CO
Download
1 / 45

Hva betyr to grader? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CO 2 -håndtering – må det koste så mye og ta så lang tid? Et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri. Hva betyr to grader?. 450 ppm er for høyt. IEAs referansescenario. Norsk olje vs globalt gjennomsnitt. Klimaforliket. Forurenser betaler Kostnadseffektivitet Andre virkemidler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Hva betyr to grader?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CO2-håndtering – må det koste så mye og ta så lang tid?Et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri


Hva betyr to grader?


450 ppm er for høyt


IEAs referansescenario


.


Norsk olje vs globalt gjennomsnitt


Klimaforliket

 • Forurenser betaler

 • Kostnadseffektivitet

 • Andre virkemidler

  bør vurderes


Kostbare tiltak kan gi billige kutt

Kostnadskurve for solceller

Kilde: SEB Enskilda, Viktor E. Jakobsen


Barrierer mot nullutslippsløsninger

 • Behovet for kritisk masse

 • Behov for ny infrastruktur

 • Grunnleggende systemskifte

 • Psykologiske barrier


Grunnforskning

Utslippskostnad

Fire brikker må til…

Utvikling og demonstasjon

Implementering, industrialisering, regulering


Norge må kutte 90%- før vi har korrigert for BNP og historiske utslipp


Bellonameldingen

(2008-2009)

Norges helhetlige klimaplan


Industri

Bjørn Utgård

Bellonas årskonferanse 6.mai


Fornybar energi trenger materialer

 • Silisium til solceller

 • Ferrolegeringer til vindmøller

 • Mineralgjødsel til bioenergi

 • Aluminium til lette, gjennvinnbare biler


Utslippskutt i industri

 • Energieffektivisering og –gjenvinning

 • Fra fossile til fornybare brensler

 • Prosessforbedringer

 • Biokarbon som reduksjonsmiddel i FeSi

 • CO2 – fangst og lagring


CO2 – fangst og lagring


Etabler CCS-klynger

 • Mongstad – kraftvarmeverk og cracker

 • Kårstø – Integrasjon GKV og gassterminal

  • Sikrer full drift på gasskraftverket

  • Større utslippskutt enn opprinnelig plan


Etabler CCS-klynger

 • Grenland (2,4 mill tonn)

  • Norcem

  • Yara

  • Noretyl

  • Esso Slagentangen

 • Melkøya (0,8 – 1,6 mill tonn)

 • Tjeldbergodden/Nyhamna

  • CO2-rik naturgass

  • Gasskraftverk?

  • Jernverk?


 • Organisering av CCS

  • Staten må dra lasset i tidlig fase

   • Gassnova er verktøyet

   • Industrien må involveres positivt

   • Industribedriftene må betale ”fangsavgift” tilsvarende kvotekostnad

    • Gir forutsigbarhet mot 2040 – utslippskostnaden blir oppad begrenset til fangstkostnad


  Et nasjonalt teknologiløft for prosessindustri

  • 10 mrd til teknologifond for pilotanlegg og teknologutvikling

  • Dobling av forskningsinnsats

  • Rettighetsbasert støtteordning for energieffektivisering

  • Etablering av CCS-klynger

  • Prosjekt for karbonnegativ CCS i treforedling


  Et nasjonalt teknologiløft for prosessindustri

  • Industrien forplikter seg til 20-30% utslippskutt

  • Industrien forplikter seg 20% energieffektivisering

  • Industrien gis forutsigbare rammebetingelser for investeringer gjennom langsiktige kraftprisavtaler

  • Norge legger seg på samme linje som EU i forhold til kvotetildeling i ETS


  Mongstad

  • Inv.kost. 25 mrd

  • Driftskost. 1,0 - 1,7 mrd per år

  • Fangstkostnad: 1300 – 1800 kr/ tonn

  • 2014? 2018?


  Må det bli så dyrt?

  • 40 % usikkerhet

  • Stålpriser?

  • Energipriser?

  • Mongstad – faktor?

  • Forretningsmodell?


  Hva skjer på Kårstø?

  • 2009?

  • Blir det noe CO2?

  • Utsatt anbud – Hva gjør Regjeringen?


  Veien frem for CCS-prosjektene

  • Ny arbeidsplan for Kårstø:

   • Full utredning av integrasjon

   • Eierskapsutøvelse

   • Bindene tidsplan, forankret politisk

   • Bevilgninger underveis

  • Monstad:

   • Følg masterplanen alt 1.


  ad
 • Login