Funksjonskontrakter drift og vedlikehold
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold. Trond Johannesen Adm. direktør MEF. Fakta om MEF. Antall MEF-bedrifter 1700 Maskinentreprenører 1480 Antall bedrifter – fordelt på ansattegrupper: 1 ansatt: 380 2- 5 ansatte 655

Download Presentation

Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Funksjonskontrakter drift og vedlikehold

Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold

 • Trond Johannesen

 • Adm. direktør MEF

Temamøte SVV 12.mai 2005


Fakta om mef

Fakta om MEF

 • Antall MEF-bedrifter 1700

 • Maskinentreprenører 1480

 • Antall bedrifter – fordelt på ansattegrupper:

 • 1 ansatt: 380

 • 2- 5 ansatte 655

 • 6-10 ansatte 303

 • 11-20 ansatte 210

 • 21-50 ansatte 115

 • 51-100 ansatte 22

 • > 100ansatte 15

Temamøte SVV 12.mai 2005


Fakta om mef1

Fakta om MEF

 • Antall ansatte i medlemsbedriftene: ca. 16.000

 • I maskinentreprenørbedriftene: ca. 14.000

Temamøte SVV 12.mai 2005


3 runde med funksjonskontrakter status

3 runde med funksjonskontrakter - status

 • 19 kontrakter til MESTA

 • 4 kontrakter til NCC Roads/NCC Construction

 • 2 kontrakter til Kolo Veidekke/Veidekke Entreprenør

 • 1 kontrakt til Lemminkäinen

 • 1 kontrakt til Bragerhaug og Beitostølen AS

 • Vi hadde trodd at kontraktene ville spredd seg på flere aktører

Temamøte SVV 12.mai 2005


Funksjonskontrakter drift og vedlikehold1

Funksjonskontrakter- drift og vedlikehold

 • Når ”overføringskontraktene” til MESTA er avsluttet: En ny tid for anleggsbransjen – markedet blir større

 • Konkurransen om funksjonskontraktene er fremdeles ikke stor nok. Noen tall fra runde 3 som omfatter 27 kontrakter:

 • 1 kontrakt hadde 5 tilbydere

 • 4 kontrakter hadde 4 tilbydere

 • 16 kontrakter hadde 3 tilbydere

 • 5 kontrakter hadde 2 tilbydere

 • 1 kontrakt hadde 1 tilbyder

Temamøte SVV 12.mai 2005


Hva b r endres

Hva bør endres?

 • Funksjonskontraktene innenfor drift og vedlikehold for store

 • En kontrakt – Nordmøre er delt opp i 3: Kristiansund, Surnadal og Smøla

 • Det er ikke blitt slik som samferdselsministeren sa på Anleggsdagene 2002:

Temamøte SVV 12.mai 2005


Konkurranseutsetting prinsipper

Konkurranseutsetting - prinsipper

 • ”Jeg merker meg at MEF er opptatt av at konkurranseutsettingen skjer på en slik måte at også mindre entreprenørbedrifter i distriktene har mulighet til å delta i konkurransen. Jeg deler dette synspunktet. Det store flertallet av entreprenør-bedriftene er små og mellomstore, og det vil være dårlig ressursutnyttelse både for staten og samfunnet som helhet om dette ikke tas hensyn til.”

Temamøte SVV 12.mai 2005


Konkurranseutsetting prinsipper1

Konkurranseutsetting - prinsipper

 • Samferdselsministeren avsluttet slik:

 • ” Jeg vil legge vekt på småbedriftenes muligheter når de endelige prinsippene for konkurranseutsetting skal utformes.”

Temamøte SVV 12.mai 2005


Hva b r endres1

Hva bør endres?

 • Tøffe økonomikriterier for å delta i konkurranse.

 • Egenkapitalkravet til de utførende diskvalifiserer de mindre entreprenørbedriftene

 • Man må finne bedre parametere for å vurdere en bedrifts soliditet. En gjennomgang av årsregnskapet samt krav om bankgaranti for utførende må være tilstrekkelig.

 • For omfattende innkjøpsreglement (håndbok 066)

 • Utfordringen er å lage et enklere kontrakts-reglement for mindre kontrakter

Temamøte SVV 12.mai 2005


Hva b r endres2

Hva bør endres?

 • SVV har en for omfattende kontrollfunksjon i dagens situasjon

 • Utfordringen vil være å forenkle kontroll-funksjonene – mer egenkontroll legges til utfører

 • jfr. Plan- og bygningsloven

Temamøte SVV 12.mai 2005


Hva b r endres3

Hva bør endres?

 • Risikofordelingen bør vurderes

 • Hvordan kan byggherren påta seg mer av den økonomiske risikoen?

 • Bør det innføres en form for mengderegulering?

 • ”Fra funksjonsoperasjon til spesifikt krav”

 • Noen arbeidsoperasjoner kan gå fra funksjonskrav til å bli en enhetsprispost

Temamøte SVV 12.mai 2005


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

Temamøte SVV 12.mai 2005


Omorganisering omstilling

Omorganisering – omstilling

 • Those were the days my friend – we thought they’d never end……..

Temamøte SVV 12.mai 2005


 • Login