • เขตส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปกครองรวม 21 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทัพรั้ง ผู้ใหญ่บ้าน นายประสิทธิ์ ตุ้มสันเทียะ

 • หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาดำ ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญเลื่อน มีพัฒ

 • หมู่ที่ 3 บ้านดอนขวาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสว่าง เสาร์สายออ

 • หมู่ที่ 4 บ้านเดิ่นตะโก ผู้ใหญ่บ้าน นายปิติพล สงค์เมือง

 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรพล เทดี

 • หมู่ที่ 6 บ้านมาบค่าย ผู้ใหญ่บ้านนางนวลละออง กลึงกลางดอน

 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง กำนันตำบลทัพรั้งนายธนงค์ เทพังเทียม

 • หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน นายนิด เถรหมื่นไวย์

 • หมู่ที่ 9 บ้านโคกดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสวง แก่นกลางดอน

 • หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหุงเกลือ ผู้ใหญ่บ้าน นายสงัดมาขุนทด


 • หมู่ที่ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม11 บ้านห้วยสามขา ผู้ใหญ่บ้านนายมงคลอาบสุวรรณ์

 • หมู่ที่ 12 บ้านเต็งเตี้ย ผู้ใหญ่บ้านนายหลาบ ด้วงทอง

 • หมู่ที่ 13 บ้านตะเคียนงาม ผู้ใหญ่บ้านนายสมหมาย โพธิ์นอก

 • หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ผู้ใหญ่บ้านนายสำรวย วอนสันเทียะ

 • หมู่ที่ 15 บ้านโนนงิ้ว ผู้ใหญ่บ้านนายวิทยา ฉันทวิริยะกิจ

 • หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร ผู้ใหญ่บ้านนายฟ้าสาง แกสันเทียะ

 • หมู่ที่ 17 บ้านตลุกชงโค ผู้ใหญ่บ้านนายเที่ยง ฮวบเอม

 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านนายสม พรมเสนา

 • หมู่ที่ 19 บ้านโกรกมะขามป้อม ผู้ใหญ่บ้านนายสมพร ไคขุนทด

 • หมู่ที่ 20 บ้านมาบลาน ผู้ใหญ่บ้านนายเจริญ อยู่หนองไผ่

 • หมู่ที่ 21 บ้านทัพรั้งพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านนายนอง แสงสายออ


ข้อมูลทั่วไปส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ข้อมูลทั่วไป

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

 • ·ทำเลที่ตั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งเป็น 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพระทองคำ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพระทองคำประมาณ 11 กิโลเมตร จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง และมีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

 • สภาพภูมิประเทศตำบลทัพรั้งเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีชั้นดินเกลือใต้ดิน พื้นดินบางหมู่บ้านเป็นดินเค็ม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วยขนาดเล็ก ไม่มีแหล่งต้นน้ำ


 • อาณาส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเขต

 • ทิศเหนือ เขตติดต่อกับ ตำบลรังงาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

 • ทิศใต้ เขตติดต่อกับ ตำบลพังเทียม ตำบลสระพระอำเภอพระทองคำ จังหวัด

  นครราชสีมา

 • ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง ตำบลหนองหอย

  อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

 • ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับ ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา และ

  ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 • พื้นที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร

  หรือ 56,736 ไร่


 • ลักษณะส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศ

 • ตำบลทัพรั้ง อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ

 • Ø     ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

 • Ø     ฤดูร้อนประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

 • Ø     ฤดูฝนประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม

 • การใช้ที่ดินในเขต อบต.

 • การ ใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใช้ในการตั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา การพาณิชยกรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของ เส้นทางการคมนาคมและแหล่งน้ำ

 • จำนวนครัวเรือนและประชากร

 • จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอ

  พระทองคำ ณ เดือนธันวาคม2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,534 คน จำแนกเป็น

  ชาย 5,766 คน หญิง 5,768 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คนต่อตารางกิโลเมตร


ad