L rarlyftet II Skolforum  2011

L rarlyftet II Skolforum 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

L rarlyftet II Skolforum 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Lärarlyftet II Skolforum 2011

2. Lärarlyftet 2007-2011

3. Lärarfortbildningen 2007-2011 ”…när jag ser tillbaka på året som gått märker jag att jag förändrat mitt sätt att undervisa”

4. Syfte med Lärarfortbildningen Stärka lärares kompetens för att öka elevers måluppfyllelse ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kompetens

5. Skolverkets köpta kurser Kompetensutvecklande Lärarfortbildningskurser Behörighetsgivande HT- 2011 + VT - 2012 Reguljära kurser HT - 2011 Kurser HT-2011 Hösten? 1. SV specifikt framtagna - skräddarsydda kurser 2. Reguljära 1. SV –två slag: Tidigare Lärarfortbildningskurser - kompetensutvecklande Kurser framtagna för att vara behörighetsgivande – nytt för i höst Påbörjas under hösten - fortsätta under vt 2012 Reguljära kurser- HT Bereds Reguljära kurser - finnas – Rymmas Lärarlyftet?. Reguljära utbudet inom LF - i höst (LF sedan 2007 - Behörighetsgivande? Principiellt svar: Nuvarande syfte omfattar ej primärt behörighetsgivande kurser- utan kompetensutveckling! Vissa: ja, Vissa: nej.) Hösten? 1. SV specifikt framtagna - skräddarsydda kurser 2. Reguljära 1. SV –två slag: Tidigare Lärarfortbildningskurser - kompetensutvecklande Kurser framtagna för att vara behörighetsgivande – nytt för i höst Påbörjas under hösten - fortsätta under vt 2012 Reguljära kurser- HT Bereds Reguljära kurser - finnas – Rymmas Lärarlyftet?. Reguljära utbudet inom LF - i höst (LF sedan 2007 - Behörighetsgivande? Principiellt svar: Nuvarande syfte omfattar ej primärt behörighetsgivande kurser- utan kompetensutveckling! Vissa: ja, Vissa: nej.)

6. Köpta behörighetsgivande kurser: Matematik Engelska Spanska SO NO Teknik Estetiska ämnen Prioriterade områden Utgångspunkten - svara mot behov Inte färdiga kartläggningar. HT fånga grovmaskiga. Nyansera utbudet successivt Statskontorets kartläggning 2007 SKL Skolhuvudmännens bilder Ringat in - huvudsakliga behov – förbereder att erbjuda Planerar kursutbud/kurspaket. Avstamp i nya lärarutbildningen Början april – visa Tom punkt Allt - inte rymmas LF Utgångspunkten - svara mot behov Inte färdiga kartläggningar. HT fånga grovmaskiga. Nyansera utbudet successivt Statskontorets kartläggning 2007 SKL Skolhuvudmännens bilder Ringat in - huvudsakliga behov – förbereder att erbjuda Planerar kursutbud/kurspaket. Avstamp i nya lärarutbildningen Början april – visa Tom punkt Allt - inte rymmas LF

7. Från och med VT- 2012 Lärar- fortbildningen Lärarlyftet II innebär – bereds SV inte uppdrag än Budgetproposition i höstas: ”Effekten av de skärpta behörighetskraven för lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och långdragen. Därför införs Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det ämne läraren undervisar. Satsningen riktar sig enbart till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. För att vara berättigad att delta i Lärarlyftet II ska läraren undervisa i ämnet eller enligt planen i framtiden undervisa i ämnet utan att ännu ha rätt utbildning för detta. Lärarlyftet II planeras pågå 2012–2014”. (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161) Lärarlyftet II innebär – bereds SV inte uppdrag än Budgetproposition i höstas: ”Effekten av de skärpta behörighetskraven för lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och långdragen. Därför införs Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det ämne läraren undervisar. Satsningen riktar sig enbart till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. För att vara berättigad att delta i Lärarlyftet II ska läraren undervisa i ämnet eller enligt planen i framtiden undervisa i ämnet utan att ännu ha rätt utbildning för detta. Lärarlyftet II planeras pågå 2012–2014”. (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161)

8. Lärarlyftet II – ur Budgetpropositionen för 2011 ”…Därför införs Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det ämne läraren undervisar.” (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161)

9. Målgrupp för Lärarlyftet II Lärare Målgruppen för Lärarlyftet II är lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning och som undervisar i ämnen som de saknar behörighet för. Målgruppen för Lärarlyftet II är lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning och som undervisar i ämnen som de saknar behörighet för.

10. Lärarlyftet II 2012-2015 Ur uppdraget: Bara Skolverkets köpta kurser Kurserna ska leda till behörighet Tonvikt på matematik Fritidspedagoger kan delta i kurser i praktiskt-estetiska ämnen Lärare inom entreprenad kan omfattas Stimulansbidrag till huvudmännen Fördela platser efter behov och med geografisk spridning

11. Lärarlyftet II vt 2012 Oktober och november Uppdraget Lärarlyftet II Förordningar för satsningen Tillfråga lärosätena om kurser 2012 Kursstart med ett begränsat utbud i mars/april Kurstart augusti/september Frågeställningar Hur kommer villkoren för deltagande att se ut och påverka deltagandet? - Studietakt - Upplägg Inom vilka ämnen och poängintervall finns störst behov?

12. Lärarlyftets projektgrupp Mikaela Zelmerlööw, projektledare Anna-Mia Bergkvist Andrei Lindholm Daniel Lundström Anna Oreland McFayden Ebba Wallin Peter Östlund Statsbidraget - stimulansbidraget Elin Bergman Björn Berglund

  • Login