T.C. SAGLIK BAKANLIGI Strateji Gelistirme Baskanligi - PowerPoint PPT Presentation

T.C.
Download
1 / 47

 • 260 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EREVE ANLASMA IHALELERI. Kurumlarimizin 2010 yili ve sonrasi ihtiyalari iin yapacaklari Tibbi sarf malzemesi, ila, serum, anti serum, asi, ortez, protez gibi alimlarinda Il dzeyinde toplu olarak yapilacak ereve anlasmalarin uygulanmasi, 2009/45 sira nolu genelge ile zorunlu tutulmustur.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Strateji Gelistirme Baskanligi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

T.C.

SALIK BAKANLII

Strateji Gelitirme Bakanl

ereve Anlamalar ve

Toplu Almlar

Hakan KARAGZ

Daire Bakan


Er eve anla ma haleler

EREVE ANLAMA HALELER

 • Kurumlarmzn 2010 yl ve sonras ihtiyalar iin yapacaklar

 • Tbbi sarf malzemesi, ila, serum, anti serum, a, ortez, protez gibi almlarnda

 • l dzeyinde toplu olarak yaplacak ereve anlamalarnuygulanmas,

 • 2009/45 sra nolu genelge ile zorunlu tutulmutur.

 • 2009/71 sra nolu genelge ile de konu hakknda kapsaml aklamalar yaplmtr.


Er eve anla ma haleler1

EREVE ANLAMA HALELER

 • Her lde Merkezi Satn Alma Birimleri kuruldu.

 • 27si Salk Mdrlklerinde

 • 67si Hastanelerde

 • Olmak zere toplam 94 Merkezi Satn Alma Birimi bulunmaktadr.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

 • lemlerin daha hzl yrtlmesi amacyla, sz konusu ihtiyalarn,

 • l dzeyinde yaplan TOPLU EREVE ANLAMALARile karlanmasnn yannda,

 • l dzeyinde yaplacakTOPLU ALIMLARLA da,

  Karlanabilmesine karar verilerek;

  05/04/2011 tarihli ve 2011/27 sra nolu Genelge yaymlanmtr.


2011 27 s ra nolu genelge

2011/27 Sra Nolu GENELGE

Tbbi sarf malzemesi, ila, serum, anti serum, a, ortez, protez gibi ihtiyalarn karlanmas;

A-EREVE ANLAMA HALELER

B- TOPLU MNFERT SZLEME ALIMLARI

C- TOPLU ALIMLAR

ile yaplabilecektir.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

A Hastanesi

MuayeneveKabul

Tahakkukvedeme

Merkezi Satn Alma Birimi

98 Adet

htiyalarn Birletirilmesi,

Teknik artname,

Yaklak Maliyet,

halenin Yaplmas,

Szlemenin mzalanmas,

Szlemenin Feshi

A Hastanesi

htiyaBildirimi

denek Ayrma

B Hastanesi

Muayeneve Kabul

Tahakkukvedeme

B Hastanesi

htiyaBildirimi

denek Ayrma

hale Dokman ve Szlemenin Gnderilmesi

C Hastanesi

htiyaBildirimi

denek Ayrma

C Hastanesi

MuayeneveKabul

Tahakkukvedeme


2011 27 s ra nolu genelge1

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • l dzeyinde yaplacak sz konusu toplu almlar, 2009/45 sra nolu genelge erevesinde kurulmu olan Merkezi Satn Alma Birimleri tarafndan yaplacaktr.


2011 27 s ra nolu genelge2

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

Sz konusu toplu almlarn;

 • ereve Anlama haleleri ile mi ?

 • Yoksa Kanunda belirtilen ihale usulleri ile mi?

  Yaplacana ,

  Merkezi Satn Alma Birimlerinin ihale yetkilileri karar vereceklerdir.


2011 27 s ra nolu genelge3

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

Mnferit szlemelerin gerekletirilememesi;

 • Mnferit szleme almlarnda geerli teklif verilmemesi,

 • Verilen tekliflerin komisyon tarafndan ekonomik adan avantajl teklif olarak deerlendirilmemesi,

 • hale yetkilisince ihale kararnn onaylanmayarak iptal edilmesi,


2011 27 s ra nolu genelge4

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Veya dier nedenlerle,

 • Mnferit szlemelerin gerekletirilememesi hallerinde,

 • Sz konusu ihtiyalar her kurumun kendisi tarafndan kanunda belirtilen dier usullerle temin edilebilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge5

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Acil durumlarda;

 • htiyalarn kurumsal bazda temin edilmesinin her zaman mmkn olduu unutulmamaldr.


2011 27 s ra nolu genelge6

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

Mnferit szleme almlar miktar;

 • Birka aylk ihtiyac karlayacak miktarda yaplabilecei gibi

 • 1(bir) yllk ihtiyac karlayacak ekilde de yaplabilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge7

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Dier almlarda olduu gibi mnferit szleme almlarnda da teslimat programnn Bakanlmzn belirledii Azami Stok Miktarn amayacak ekilde belirli periyotlar halinde belirlenmesi gerekmektedir.

 • rnein idarenin 6 (alt) aylk veya 1 (bir) yllk ihtiyacn karlayacak ekilde yaplacak bir mnferit szleme almnda teslimatlarn 3er aylk dnemler halinde belirlenmesi gibi.


2011 27 s ra nolu genelge8

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • lde bulunan ADSMler ile hastanelerin az ve di sal hizmetlerine ilikin ihtiyalar l Salk Mdrlerinin yetki verdii ADSM tarafndan yaplacak toplu almlarla karlanacaktr.

 • l dzeyinde tek bir ADSM bulunuyor ve hastanelerce de az ve di sal hizmetleri sunulmuyor ise bu ADSM ihtiyalarn kendisi karlayabilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge9

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • stanbul linde bulunan ADSMler ile hastanelerin az ve di sal hizmetlerine ilikin genelge kapsamndaki ihtiyalarnn karlanmas iin l Salk Mdr,

 • Biri Anadolu yakasnda dieri de

 • Avrupa yakasnda olmak zere

 • Satn alma kapasitesi yeterli olan iki ADSM Batabibine yetki devri yapabilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge10

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • htiyalar tedariki bir kurum tarafndan karlanan bal kurumlar,

 • l dzeyinde yaplan toplu almlar kapsamnda alm yapmayacaklardr.

 • Bu kurumlarn genelge kapsamndaki ihtiyalar bundan nce olduu gibi bal olduu tedariki kurumlarca karlanmaya devam edilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge11

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Baz kurumlarmz sunmu olduu hizmetlerin nitelii gerei baz malzemeleri ilde bulunan dier kurumlara gre fazla miktarda kullanmaktadr.

 • Sz konusu malzemelere zaman zaman ihtiya duyan kurumlarmzn bu ihtiyalarn fazla miktarda alm yapan kurumlardan;


2011 27 s ra nolu genelge12

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Salk Hizmeti Sunan 4734 Sayl Kamu hale Kanunu Kapsamndaki darelerin Tehis Ve Tedaviye Ynelik Olarak Birbirlerinden Yapacaklar Mal Ve Hizmet Almlarna likin Ynetmelik ile

 • Uygulamaya ilikin Bakanlmz genelgeleri erevesinde temin edebilecei unutulmamaldr.


2011 27 s ra nolu genelge13

2011/27 Sra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Kurumlarn sunmu olduu hizmetlerin nitelii gerei il dzeyinde sadece tek bir kurum tarafndan kullanlan malzemeler ile

 • Kurumda bulunan cihaza bal sarf malzemelerinin

  Toplu almlarla alnma zorunluluu bulunmamaktadr.


2011 27 s ra nolu genelge14

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Toplu almlarda;

 • 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve bu kanuna dayanlarak hazrlanan ikincil mevzuat hkmlerine gre hareket edilmesi gerekmekle beraber, aada belirtilen hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.


2011 27 s ra nolu genelge15

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • lgili mevzuatta ihale yetkilisince yaplmas ngrlen tm ilemler;

 • l Salk Mdrlerince,

 • Yetki devri yaplmsa yetki devri yaplan Hastane veya Az Di Sal Merkezi Batabiplerince yaplacaktr.

 • Sz konusu kiiler toplu almla ilgili yetkilerini yardmclarna devredebileceklerdir.


2011 27 s ra nolu genelge16

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Merkezi Satn Alma Birimlerince ,

 • Gerekli rekabetin salanmas,

 • Toplu almn getirecei fiyat avantajlarndan faydalanlmas ve

 • htiyalarn zamannda karlanabilmesi amacyla;


2011 27 s ra nolu genelge17

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • l dzeyinde ihtiyalar,

 • Kurum baznda deil rn baznda birletirilerek

 • Birim fiyat teklif almak suretiyle gerekletirilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge18

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • rnek:

 • A, B, C, D kurumlarnn X ila talepleri birletirilerek ihale dokman hazrlanacak ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bir kalem olarak yer alacaktr.


2011 27 s ra nolu genelge19

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Dolaysyla X ilacn A, B, C, D kurumlar ayn ykleniciden ayn fiyata alm olacakladr.

 • Birletirilip bir kalem olarak ihaleye klan X ilacndan hangi kuruma ne kadar teslim edilecei hususu ihale dokmann ilgili blmlerinde ve eklerinde belirtilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge20

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Bilindii zere toplu olarak yaplan ihale sonucunda imzalanan ereve anlamalar idarelere alm yapma ykmll getirmemektedir.

 • Bununla birlikte 4734 sayl Kanunda belirtilen dier ihale usullerine gre yaplacak toplu almlar sonucunda imzalanan szlemelerin idareye alm yapma ykmll getirdii unutulmamaldr.


2011 27 s ra nolu genelge21

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • 4734 sayl Kanunda belirtilen dier ihale usullerine gre yaplacak toplu almlarda,

 • Birden fazla kurum adna tek szleme imzalanmakta ve

 • Ykleniciler ile kurumlar arasnda ortaya kacak ihtilaflar sonucunda szleme feshi sz konusu olduunda szlemenin tm feshedileceinden;


2011 27 s ra nolu genelge22

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Ayn szleme kapsamnda alm yapan kurumlarca muayene ve kabul ilemlerinde farkl deerlendirmeler yaplmasna bal oluabilecek ihtilaflarn nlenmesi iin,

 • Teknik artnamelerin, mmkn olduu lde adna alm yaplacak olan kurumlarn uzman personelinin katlmyla oluturulacak komisyonlar marifetiyle hazrlanmas,


2011 27 s ra nolu genelge23

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • hale komisyonlarna mmkn olduu lde adna alm yaplacak olan kurumlardan uzman ye grevlendirilmesi

  nem arz etmektedir.


2011 27 s ra nolu genelge24

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • dare ile yklenici arasnda imzalanan szlemede belirlenen miktarlarn yasal i art ve i eksilii oranlar dhilinde alnma zorunluluu bulunmaktadr.

 • Bu nedenle ihtiya tespitinin doru yaplmasnn ok nemli olduu ve

 • Adna alm yaplan her kuruma teslim edilecek miktarn ihale dokmanlarnn ilgili blmlerinde ayr ayr belirtilmesi gerektii unutulmamaldr.


2011 27 s ra nolu genelge25

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Kurumlarn ihtiya talepleri dorultusunda Merkezi Satn Alma Birimlerince hesaplanan yaklak maliyete gre,

 • Hangi kurumdan (dner sermaye iletmesinden) ne kadar denek kullanlacann ihale onay belgesinin kullanlabilir denek tutar blmnde ayr ayr belirtilmesi gerekmektedir.


2011 27 s ra nolu genelge26

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Tip idari artnameye ve szlemeye,

 • Sz konusu almlara ilikin bedellerin her bir dner sermaye iletmesi btesinin ilgili kaleminden deneceine dair hkm konulmas,

 • Ayrca deme saymanlklarnn belirtilmesi gerekmektedir.


2011 27 s ra nolu genelge27

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Szleme yapldktan sonra adna alm yaplan kurumlara ihale ilem dosyasnn onayl birer suretinin gnderilmesi gerekmektedir.

 • Muayene kabul ilemleri, adna alm yaplan kurumlar tarafndan oluturulacak komisyonlarca yaplacaktr.


2011 27 s ra nolu genelge28

2011/27 Sra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Szlemenin devri, deiiklii, feshi gibi ilemler szlemeyi imzalayan Merkezi Satn Alma Birimleri tarafndan yaplacaktr.


2011 27 s ra nolu genelge29

2011/27 Sra Nolu GENELGE

C- TOPLU MNFERT SZLEME ALIMLARI

 • ereve anlamaya dhil olan kurumlarca yaplacak mnferit szleme almlar,

 • Bu kurumlarn talebi ve

 • Merkezi Satn Alma Birimlerinin ihale yetkililerince uygun grlmesi halinde ,

 • Merkezi Satn Alma Birimlerince toplu mnferit almolarak yaplabilecektir.


2011 27 s ra nolu genelge30

2011/27 Sra Nolu GENELGE

C- TOPLU MNFERT SZLEME ALIMLARI

 • Toplu olarak yaplacak mnferit szleme almlarnda; kullanlabilir denein belirlenmesi, muayene kabul ilemleri ve hak edilerin denmesi gibi hususlarda

 • Genelgenin B- Toplu Almlar bal altnda yaplan aklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.


2011 27 s ra nolu genelge31

2011/27 Sra Nolu GENELGE

C- TOPLU MNFERT SZLEME ALIMLARI

Miktar;

 • Merkezi Satn Alma Birimlerince yaplacak olan toplu mnferit almlar,

 • Kurumlardan ereve anlama ihalesi iin alnan miktarlara gre yaplmayacaktr.


2011 27 s ra nolu genelge32

2011/27 Sra Nolu GENELGE

C- TOPLU MNFERT SZLEME ALIMLARI

 • Kurumlarn ihtiya konusunda ve miktarlarnda deiiklik olabileceinden mnferit alm yaplmadan nce tekrar talep alnmas gerekmektedir.

 • Alm yaplacak toplam miktarlarn ereve anlamada yer alan toplam miktarlar amamasna dikkat edilecektir.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

ereve Anlamalar ve Toplu Almlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ksaca tekrar edecek olursak;

1- htiyalarn ihtiya tespit komisyonlarnca tespit edilmesi,

2-htiyalarn ereve veya toplu almla m karlanacana ihale yetkilisince karar verilmesi,


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

3-Mnferit almlarda teklif edilen fiyatn sadece ereve anlama fiyatnn altnda olduuna baklarak karar verilmemesi mutlaka, rnn MKYSde yer alan fiyatlaryla karlatrlarak karar verilmesi,

4-Mnferit szleme almlar; teslimat programnn Bakanlmzn belirledii Azami Stok Miktarn amayacak ekilde belirlenmesi artyla,1(bir) yllk ihtiya miktarn karlayacak ekilde de yaplabileceinin bilinmesi,


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

5-Toplu mnferit almn ereve anlamada yer alan miktarlar ve kalemler dikkate alnarak yaplmamas, mutlaka adna alm yaplacak kurumlardan yeniden ihtiya kalemleri ve miktarlar sorularak yeniden ihtiya tespiti yaplmas (ereve anlamada yer alan miktarlarn almamasna dikkat edilmemesi),


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

6- l dzeyinde ihtiyalar, kurum baznda deil rn baznda birletirilerek, birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye klacaktr.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

7- mzalanan ereve anlamalar idarelere alm yapma ykmll getirmemektedir. Ancak; 4734 sayl Kanunda belirtilen dier ihale usullerine gre yaplacak toplu almlar sonucunda imzalanan szlemelerin idareye alm yapma ykmll getirdii unutulmamaldr. Bilhassa ihtiyalarn miktar tespitinin doru yaplmas nem arz etmektedir.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

8- Toplu almlarda tip idari artnameye ve szlemeye, sz konusu almlara ilikin bedellerin her bir dner sermaye iletmesi btesinin ilgili kaleminden deneceine dair hkm konulmas, ayrca deme saymanlklarnn belirtilmesi unutulmamaldr.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

9- Szlemenin devri, deiiklii, feshi gibi ilemler szlemeyi imzalayan Merkezi Satn Alma Birimleri tarafndan yaplacaktr.


T c saglik bakanligi strateji gelistirme baskanligi

TEEKKRLER


 • Login