A modern szabadid gender szempont vizsg lata hallgat i mint ban
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

A modern szabadidő gender-szempontú vizsgálata hallgatói mintában PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A modern szabadidő gender-szempontú vizsgálata hallgatói mintában. Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron @ gmail.com. Az előadás vázlata. A kutatási probléma felvázolása Elméleti keretek Módszertani keretek Empirikus eredmények Összegzés. A modern szabadidő fogalma.

Download Presentation

A modern szabadidő gender-szempontú vizsgálata hallgatói mintában

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A modern szabadid gender szempont vizsg lata hallgat i mint ban

A modern szabadidő gender-szempontú vizsgálata hallgatói mintában

Bocsi Veronika DE GyFKbocsiveron@gmail.com


Az el ad s v zlata

Az előadás vázlata

 • A kutatási probléma felvázolása

 • Elméleti keretek

 • Módszertani keretek

 • Empirikus eredmények

 • Összegzés


A modern szabadid fogalma

A modern szabadidő fogalma

 • Hunyadi Zsuzsa (2005) – értéksemleges, elérhető kategória. Fiatalabb életkori csoportok felülreprezentáltak a fogyasztásában. Elkülönült tevékenységcsoportot alkotnak.

 • KSH időmérleg-vizsgálatai, Ifjúság-vizsgálatok, penetrációs kutatások – nyomon követhető a terjedése, dominánssá válása.

 • Nyitási irány – a hagyományos szabadidő felől lehetséges.

 • „tradicionális” szelete a televíziózás, majd a számítógép- és intenethasználat is elterjed (már nincs értelme az utóbbi kategóriák bontásának)

 • „modern tőke” (Nagy Réka), andragógia felnőtt-fogalmának a része.

 • Egy része átmutat a szabadidőn, de a penetrációs vizsgálatok rámutatnak, hogy a tevékenységek legnagyobb része ide tartozik.


A hallgat i letm d s a modern szabadid

A hallgatói életmód és a modern szabadidő

 • A hallgatói életmódnak az egyik leghangsúlyosabb eleme a szabadidő.

 • A felsőoktatás sikeres adaptációja az IT használatához (neptun, elektronikus index stb.)

 • Ideális esetben egy hagyományos, magaskulturális elemekkel való keveredés valósul meg.

 • Felsőoktatás tömegessé válása – eltávolodás a magaskultúrától, szabadidő passzívabb, tömegkulturális fogyasztása?


A gender problematika a modern szabadid fogyaszt s ban

A gender-problematika a modern szabadidő fogyasztásában

 • A szabadidő önmagában is kutatható gender-szempontból (mennyisége, eltöltése, aktivitás-passzivitás)

 • Digitális egyenlőtlenségek – megragadhatók a nemek viszonylatában? Ha igen, milyen dimenziók mentén?

 • Nagy Réka (2006)

 • Új dimenziók – használat módja (technikai feltételek, használati célok, információ-szerzés módja, látogatott weblapok stb.)


A felhaszn lt kutat sok

A felhasznált kutatások

 • Regionális Egyetem kutatás (2005)

 • Campus-Lét OTKA-kutatás kvantitatív szelete (vezető: Prof. Szabó Ildikó) – 2010.

  Problémák: eltérő technikák, nem a modern szabadidőre „kihegyezett” kutatások. Eltérő kari struktúra, alminták kialakításának nehézsége.


Kutat si c lok

Kutatási célok

 • A 2010-es adatok összevetése a 2005-ös adatokkal a következő területeken: napi időráfordítások (televíziózás, internet-használat) nemi bontásban. 2010 – leglátogatottabb weblapok elemzése.

 • Fő kérdés - beszélhetünk-e digitális egyenlőtlenségekről a hallgatói populáción belül a nemek tekintetében?


A fi k sz m t g p haszn lat nak eloszl sa a c t bla alapj n 2005

A fiúk számítógép-használatának eloszlása a „C” tábla alapján (2005)


Sszegz s

Összegzés

 • Megragadható a modern szabadidő dominánssá válása

 • A nemek között jelentős átrendeződés történt.

 • Összesített adatok – hasonló időráfordítás a két nem között. Kérdés – honnan csoportosítottak át időkeretek a hallgatók? Használható az egyenlőtlenség fogalma?

 • Fogyasztott tartalmak – Minimális, de jellegzetes különbségek.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


 • Login